Hoppa till innehåll

Självkänsla

Hur förhåller du dig till dig själv och hur mycket uppskattar du dig själv? Dina svar säger mycket om din självkänsla. En god självkänsla gör det lättare att förhålla oss snällt och accepterande till oss själva och andra. Då kan vi erkänna våra misstag, men ändå tycka att vi i grunden är bra som vi är.

Basen för en god självkänsla är en äkta självkännedom. 

Sådan är en människa med god självkänsla 

 • Hen har en realistisk bild av sig själv – känner igen och vet också vilka de egna svagheterna är. Försvarar inte sitt dåliga beteende med sina svagheter i stil med: ”Jag är sådan här, jag kan inte göra något åt det.” 
 • Hen litar på sig själv och uppskattar sig själv som människa. Självuppskattning betyder att inte låta andra såra en. Självförtroende är att våga ta emot utmaningar som man inte alltid klarar av, men ändå våga prova. 
 • Hen anser sitt liv vara värdefullt och unikt. 
 • Hen är självständig i sina livsval och oberoende av andras åsikter. 
 • Hen känner inget behov att såra andra, men lever sitt liv som hon vill – inte efter vad omgivningen råkar uppskatta. 
 • Hen tål osäkerhet, besvikelser och misslyckanden. 

Detta är inte en god självkänsla 

 • Samma sak som självsäkert beteende eller yttre framgång 
 • Enbart självsäkerhet och att se sig själv endast i ett positivt ljus 
 • Socialt mod, eftersom också en blyg eller tillbakadragen person kan ha en god självkänsla. På samma sätt kan vänskapskretsens mest högljudda, synliga och sociala person också lida av en dålig självkänsla. Självkänsla syns inte alltid på utsidan. 
 • Själviskhet 
 • Att förverkliga sig själv på andras bekostnad. 

Ingen har en perfekt självkänsla – och det borde inte ens vara ett mål. Alla av oss har ändå minst en liten gnutta självkänsla. Du kan utveckla din självkänsla mot det bättre i alla livsskeden. Då blir du nöjdare och känner att du har bättre kontroll över ditt liv. 

Läs mer