Hyppää sisältöön

Miten aktivoida jäseniä?

Voisiko näillä keinoin innostaa ja aktivoida uusia jäseniä mukaan järjestötoimintaan:

 • tiedotustilaisuudet ja yleensä järjestön tunnettavuuden lisääntyminen
 • pyydä mukaan tapahtumien järjestämiseen/projektiryhmään
 • järjestää mukavia ja mielenkiintoisia projekti/suunnittelutapaamisia
 • järjestää uusia ja erilaisia tapahtumia
 • pyytää jäsenistöltä ideoita
 • viranhaltijoille etuisuuksia, esim. ei jäsenmaksua
 • vanhojen tilaisuuksien spektaakkelinomaisuuden mainostaminen
 • inspiroiva tapa motivoida
 • käyttää hyödyksi laaja skaala mahdollisuuksia
 • kootaan aineenopettajakoulutusvaikuttajia eri järjestöistä yhteen eri järjestöistä
 • lähdetään leffaan
 • kerrotaan netissä myös menneistä tapahtumista, siitä kuinka tosi kivaa oli ja kuinka enskerralla kannattaa tulla mukaan
 • työkirjaa käytetään ensin hallituksen voimin ja sitten isomman ryhmän kanssa
 • kaikessa toiminnassa tehdään kirjallisia ”testamentteja”
 • uuden ja vanhan hallituksen tapaaminen, jossa ideoidaan seuraavan vuoden tapahtumia työkalukirjan avulla
 • vuoden ”tilinpäätös”, jossa arvioidaan tapahtumat ja miten kirja on hyödyttänyt
 • tiedottaa toiminnasta tehokkaammin
 • järjestää yhteisiä tapahtumia
 • kertoa järjestön toiminnasta uusille ihmisille esim. luennoilla yms.
 • yleisten tapaamisten järjestäminen
 • yhteistyö toisten järjestöjen kanssa
 • mainostempaukset

Vanhojen tilaisuuksien spektaakkelinomaisuuden mainostaminen.

 • tapaamiset myös ”kouluajan” ulkopuolella esim. kesällä viikonloppu mökillä tms.
 • mennään kaljalle tylsien kokousten jälkeen
 • järjestetään joku ulkoilu/urheilutapahtuma
 • luodaan edellytykset ”matalan tason” toiminnalle
 • toimitaan itse innostuneesti
 • ”pakotetaan” fuksit järjestämään opintojen alusta jotain vanhoille
 • järjestetään saunailtoja
 • tiedotetaan tapahtumista tarpeeksi
 • suunnitellaan yhteinen reissu/ekskursio
 • järjestetään urheilutoimintaa
 • järjestetään kulttuuritoimintaa
 • yritetään aktiivisesti luoda kontakteja uusiin ihmisiin
 • tehdään toiminnasta näkyvää
 • järjestetään sellaisia tapahtumia, jotka tulevat tarpeeseen
 • aktiivit itsekin osallistuvat toimintaan
 • mainostempaukset
 • yhteistyö eri järjestöjen kanssa
 • monipuoliset tapahtumat kaikki ei kiinnosta kaikkia
 • mennään luennolle kertomaan toiminnasta
 • kiinnitetään julisteita seinille, jossa pyydetään mukaan kokouksiin
 • jokainen aktiivi pyytää jotain tuttua mukaan
 • pidetään yhteyttä tuutoreihin, jotka taas tiedottavat järjestöistä uusille opiskelijoille
 • muutakin tekemistä kuin bileitä, esim. ruuanlaittoa yhdessä
 • jäsenistön tapaamiset

Yritetään aktiivisesti luoda kontakteja uusiin ihmisiin.

 • yhteistyö ainejärjestöjen kanssa
 • tiedotetaan kirjeitse järjestöstä yliopistoon päässeille opiskelijoille
 • järjestöstä tiedottaminen
 • kiinnostavien tapahtumien järjestäminen
 • matkojen/ekskursioiden järjestäminen
 • yleisten ”kokousten” pito à jäsenten kuuleminen
 • viedään kokoukset sinne missä jäsenet ovat luonnostaan
 • palkitaan osallistumisesta
 • jaetaan isossa tapahtumassa tunnustusta niille, jotka ovat toimineet aktiivisesti
 • tehdään osallistumisen kynnys mahdollisimman matalaksi
 • järjestetään tapahtumia monipuolisesti
 • järjestetään toimintaa opiskeluun ja ammattiin liittyen esim. yritysvierailuja, vierailuja
 • ammattijärjestöihin
 • pidetään yhteyttä kaikkiin opiskelijoihin näkyvästi eli tenttitulosten vieressä yms.
 • järjestää hauskoja yhteistoimintoja
 • parantaa yhteishenkeä

Tiedotustilaisuudet ja yleensä järjestön tunnettavuuden lisääntyminen.

 • tuoda esiin vaikutusmahdollisuuksia
 • Siltavuorenpenger tutustumisretki
 • pyydetään henkilökohtaisesti mukaan niitä, jotka ovat kerran osallistuneet johonkin
 • tupaantuliaiset/avoimet ovat järjestötilaan
 • järjestetään tutustumiskäyntejä opastuksin museoihin, lähikaupunkeihin ym.
 • tehdään jotain liikunnallista yhdessä (hohtokeilaus, kyykkä tm.pelit)
 • vietetään illanistujaisia teeman mukaan
 • retkeillään ja vieraillaan ympäriinsä
 • pienennetään vastuualueita
 • tuutoreille käytännön infoa järjestön toiminnasta fukseille
 • tiedotetaan tilaisuuksista erkkapedan luentojen yhteydessä
 • järjestetään bileet
 • järjestetään Kimble+Afrikan Tähti+Alias peli ilta
 • tehdään opintomatkoja Suomeen ja mahdollisesti ulkomaille
 • järjestetään rahankeruuta tempauksin, joissa jäsenet hyötyvät henkilökohtaisesti sekä myös järjestö hyötyy
 • järjestetään elokuvailtoja, teatteriretkiä ja muita retkiä

Pyydetään henkilökohtaisesti mukaan niitä, jotka ovat kerran osallistuneet johonkin.

 • erilaisia urheiluryhmiä sählyn ja fudiksen lisäksi
 • osallistumisia erilaisiin turnauksiin
 • mahdollistetaan tutustumista eri lajeihin
 • järjestetään erikoislaatuisia tapahtumia
 • toiminnan mainostaminen
 • jäseniin tutustuminen
 • tarjoilut tilaisuuksiin
 • enemmän yhteisiä tilaisuuksia
 • lähteä pienestä liikkeelle
 • talvipäiville lähtijöille aamukahvia järjestöhuoneella ennen bussiin menoa
 • pyydetään mukaan sellaisia opiskelijoita, joihin tutustutaan luentojen yhteydessä
 • liitetään fuksit heti järjestön postituslistalle (e mail) à tuutorit /tietenkin kysytään ensin opiskelijoilta
 • yhteistyö vanhojen ja uusien opiskelijoiden kesken à välittävät verkostot, eli tutustutetaan ihmisiä toisiinsa tapahtumissa ja muutoinkin (”opetus” tulevia hallitusaktiiveja silmälläpitäen)
 • bileet ja muut juhlat
Keltareunainen valkoinen neliö, jossa tekstit: Vastaa kyselyyn Nyyti ry:n viestinnästä ja vaikuta! TÄSTÄ KYSELYYN. Svara på enkäten om Nyyti rys kommunikation och påverka! KLICKA HÄR FÖR ATT SVARA. Answer the survey about Nyyti ry's communication and make an impact! CLICK HERE TO RESPOND. Valkoisen alueen vasemmassa yläkulmassa on piirretty megafoni ja oikeassa alakulmassa Nyyti ry:n tunnus.