Hyvinvointi, Ihmissuhteet, Jaksaminen, Myötätunto, Opiskelu, Opiskelukyky, Tunteet, Uupumus, Vertaistuki, Yleinen

Kuvassa on valkoisella pohjalla ote blogitekstistä, joka kuuluu näin: "Voit rauhassa kulkea omaa matkaasi siihen tahtiin ja niillä tavoilla, kuin se sinulle tuntuu oikealta. Sinulla on lupa ja oikeus olla rohkeasti herkkä, ottaa oma tilasi ja pitää rajasi. Sinä olet elämäsi tärkein ihminen."

Erityisherkkyys – mitä se on ja miten se näkyy?

Erityisherkkyys ei ole diagnoosi, vaan se perustuu ihmisen omaan kokemukseen herkkyydestä. Herkällä ihmisellä on synnynnäinen taipumus reagoida hermostonsa vuoksi tavanomaista voimakkaammin niin sisäisiin kuin ulkoisiinkin ärsykkeisiin, kuten esimerkiksi ympäristön ääniin, valoihin, uutisiin tai omiin ajatuksiin ja tunteisiin. Herkille tyypillistä on kyky eläytyä voimakkaasti toisten tilanteeseen sekä tunteisiin. Herkkä havainnoi ympäristöään usein tiedostamattaankin paljon.

Erityisherkkyydestä on laadittu testejä, jotka voivat antaa hyvää suuntaa herkkyydestä omalla kohdalla. Useat herkkyytensä löytäneet ovat myös kertoneet lukeneensa ensimmäisen erityisherkkyyteen liittyvän kirjan, jonka jälkeen tuntui siltä, kuin kirja olisi kirjoitettu suoraan omasta itsestä. Se kertoo mielestäni hyvin siitä, kuinka mullistava kokemus oman erityisherkkyyden löytäminen voikaan olla. Se voi parhaimmillaan selittää koko aiemman elämän matkalta monia ihmettelyitä, kipuiluja, tunnetta erilaisuudesta ja ulkopuolisuudesta tai esimerkiksi tunnetta siitä, ettet jaksa samalla tavalla kuin muut. Yhtäkkiä ymmärrät, miksi olet tuntenut, niin kuin olet tuntenut. Ymmärrät, että se on normaalia. Se on erityisherkkyyttä.

Herkkyys ei ole sama kuin itkupilli, ujous, tai vaikea ihminen. Herkkyys on kaunis ja hieno piirre ihmisessä, sillä se tuo mukanaan monia hyviä ominaisuuksia, jotka ovat tärkeitä elämän eri osa-alueilla. Tutkimusten mukaan herkkiä on noin 15-20 % väestöstä. Herkkyyttä löytyy yhtä paljon sekä miehiltä että naisilta. Tästä huolimatta moni opiskelija voi kokea ulkopuolisuuden tai erilaisuuden tunnetta omien herkkyyteen liittyvien ominaisuuksiensa vuoksi. Vertaistuki ja kokemusten jakaminen samankaltaisten ihmisten kanssa on tärkeää herkän hyvinvoinnin kannalta.

Erityisherkkyys opiskeluarjessa

Herkät ovat keskimääräistä alttiimpia kuormittumaan, minkä vuoksi arjessa on ensisijaisen tärkeää löytää tasapaino kuormittumisen ja palautumisen välillä. Kun nämä ovat sopivassa tasapainossa, on erityisherkkyys helpompi nähdä positiivisena voimavarana. Herkkyyden näkemisessä positiivisena voimavarana on avainasemassa myös itsetuntemus ja itsemyötätunto. On tärkeää ymmärtää, missä osa-alueilla herkkyyteni näkyy, mikä minua kuormittaa ja millä keinoin palaudun parhaiten. Yhtä lailla tärkeää on opetella olemaan itselleen armollinen ja hyväksyä itsensä juuri sellaisena kuin on. Helpommin sanottu kuin tehty, mutta onneksi jokainen päivä tarjoaa meille mahdollisuuden oppia lisää myös itsestämme.

Moni herkkä opiskelija on kertonut kokevansa paineita sosiaalisuuteen liittyen. Herkkä voi kokea hermostoa usealla eri tavalla kuormittavat lähiopetuspäivät koulussa niin kuluttavaksi, että ajatuskin illan opiskelijabileistä ja uusiin ihmisiin tutustumisesta voi tuntua raskaalta. Vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa liittyy paljon asioita, joita herkät usein skannaavat ja tulkitsevat ikään kuin huomaamattakin: kun astut luokkatilaan, saatat helposti aistia tilassa olevan tunneilmapiirin. Huomaat vuorovaikutuksessa muiden kanssa pieniä vivahteita tai saatat helposti kokea muiden tunteet myös itsessäsi vahvoina. Vaikka sosiaaliset suhteet ovat ihania ja antoisia, sillä voi olla myös kääntöpuolensa. On tarve päästä palautumaan, laskemaan päivän aikana noussutta vireystasoa takaisin alaspäin. Jokainen herkkä on erilainen, eli on hyvä löytää ja tunnistaa juuri sinulle sopivimmat palautumistavat, jotka sopivat sinun arkeesi.

Yksi herkkiä opiskeluelämässä kuormittava tekijä voi olla myös vaativuus itseään kohtaan. Herkät pyrkivät usein suoriutumaan parhaalla mahdollisella tavalla, mikä lisää kuormittumisen riskiä. On tärkeää muistaa, ettei valtavirran mukana väkisin kulkeminen ja yleiseen muottiin asettuminen oman hyvinvointinsa kustannuksella ole järkevä ratkaisu. Voit rauhassa kulkea omaa matkaasi siihen tahtiin ja niillä tavoilla, kuin se sinulle tuntuu oikealta. Sinulla on lupa ja oikeus olla rohkeasti herkkä, ottaa oma tilasi ja pitää rajasi. Sinä olet elämäsi tärkein ihminen.

Mistä vertaistukea?

Jos tunnet kaipaavasi vertaistukea tai ympärillesi ihmisiä, jotka jakavat samankaltaista herkkyyteen liittyvää kokemusmaailmaa, olet tervetullut mukaan HSP Nuoret aikuiset -hankkeen toimintoihin. Hanke on suunnattu 16-29-vuotiaille erityisherkille ja se tarjoaa vertaistukea sekä ryhmämuodossa että viikoittaisessa anonyymissä Nuorten herkkis-chatissa. Hankkeen toimintoihin pääset tutustumaan täältä.

Anni Klaavuniemi


Anni Klaavuniemi toimii hankekoordinaattorina HSP Nuoret aikuiset -hankkeessa.