Hyppää sisältöön

Miten edistää yo-kunnan ja järjestöjen yhteistyötä?

Alla olevin keinoin voit edistää opiskelijajärjestöjen sekä ylioppilas- ja opiskelijakuntien välistä yhteistyötä:

• yhteiset ideariihet
• parempi tiedotus
• oma sähköpostilista: yo-kunta – ainejärjestöjen aktiivijäsenet
• yhteiset aktiivisien ihmisten kohtaamiset, esim. saunaillat isolla porukalla
• keskustelun käyminen esim. nettifoorumissa
• järjestöistä juttuja ylioppilaslehteen
• kuukausittainen antipoliittinen turinailta paikallisessa kuppilassa
• eri yo-kunnan jaostojen markkinointi järjestöille
• madalletaan kynnystä käydä yo-kunnan toimistolla
• järjestetään enemmän tapahtumia yhdessä
• tiedotetaan yo-kunnan tarjoamista järjestöeduista
• päivitetään säännöllisesti yhteystiedot puolin ja toisin
• tavataan järjestöjen henkilöitä jonkun hauskan tapahtuman yhteydessä
• järjestön toiminnan lisääminen yo-kunnan alaisissa jaoksissa
• lisätään yo-kunnan asiantuntevuutta vaativissa tehtävissä, esim. talousasiat (konsultointi)

Kuukausittainen antipoliittinen turinailta paikallisessa kuppilassa.

• yo-kunta voisi hyödyntää ainejärjestöissä olevaa asiantuntemusta paremmin
• yhteinen keskustelufoorumi yo-kunnan sivuilla / olemassa olevan parempi markkinointi
• yo-kunta voisi tehostaa tiedotusta jakamalla sitä ainejärjestöillä, jotka voisivat sitten
julkaista tarpeellisen
• olla kokouksissa tai muuten lähellä toisiaan
• lähteä ainejärjestöporukalla mukaan yo-kunnan projekteihin tms.
• järjestää vastuualueittain tapaamisia: esim. kaikkien järjestöjen ja yo-kunnan liikuntaihmiset
tapaa toisiaan
• tehdä projekteissa yhteistyötä esim. festareiden järjestäminen yhdessä
• kysyä, mitä järjestöt haluaa yo-kunnalta
• yo-kunnan avustamana järjestöille suurempia tapahtumia
• yo-kunnan edustajien vierailut esim. hallituksen kokouksissa
• yo-kunta järjestää kohdennettua koulutusta järjestöille
• hyvät yhteyshenkilöt yhteyden pitoon molempiin päihin
• järjestön aktiivien palkitseminen yo-kunnan toimesta
• järjestöavustuksien jakoa selkeämmäksi ja hakuprosessia helpommaksi
• toimintaan säännöllisyyttä, esim. kerran kuussa tapaamiset
• kaikki ainejärjestö pj:t yo-kunnan tiedotuskanavalle -> sähköpostilista
• säännölliset järjestötapaamiset

Tehdään projekteissa yhteistyötä esim. festareiden järjestäminen yhdessä.

• yo-kunnan ja järjestövastaavien yhteispippalot
• vaihdetaan rooleja viikoksi
• palaute ”toisen” toiminnasta
• kokouspöytäkirjoja ylioppilaskuntaan ainejärjestöiltä
• bile- ym. aikatalut kootusti esim. yo-kunnan nettisivuille heti vuoden alusta (tai heti kun
päivämäärät on sovittu)
• yhteistyömuotojen ”perinteistäminen”
• järjestöllä yhteyshenkilö yo-kuntaa
• yhteyshenkilöiden tutustuminen, jotta yhteydenotto helpompaa
• järjestöjen ja yo-kunnan yhteinen kokous
• yhteyshenkilöt voisivat toimia useamman vuoden jos mahdollista, sitoutuminen parempaa
• edustajiston / hallituksen toiminnan esittely, jotta myös järjestön ulkopuolella tieto kulkisi.
Tämä voisi nostaa äänestysprosenttia..
• yo-kunnan ”mainoskampanja” fukseille ja miksi ei vanhemmillekin opiskelijoille
• yo-kunnan erillinen järjestölehti, joka on suunnattu vain järjestöille (ajankohtaista tietoa ja
mainosta / infoa tapahtumista)
• järjestöjen edustajia kutsutaan käymään yo-kunnassa
• yo-kunnan hallituksesta kummit eri ainejärjestöille
• järjestöjen nettisivuille / lehteen voisi laitta oman osion yo-kunnan tiedotteille
• yhteiset aamukahvit järjestöjen kanssa
• yo-kunnan ja järjestöaktiivien pilkkikisat ja sauna
• yo-kunnan hallituksen missikisat
• omien yo-kunta-aktiivien kokemusten kuunteleminen
• yo-kunta järjestää bileet vain järjestöjen toimijoille, joissa jokainen järjestö esittää jonkin
ohjelmanumeron

Tutustutaan yhteyshenkilöihin, jotta yhteydenotto helpompaa.

• yo-kunnan omat nettisivut järjestöaktiiveille
• yo-kunta tekee esittelyvideon
• tutustumisretki / avoimet ovet päivä yo-kunnan tiloihin
• risteily yo-kunnan hallituksen ja järjestöjen hallituksen kera
• oma sähköpostilista tiedottamiseen yo-kunnasta hallituksille / jollekin hallituksen
vastuuhenkilölle
• yo-kunnan infomateriaalia ainejärjestöille ja tietoa siitä, että tällaista materiaalia on
olemassa
• yo-kunta tutuksi kampanja
• koulutusretkiä -> viikonloppu jossain tms.
• yo-lehteen voisi kirjoittaa joka kerta eri ainejärjestön edustaja
• yo-kunnalta opaskansio kaikille järjestöille