Voimaa opiskeluun! -hanke

Voimaa opiskeluun! -hanke


Voimaa opiskeluun -hankkeen tavoitteena on vähentää opintojen keskeytyksiä korkeakouluissa ja toisella asteella. Tähän pyritään kehittämällä tukimalli riskiryhmässä oleville opiskelijoille, vahvistamalla opiskelijoiden mielenterveys- ja elämänhallintataitoja osana opintoja sekä tukemalla opiskelijoiden keskinäistä vertaistoimintaa.

Hankkeen kohderyhmiä ovat ammattikorkeakoulu- ja toisen asteen ammatilliset opiskelijat, henkilökunta ja opiskelijayhdistykset. Diakonia-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa hankkeessa osatoteuttajina ovat Suomen Diakoniaopisto, Nyyti ry sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus ry.

Hankkeen toteutuksesta Nyytin osalta vastaa hankesuunnittelija Noora Paakki / noora.paakki(a)nyyti.fi, puh. 050 320 2482.

Tutustu hankkeeseen tarkemmin Voimaa opiskeluun -verkkosivulla. Verkkosivulta löytyy mm. hankkeessa tuotetut tietopaketit opiskelujen keskeyttämisestä, opiskelijoiden mielenterveydestä ja opiskeluyhteisöjen yhteisllöllisyydestä.

Euroopan sosiaalirahaston tukea saavaa hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus. Hankkeen toiminta-aika on 1.3.2018–29.2.2020.