Hyppää sisältöön

Miten aktivoida jäseniä?

Voisiko näillä keinoin innostaa ja aktivoida uusia jäseniä mukaan järjestötoimintaan:

 • tiedotustilaisuudet ja yleensä järjestön tunnettavuuden lisääntyminen
 • pyydä mukaan tapahtumien järjestämiseen/projektiryhmään
 • järjestää mukavia ja mielenkiintoisia projekti/suunnittelutapaamisia
 • järjestää uusia ja erilaisia tapahtumia
 • pyytää jäsenistöltä ideoita
 • viranhaltijoille etuisuuksia, esim. ei jäsenmaksua
 • vanhojen tilaisuuksien spektaakkelinomaisuuden mainostaminen
 • inspiroiva tapa motivoida
 • käyttää hyödyksi laaja skaala mahdollisuuksia
 • kootaan aineenopettajakoulutusvaikuttajia eri järjestöistä yhteen eri järjestöistä
 • lähdetään leffaan
 • kerrotaan netissä myös menneistä tapahtumista, siitä kuinka tosi kivaa oli ja kuinka enskerralla kannattaa tulla mukaan
 • työkirjaa käytetään ensin hallituksen voimin ja sitten isomman ryhmän kanssa
 • kaikessa toiminnassa tehdään kirjallisia ”testamentteja”
 • uuden ja vanhan hallituksen tapaaminen, jossa ideoidaan seuraavan vuoden tapahtumia työkalukirjan avulla
 • vuoden ”tilinpäätös”, jossa arvioidaan tapahtumat ja miten kirja on hyödyttänyt
 • tiedottaa toiminnasta tehokkaammin
 • järjestää yhteisiä tapahtumia
 • kertoa järjestön toiminnasta uusille ihmisille esim. luennoilla yms.
 • yleisten tapaamisten järjestäminen
 • yhteistyö toisten järjestöjen kanssa
 • mainostempaukset

Vanhojen tilaisuuksien spektaakkelinomaisuuden mainostaminen.

 • tapaamiset myös ”kouluajan” ulkopuolella esim. kesällä viikonloppu mökillä tms.
 • mennään kaljalle tylsien kokousten jälkeen
 • järjestetään joku ulkoilu/urheilutapahtuma
 • luodaan edellytykset ”matalan tason” toiminnalle
 • toimitaan itse innostuneesti
 • ”pakotetaan” fuksit järjestämään opintojen alusta jotain vanhoille
 • järjestetään saunailtoja
 • tiedotetaan tapahtumista tarpeeksi
 • suunnitellaan yhteinen reissu/ekskursio
 • järjestetään urheilutoimintaa
 • järjestetään kulttuuritoimintaa
 • yritetään aktiivisesti luoda kontakteja uusiin ihmisiin
 • tehdään toiminnasta näkyvää
 • järjestetään sellaisia tapahtumia, jotka tulevat tarpeeseen
 • aktiivit itsekin osallistuvat toimintaan
 • mainostempaukset
 • yhteistyö eri järjestöjen kanssa
 • monipuoliset tapahtumat kaikki ei kiinnosta kaikkia
 • mennään luennolle kertomaan toiminnasta
 • kiinnitetään julisteita seinille, jossa pyydetään mukaan kokouksiin
 • jokainen aktiivi pyytää jotain tuttua mukaan
 • pidetään yhteyttä tuutoreihin, jotka taas tiedottavat järjestöistä uusille opiskelijoille
 • muutakin tekemistä kuin bileitä, esim. ruuanlaittoa yhdessä
 • jäsenistön tapaamiset

Yritetään aktiivisesti luoda kontakteja uusiin ihmisiin.

 • yhteistyö ainejärjestöjen kanssa
 • tiedotetaan kirjeitse järjestöstä yliopistoon päässeille opiskelijoille
 • järjestöstä tiedottaminen
 • kiinnostavien tapahtumien järjestäminen
 • matkojen/ekskursioiden järjestäminen
 • yleisten ”kokousten” pito à jäsenten kuuleminen
 • viedään kokoukset sinne missä jäsenet ovat luonnostaan
 • palkitaan osallistumisesta
 • jaetaan isossa tapahtumassa tunnustusta niille, jotka ovat toimineet aktiivisesti
 • tehdään osallistumisen kynnys mahdollisimman matalaksi
 • järjestetään tapahtumia monipuolisesti
 • järjestetään toimintaa opiskeluun ja ammattiin liittyen esim. yritysvierailuja, vierailuja
 • ammattijärjestöihin
 • pidetään yhteyttä kaikkiin opiskelijoihin näkyvästi eli tenttitulosten vieressä yms.
 • järjestää hauskoja yhteistoimintoja
 • parantaa yhteishenkeä

Tiedotustilaisuudet ja yleensä järjestön tunnettavuuden lisääntyminen.

 • tuoda esiin vaikutusmahdollisuuksia
 • Siltavuorenpenger tutustumisretki
 • pyydetään henkilökohtaisesti mukaan niitä, jotka ovat kerran osallistuneet johonkin
 • tupaantuliaiset/avoimet ovat järjestötilaan
 • järjestetään tutustumiskäyntejä opastuksin museoihin, lähikaupunkeihin ym.
 • tehdään jotain liikunnallista yhdessä (hohtokeilaus, kyykkä tm.pelit)
 • vietetään illanistujaisia teeman mukaan
 • retkeillään ja vieraillaan ympäriinsä
 • pienennetään vastuualueita
 • tuutoreille käytännön infoa järjestön toiminnasta fukseille
 • tiedotetaan tilaisuuksista erkkapedan luentojen yhteydessä
 • järjestetään bileet
 • järjestetään Kimble+Afrikan Tähti+Alias peli ilta
 • tehdään opintomatkoja Suomeen ja mahdollisesti ulkomaille
 • järjestetään rahankeruuta tempauksin, joissa jäsenet hyötyvät henkilökohtaisesti sekä myös järjestö hyötyy
 • järjestetään elokuvailtoja, teatteriretkiä ja muita retkiä

Pyydetään henkilökohtaisesti mukaan niitä, jotka ovat kerran osallistuneet johonkin.

 • erilaisia urheiluryhmiä sählyn ja fudiksen lisäksi
 • osallistumisia erilaisiin turnauksiin
 • mahdollistetaan tutustumista eri lajeihin
 • järjestetään erikoislaatuisia tapahtumia
 • toiminnan mainostaminen
 • jäseniin tutustuminen
 • tarjoilut tilaisuuksiin
 • enemmän yhteisiä tilaisuuksia
 • lähteä pienestä liikkeelle
 • talvipäiville lähtijöille aamukahvia järjestöhuoneella ennen bussiin menoa
 • pyydetään mukaan sellaisia opiskelijoita, joihin tutustutaan luentojen yhteydessä
 • liitetään fuksit heti järjestön postituslistalle (e mail) à tuutorit /tietenkin kysytään ensin opiskelijoilta
 • yhteistyö vanhojen ja uusien opiskelijoiden kesken à välittävät verkostot, eli tutustutetaan ihmisiä toisiinsa tapahtumissa ja muutoinkin (”opetus” tulevia hallitusaktiiveja silmälläpitäen)
 • bileet ja muut juhlat