Hyppää sisältöön

Vahvista itsetuntoasi

Itsetunto ei vahvistu hetkessä yhden muutoksen tai oivalluksen myötä, vaan vähitellen. Itsetuntoaan voi siis kehittää, mutta se vaatii sitoutumista ja aktiivista työskentelyä itsensä kanssa. Keinoja itsetunnon vahvistamiseen on olemassa monia, ja alla on esitelty muutama keskeinen.

Kaikki artikkelin linkit avautuvat uuteen välilehteen.

Huolehdi itsestäsi

Itsetunnon peruspilari on kyky ja valmius pitää itsestään huolta. Se tarkoittaa omien tarpeiden, toiveiden ja tavoitteiden tunnistamista sekä lujaa pyrkimystä täyttää ne (Lue lisää tarpeista täältä ja tavoitteista täältä). Voit lähteä liikkeelle pohtimalla mistä pidät ja miten käytät aikaasi. Mitä hauskaa, ilostuttavaa ja innostavaa voisit tehdä jo tänään? Haluaisitko esimerkiksi mennä elokuviin tai leipoa jotain hyvää? Pienikin itseäsi ilostuttava teko päivittäin kasvattaa kykyäsi pitää itsestäsi huolta.

Kyky pitää itsestä huolta on erityisen tärkeä myös silloin, kun kohtaat surua ja murhetta. Niissä hetkissä voit kysyä itseltäsi: mitä tarvitsen juuri nyt? Miten voisin lohduttaa itseäni? Auttaisiko esimerkiksi lämmin kylpy tai läheiseltä pyydetty halaus? Pienten tekojen kautta voit osoittaa itsellesi olevasi tukenasi vaikeanakin hetkenä.

Muilta saatava tuki ja läheisyys

Itsetunto ja omanarvontunne rakentuvat sisältä päin, mutta arvostuksen tunnetta on tärkeää saada myös muilta ihmisiltä. Vaikka muilta ei voikaan saada täydellistä riittävyyden tunnetta, vahvistaa toisilta saatu hyväksyntä, kunnioitus ja tuki myönteistä suhtautumista itseen. Pyri siis hakeutumaan sellaiseen seuraan, jossa sinun on hyvä olla ja jossa tunnet olosi hyväksytyksi.

Läheisyyden lisäksi myös jämäkkyys ja omista rajoista kiinni pitäminen ovat tärkeitä taitoja itsetunnon kannalta (lue lisää jämäkkyydestä täältä). Ne auttavat ilmaisemaan muille, mitä haluat tai et halua. Jämäkkyyttä ja rajoista kiinni pitämistä kuvaa se, että kykenee terveellä tavalla laittamaan oman hyvinvointinsa etusijalle.

Fyysinen hyvinvointi

Oloaan on vaikeampi tuntea hyväksi, jos fyysinen olotila on väsynyt ja vetämätön. Oman fyysisen hyvinvoinnin tukeminen tukee myös itsetuntoa, ja siitä saa energiaa myös muihin itsetuntoon liittyvien osa-alueiden tarkasteluun. Ravintoon, uneen, liikuntaan ja rentoutumiseen kannattaakin kiinnittää huomiota. (Voit lukea lisää ravinnosta täältä, unesta täältä, liikunnasta täältä ja rentoumisesta täältä.)

Tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen

Omien tunteiden tunnistaminen ja niiden ilmaiseminen auttaa itseensä tutustumisessa (lue lisää tunteista täältä). Tunteet ovat viestejä siitä, mitä haluamme, toivomme ja tarvitsemme. Ilman yhteyttä omiin tunteisiin on vaikea tietää, kuka on ja mitä haluaa. Esimerkiksi vihan tunteen taustalla voi olla kokemus siitä, että rajasi ylitettiin tai että et kokenut tulleesi arvostetuksi.

Tunteilla on aina viesti, ja siksi tilan antaminen omille tunteille auttaa itsetuntemuksen ja itsetunnon kehittymisessä. Jos on tottunut tukahduttamaan omia tunteitaan, voi niiden kohtaaminen olla aluksi vaikeaa. Vaikealta tuntuvan voimakkaan tunteen kohtaaminen voi kuitenkin kertoa siitä, että on oikeilla jäljillä.

Myönteinen sisäinen puhe

Itseä koskevat uskomukset ja sisäinen puhe vaikuttavat siihen, millaiseksi kokee itsensä. Jos mielessä pyörii jatkuvasti kielteisiä ja kriittisiä ajatuksia, on vaikea tuntea oloansa hyväksi. Päässä voi pyöriä ajatus esimerkiksi siitä, että ei tule koskaan onnistumaan missään.

Omia ajatuksia tutkimalla ja haastamalla sekä myönteiseen sisäiseen puheeseen panostamalla voi kuitenkin vaikuttaa siihen, miten hallitsevia tällaiset ajatukset ovat. (Lue lisää ajatuksista täältä). Apuna voi käyttää erilaisia voimaa antavia lauseita, joita toistaa määrätietoisesti.

Voit sanoa itsellesi esimerkiksi ”Olen arvostuksen ja hyväksynnän arvoinen” tai ”Jos yritän, on minulla mahdollisuus onnistua.” Palauta vaikeina hetkinä mieleen se hyvä, mitä on ollut; niin vaikeudet kuin hyvätkin hetket kuuluvat elämään. Pyri myös olemaan itsellesi myötätuntoinen: epäonnistumiset kuuluvat elämään.

Itselle tärkeät tavoitteet ja saavuttamisen tunne

Itselleen tärkeiden tavoitteiden saavuttaminen on polttoainetta hyvälle itsetunnolle. Pelkille ulkoisille saavutuksille ei itsearvostustaan voi rakentaa, mutta itselle merkityksellisten asioiden saavuttaminen vaikuttaa kokemukseen itsestä. Omiin tavoitteisiin sitoutuminen on vastuun ottamista omasta elämästä ja sen suunnasta.

Itsetuntosi kasvaa, kun koet elämäsi suunnan olevan omissa käsissäsi. Varaa siis aikaa itsellesi tärkeiden tavoitteiden pohtimiseen ja toimintasuunnitelman luomiseen. Tavoitteiden asettaminen vaatii myös kykyä tehdä valintoja. Päätösten tekoa voi joutua aluksi harjoittelemaan mitättömänkin tuntuisissa asioissa, jos ei ole tottunut tahtomaan mitään.

Edellä esitellyt keinot tarjoavat kaikki hyvän mahdollisuuden itsetunnon vahvistamiselle. Voit käydä vielä kaikki keinot läpi ja pohtia, mitä keinoja sinulla on jo käytössäsi ja mitä voisit seuraavaksi kokeilla. Lähde liikkeelle yhden kohdan harjoittelusta. Muista, että muutoksen tekemisen tueksi tarvitset myös kärsivällisyyttä ja lempeyttä itseäsi kohtaan. Pyydä tukea myös läheisiltäsi, ja tarvittaessa käänny ammattilaisen puoleen.

Anna palautetta

Herättikö lukemasi sinussa ajatuksia? Vastasiko se odotuksiasi? Saitko tietoa ja tukea tilanteeseesi? Anna meille palautetta nimettömällä verkkokyselyllä. Arvostamme mielipidettäsi!