Hoppa till innehåll

Förstärk självkänslan

Självkänslan stärks inte direkt med en enda förändring eller insikt, utan gradvis. Så vi kan utveckla vår självkänsla, men det kräver engagemang och aktivt arbete med oss själva. Det finns många sätt att stärka din självkänsla, och några viktiga beskrivs nedan. 

Ta hand om dig själv 

Självkänslans grundpelare är förmågan och förutsättningen att ta hand om oss själva. Det betyder att vi känner igen våra behov, önskningar och mål och vi arbetar hårt för att fylla de. Du kan börja med att fundera över vad du gillar och hur du vill spendera din tid. Vad för roligt, uppfriskande och motiverande kan du göra redan idag? Skulle du till exempel vilja gå på bio eller baka något gott? Till och med en liten positiv sak om dagen, stärker din förmåga att ta hand om dig själv. 

Förmågan att ta hand om oss själva är särskilt viktigt när vi stöter på sorg. I de stunder kan du fråga dig själv: vad behöver jag just nu? Hur kan jag trösta mig själv? Skulle till exempel ett varmt bad eller en kram av en nära, hjälpa? Med små handlingar kan du stötta dig själv i svåra stunder. 

Stöd och närhet av andra 

Självkänslan och det egna värdet kommer inifrån, men det är också viktigt att känna uppskattning från andra människor. Även om det inte är möjligt att få en fullständig känsla av tillräcklighet från andra, förstärker acceptansen, respekten och stödet från andra en positiv inställning till oss själva. Så försök att umågs med i sådana kretser, där du mår bra och känner dig accepterad. 

Utöver närhet, är det viktigt för självkänslan att också kunna dra och hålla egna gränser. Det är ett sätt för oss att uttrycka vad vi vill och inte vill. Uthållighet och förmågan att sätta egna gränser visar att vi har förmågan att på ett hälsosamt sätt prioritera vårt eget välbefinnande. 

Fysiskt välbefinnande 

Det är svårare att må bra om det fysiska måendet är trött och mår dåligt. En god fysisk kondition stärker självakänslan och ger energi till även andra delar av självkänslan. Därför är det bra att uppmärksamma kosten, sömnen, motionen och avslappningen. 

Identifiera och uttrycka känslor 

Att identifiera och uttrycka våra egna känslor hjälper oss i att lära känna oss själva bättre. Känslor är budskap om vad vi vill, önskar och behöver. Utan en koppling till våra egna känslor, är det svårt att veta vilka är och vad vi vill. Till exempel kan känslan av ilska bero på upplevelsen av att vår gräns överskridits, eller att vi inte känner oss uppskattade. 

Känslor har alltid ett budskap och därför är det bra att ge utrymme för våra egna känslor, eftersom det främjar utvecklingen av självkännedom och självkänsla. Om du är van vid att vifta bort dina egna känslor, kan det till en början vara svårt att möta dem. Att möta en stark känsla som känns svår kan dock berätta att du är på rätt väg. 

Positivt inre tal 

Våra föreställningar och inre tal påverkar vår uppfattning om oss själva. Om negativa och kritiska tankar ständigt cirkulerar i sinnet, är det svårt att må bra. Det kan till exempel finnas en tanke i ditt huvud av att du aldrig kommer att lyckas någonstans. 

Men genom att utforska och utmana våra tankar och fokusera på ett positivt inre tal, kan vi påverka hur dominerande dessa tankar är. Du kan använda en rad stärkande och motiverande meningar att återupprepa. 

Du kan till exempel säga till dig själv: ”Jag är värd uppskattning och godkännande” eller ”Om jag försöker har jag en chans att lyckas.” Försök att i svåra stunder komma ihåg det goda som har varit; både svårigheter och bra stunder är en del av livet. Försök också visa medkänsla för dig själv: misslyckanden är en del av livet. 

Personligt viktiga mål och känsla av lyckande 

Att uppnå personligt viktiga mål är som ett bränsle för en god självkänsla. Vi kan inte bygga upp vår självuppskattning enbart utifrån yttre prestationer, men genom att uppnå personligt betydelsefulla saker, påverkas vår självuppfattning. Engagemang gentemot våra egna mål är att ta ansvar för vårt eget liv och dess riktning. 

Vår självkänsla utvecklas när vi upplever att vårt liv och våra val ligger i våra egna händer. Så ta dig tid att tänka på de mål som är viktiga för dig och gör en plan hur gå tillväga. Att sätta mål kräver också förmågan att göra val. Till en början kan du behöva öva dig på att ta beslut också i sådana saker som känns onödiga, även om du inte är van med att behöva något. 

Alla dessa presenterade metoder erbjuder möjligheter till att stärka självkänslan. Du kan gå igenom varje metod och överväga vilka du redan använder dif av och vad du kan prova härnäst. Börja med en sak i taget. Kom ihåg att för att stödja förändringar, behövs tålamod och mildhet gentemot dig själv. Be om hjälp och stöd även från dina nära och vid behov, vänd dig mot en professionell.