Mielenterveys on voimavara

Mielenterveys on voimavara


Mielenterveys on erottamaton osa terveyttä ja hyvinvoinnin kulmakivi. Hyvä mielenterveys on voimavara, joka auttaa ihmisiä kokemaan elämän mielekkääksi ja nauttimaan elämästä. Se auttaa meitä solmimaan ja ylläpitämään sosiaalisia suhteita, toimimaan tuottavina ja luovina yhteisön jäseninä sekä kokemaan itsemme hyväksytyksi yhteisöissä.

Hyvä mielenterveys on psykologista joustavuutta, joka auttaa hyväksymään omassa elämässä tapahtuvia muutoksia ja sietämään menetyksiä. Sen avulla voidaan havaita, ymmärtää ja tulkita ympäristöä sekä sopeutua tai muuttaa sitä tarpeen tullen. Mielenterveys on myös itsetuntoa: myönteistä käsitystä omasta itsestä ja kehittymismahdollisuuksistaan.

Mielenterveyteen vaikuttavat monet eri tekijät

Mielenterveys muovautuu persoonallisen kasvun ja kehityksen myötä koko elämän ajan. Mielenterveyteen vaikuttavat monet eri tekijät: yksilölliset ominaisuudet ja kokemukset, sosiaalinen vuorovaikutus sekä yhteiskunnalliset rakenteet, resurssit ja kulttuuriset arvot.

Myös yhteisöjen arvoilla ja yksilöiden asenteilla on merkittävä vaikutus mielenterveyteen: sillä miten suhtaudutaan mielenterveyden häiriöihin, leimataanko mielenterveysongelmia kokevat, miten ihmisten keskinäinen arvostus, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus toteutuvat.

Meillä jokaisella on mielenterveys

Mielemme hyvinvointi vaihtelee päivittäin. Opiskelun ja arjen kiireissä stressiä saattaa kertyä liialti. Tällöin on tärkeää pysähtyä miettimään ja hyödyntämään niitä arjen pieniä hetkiä, jotka auttavat rentoutumaan. Videosta löydät vinkkejä pienistä hetkistä, joilla ylläpidät mielesi hyvinvointia.

 

Omaa mielenterveyttä voi vahvistaa

Käsitys mielenterveydestä voimavarana ja elämäntaitona tarkoittaa myös sitä, että mielenterveyttä voi vahvistaa, tukea ja siihen liittyviä taitoja oppia ja harjoitella. Keskeisiä mielenterveystaitoja ovat mm. tunne-, vuorovaikutus-, sekä ongelmanratkaisutaidot. Taitoihin kuuluvat myös myönteisyys, halu oppia uutta, halu osallistua oman yhteisönsä toimintaan ja sopiva jämäkkyys sekä kyky pitää puolensa.

Mielenterveyttä voi vahvistaa, tukea ja siihen liittyviä taitoja oppia ja harjoitella.

Omia mielenterveys- ja elämäntaitoja voit vahvistaa ja harjoitella Opi elämäntaitoa -aineistoa hyödyntämällä.

Mielenterveys rakentuu arjessa ja arkisilla valinnoillamme voimme vaikuttaa omaan hyvinvointiimme. Arjen rutiinit ja rytmi, säännöllinen syöminen ja terveellinen ravitsemus, itselle sopiva tapa liikkua ja harrastaa liikuntaa sekä riittävä lepo ja nukkuminen ovat mielen hyvinvoinninkin perusainekset. Sosiaaliset suhteet, harrastukset ja mukava tekeminen lisäävät hyvää oloa.


Tutustu myös:

5 tapaa mielen hyvinvointiin -materiaali