Hyppää sisältöön

Kokoukset tehokkaammiksi

Näillä keinoin kokouksista voi saada tehokkaampia:

 • työjärjestyksessä pysyminen
 • rento asiallisuus
 • hektisyys
 • kokoukset jaetaan aikatauluihin
 • puheenjohtaja johtaa kovemmalla kädellä
 • sovitaan yhteiset säännöt
 • pyydetään puheenvuoroa
 • jokainen esitys otetaan tosissaan ja käsitellään
 • ollaan hiljaa kun ei ole puheenvuoroa
 • kuunnellaan kaikkia
 • esim. edustus- ym. asiat sähköpostitse
 • keskustelua kuka menee ym. ennen kokousta
 • ei liikaa asioita yhden niskaan
 • yleinen kunnioitus, esitykset, mielipiteet
 • vaihdetaan ”kuulumiset” ennen tai jälkeen kokouksen
 • flirtti pois, ainakin melkein

Jokainen esitys otetaan tosissaan ja käsitellään.

 • ympäristön huomioiminen
 • vähemmän asioita yhteen kokoukseen
 • kokoustekniikka käyttöön
 • vähemmän ääntä, enemmän asiaa
 • tarjoilut pois (tai ei ainakaan niin herkulliset)
 • jämäkkyys
 • lyhyemmät kokoukset
 • kaikkiin ei tarvitsisi välttämättä osallistua
 • jokainen valmistelee omat juttunsa loppuun asti etukäteen
 • useammin kokouksia – vähemmän asiaa
 • enemmän aktin kaltaisia pienryhmiä, jotka kokoontuvat useammin, valmistelevat asiansa
 • enemmän aika
 • kaikkien tasapuolinen työmäärä
 • hallituksen ryhmäyttäminen
 • dialogisuus, opetellaan yhdessä ajattelemisen taitoja
 • pöytäkirjan järjestystä noudatetaan
 • puheenvuorot säännöstellään
 • aikarajoitus

Vähemmän asioita yhteen kokoukseen.

 • jokainen tutustuu esityslistaan ennen kokousta
 • kaikille sopivat kokousajat
 • 100% läsnäolo
 • ei myöhäisilta kokouksia
 • jokainen miettii asioita ennen kokouksia
 • kuunnellaan toisia aktiivisesti
 • annetaan mahdollisuus olla oma itsensä
 • mietitään tarkkaan mistä on tärkeää puhua, valmistellaan huolellisesti
 • osallistutaan aina asiallisesti muistaen kokouskäytännön säännöt
 • vältetään pinnallisuutta
 • annetaan kaikki mitä osataan
 • ei juoruilla
 • virittäydytään aktiivisiksi ennen kokousta
 • kaikki paikalla ajoissa
 • jokaiselle puheenvuoro
 • selkeät puheenvuorot
 • ihmiset tietoisia asioista mitä käsitellään
 • puhutaan ”muut” asiat kokouksen ulkopuolella
 • miellyttävä ympäristö kokoukselle
 • hyvä yhteishenki, luottamuksellinen, avoin fiilis
 • saa rauhassa sanoa omat ajatukset

Jokainen tutustuu esityslistaan ennen kokousta.

 • puhutaan nopeammin, tiiviimmin, selkeämmin, artikuloiden ja asiaa aina
 • kokoukset ei julkisilla paikoilla, ettei tule keskeytyksiä
 • toimi ”ajanottajalle” – huolehtii, että pysytään aikataulussa
 • tiukka puheenjohtaja
 • hallituksen vapaa-ajan viettoilta
 • ”teemakokouksia” virallisten lisäksi
 • hallitukselle enemmän koulutusta
 • naamiaiskokouksia (roolin vaihtoja)
 • tuulettimet kokouksiin, turha hikoilu pois
 • rikkinäistä puhelinta välikevennykseksi
 • enempi pullaa, ihmiset hiljaa ja tyytyväisiä kun syövät
 • puheenjohtaja tekee nopeita päätöksiä
 • vetovastuu vaihtuva
 • kaikkien tulee tutustua kokouksen jälkeen pöytäkirjaan
 • selkeä aloitus- ja lopetusaika kokouksissa
 • ennen kokouksia juoru/juttu-tuokio → saadaan pulinat kokouksista pois
 • asiat käydään läpi hauskasti ja asiallisesti
 • läsnäolovelvollisuus, poissaolojen tarkkailu → tasavertaisuus
 • keskustellaan/käsitellään vain esityslistan mukaisia asioita
 • keskustellaan kokousten jälkeen esim. sähköpostitse
 • tietyt asiat käsitellään vain siihen liittyvissä kokouksissa
 • kokoukset järjestetään rauhallisissa oloissa
 • koulutusta kokouskäytäntöihin
 • motivaation lisäämistä ja sitouttamista hallituksen toimintaan
 • jokainen ottaa asiakseen toimia itse kohti parempaa lopputulosta
 • ei mennä ja tulla miten sattuu

Rokki soimaan.

 • avataan suu vain kun on asiaa
 • kielletään huumori kokouksista sanktion uhalla
 • saavutaan ajoissa paikalla, mut hei ei liian tiukkapipoista, silloin me lopetetaan itse itsemme
 • puheenjohtaja jakaa puheenvuorot
 • osittainen läsnäolovelvollisuus (esim. vähintään joka toisessa kokouksessa)
 • kuunnellaan toisia niin ei tule toistoa
 • yritetään pysyä käsiteltävässä aiheessa
 • kokouspaikan vaihto piristää
 • tehtävien kierrätys (hyväksi katsotuissa teh.)
 • tuo toveri mukaan kokouksiin → lisää rivijäseniä toimintaan
 • aivoriihiä kokouksiin, jos on aikaa → tyhmemmätkin ideat ja ehdotukset tulevat ilmi ja niistä voi muokata toteutettavaksi
 • ilmoitetaan kokousten loppumisaika
 • pidetään tauko jos se auttaa
 • omat eväät

Tuo toveri mukaan kokouksiin → lisää rivijäseniä toimintaan.

 • siistitään kokoustila kliinisen tylsäksi
 • laitetaan porkkana= baariin kokouksen jälkeen, hallitus tarjoaa jos tarpeeksi nopea kokous
 • mielikuvitusleikki: taukotilaan asetettu pommi räjähtää esim. kahden tunnin päästä
 • yhteinen päätös epävirallisten asioiden siirtämisestä kokouksen jälkeen
 • kokousmenetelmät
 • lyhyemmät esityslistat
 • sovitaan tietty aika esim. kaksi tuntia, silloin pakko olla nopea
 • enemmän pienryhmiä kokouksissa esim. AKTI → vähemmän asiaa kokouksissa
 • etukäteiskeskustelua s-postilistalla
 • rivijäseniltä ideoita ja ehdotuksia → uusia käsiteltäviä asioita
 • lisää motivaatiota kaikkien puolelta
 • yhteinen vastuunjako, jotta jonkun ei aina tarvitse hoitaa ”paskanakkeja” → kiertävä vuoro
 • jokainen miettii omaa motivaatiotaan ja haluaa parantaa/parantua
 • ilmoitetaan poissaoloista ja mahd. myöhästymisistä → ei tarvitse muiden odotella asioiden käsittelemistä
 • ryhmätyöskentelyä
 • jokaisella mukana esityslista, jossa valmiina kirjattuja omia ideoita käsiteltävistä asioista
 • kaikki osallistuvat esityslistan tekemiseen
 • kokoukset pidetään päivällä, jotta väsymys ei paina
 • järjestetään varjokokous, jossa pidetään vain hauskaa
 • jokainen valmistautuu kokoukseen etukäteen edes jollain lailla
 • lisää viinaa
 • rokki soimaan

Koulutusta kokouskäytäntöihin.

 • pysytään hereillä kokouksissa
 • ihmiset enemmän tietoisiksi kokouskäytännöistä
 • valmistella keskustelua asioista ennen kokouksia
 • kokouksia useammin
 • kokousten ajankohta ei liian myöhäinen
 • puheenvuorokäytäntö
 • huolellisesti valmistellut päätösehdotukset
 • ulkoilmakokouksia
 • äänenkäyttöä
 • yhteydenottoa kännyköillä asioista
 • hiljaisuusharjoituksia
 • kokouksille ”lukujärjestys”
 • infotaan puheenjohtajaa esitettävästä tärkeämmästä asiasta ennen kokousta
 • infotaan ihmisiä, jotka eivät olleet kokouksissa – tietävät seuraavassa kokouksessa asioista, ettei tarvitse käydä uudelleen läpi
 • kokousten aikaistaminen
 • kuri
 • hyvät eväät
 • selkeämpi aika kokouksille
 • lisäkokouksia teemoilla : jos jotain asiaa ei ehditä käsitellä kunnolla
 • kaikki hallituksen jäsenet tutuiksi, ettei tarvitse arastella omia mielipiteitään
 • puheenjohtaja ottaa selkeämmän johtoroolin
 • kokouksen alussa pieni juttelutuokio
 • puhutaan asiasta
 • hyvät tavat
 • tyttö-poika-istumajärjestys
 • jokainen tietää paikkansa ja roolinsa
 • pysytään rauhallisina
 • jäsenet miettivät valmiiksi puheenvuoron, jossa kertovat oman vastuualueensa tärkeät asiat – ei tarvitse miettiä ja keksiä kokouksen aikana
 • kokoonnutaan yhteen reilusti ennen kokouksen alkamista, jotta päästään alussa heti asiaan
 • enemmän valmistelua kokouksiin, myös muut kuin pj.
 • mietitään yhdessä toimintatavat
 • ei syödä kokouksessa, vaan sen jälkeen
 • pidetään kokous epämiellyttävässä paikassa esim. pimeä kellari
 • rentoutushetki kokouksen alkuun
 • käsketään käymään vessassa ennen kokousta
 • bonuspisteitä asian nopeasta käsittelystä
 • yksinkertaisesti keskitytään käsiteltävään aiheeseen, ei keskeytetä muita
 • kännykkä kiinni kokouksen ajaksi
 • kokoustila tarpeeksi hiljainen/rauhallinen

Vaihdetaan ”kuulumiset” ennen tai jälkeen kokouksen.

 • tutustumalla toisiimme opimme myös tuntemaan toistemme työskentelytapoja
 • tutustumista myös kokousten ulkopuolella
 • pidetään mielessä, että hätäilemällä tulee vain sutta ja sekundaa
 • jaetaan omaa vastuuta muille ja puolestaan otetaan osavastuu muiden asioista
 • teippi hölösuun suulle
 • oma puheenvuoro nimikkeellä ”asiaan liittymätön”
 • tutustutaan esityslistaan etukäteen ja valmistellaan puheenvuoro• ei syödä mitään, ei menis aikaa tyyliin: annatko sitä valkosipulivoita tänne päin? Leikkaatko mulle kurkkua?
 • kuunnellaan toisen asia kerralla/huolella
 • ei puhuta toisen päälle
 • edellisten kokousten pöytäkirjoihin tutustuminen auttaa pysymään ajan tasalla: ei mene aikaa edellisten kokousten kertaamiseen
 • tutustutaan toisiimme kokousten ulkopuolella
 • etukäteispäätös olisi hyvä juttu
 • puheenvuorojen tehokas käyttö