Hoppa till innehåll

Temperament 

Temperament påverkar hur vi reagerar 

Temperamentet avser de typiska beteendedragen som skiljer personen från andra. Med andra ord, är temperamentet människans individuella sätt att handla. Temperamentet är en uppsättning relativt bestående, medfödda anlag och färdigheter. De utvecklas senare till människans personlighet. 

Redan i ett tidigt skede kan man upptäcka skillnader mellan individer, till exempel i: 

  • sättet att uttrycka känslor 
  • koncentrationsförmågan 
  • hur lätt man blir störd 
  • aktiviteten 
  • sättet att reagera på nya situationer och nya människor. 

Känn dig själv och ditt eget temperament 

Kännedom om det egna temperament ger bättre självkännedom och en grundval för en stark identitet och därmed kontroll över sitt eget liv. Kännedom om temperamentet hjälper att förstå varför en människa upplever vissa saker på ett visst sätt. När någon upplever en sak som stressande och skrämmande, kan en annan vara helt lugn och sansad. Om man förstår denna skillnad är det lättare att:  

  • göra situationen lämpligare för sig själv 
  • ändra på sitt eget beteende så det lämpar sig för situationen. 

Lika viktigt är att ibland godkänna sig själv utan tryck att förändra sig själv eller sitt liv. 

Det finns inte ett bra eller dåligt temperament  

Temperamentsdrag kan som sådana inte definieras som goda eller dåliga, utan de beror alltid på omgivningen. Ett visst temperamentsdrag är i ett sammanhang positivt, i ett annat negativt. Ibland kan draget vara till hjälp, en annan gång orsaka problem. Temperamentet kommer alltid till uttryck i olika situationer. Omgivningen ställer vissa förväntningar som ett visst slags temperament passar eller inte passar för. 

Temperamentet är ett individuellt anlag, en färdighet eller en stil. Även om anlaget består genom livet, påverkar utveckling, uppfostran och lärande dess innehåll och hur det kommer till uttryck. De av oss som bli lätt irriterade, kanske inte kan hjälpa det, men vi kan lära oss att inte låta vår ilska gå ut över våra medmänniskor, utan istället ta ut det på till exempel idrottande.  

Kännedom om temperamentet hjälper att förstå varför vi är olika. Det skulle vara bra att lära oss att känna igen och förstå vårt temperament bättre. Men försvinn inte in i offerkoftan allt för ofta: vi kan ändå välja hur vi vill agera utifrån våra reaktioner.