Hyppää sisältöön

Seurustelu ja parisuhde

Mistä parisuhde alkaa?

Seurustelu ja parisuhde saavat alkunsa useimmiten siitä, että ihastutaan ja rakastutaan. Mikä saa ihastumaan ja rakastumaan juuri tiettyyn ihmiseen? Toinen ihminen viehättää ulkoisesti, luonteeltaan tai hänessä on vain se määrittelemätön jokin.

Aina ei pysty selittämään itselleenkään, mihin toisessa rakastui. Onneksi ei tarvitsekaan, vaan rakkauden alkuhuumasta saa nauttia täysin siemauksin. Rakastuminen on upea asia ja tärkeää, jotta syntyy halu olla yhdessä.

Rakastumiseen liittyy usein tunne siitä, että elämä täydentyy rakkauden kohteen kautta. Toinen saa tuntemaan itsen täydeksi, kokonaiseksi ja onnelliseksi. Rakastumiseen ja kumppaniin liittyvät toiveet voivat joskus olla silti ylimitoitettuja. Ajatus siitä, että toinen tekee onnelliseksi ja korjaa ongelmat, on rakkauden huumassa ymmärrettävää.

Kestävän suhteen perustana on hyvä itsetuntemus: kosketus itseen, omiin tunteisiin ja tarpeisiin.

Ota vastuu omasta onnestasi

Pitemmän päälle kumppanin vastuuttaminen omasta onnesta johtaa kuitenkin pettymykseen. Ajatus, että toinen tuo mukanaan lopullisen onnen, on harhauttava. Lopulta jokainen vastaa omasta onnellisuudestaan itse, myös parisuhteessa.

Kestävän suhteen perustana on hyvä itsetuntemus: kosketus itseen, omiin tunteisiin ja tarpeisiin. Kun tuntee itsensä, voi myös paremmin kertoa kumppanille, miltä tuntuu, mitä tarvitsee, mistä pitää ja mitä ei siedä. Tällöin ei synny odotusta, että kumppani korjaa ongelmat ja muuttaa elämän täydelliseksi. Vastuu omasta onnesta ei voi olla kumppanin harteille. Yhdessä on hyvä elää kompromisseja tehden, ja samalla omia tarpeita ja tunteita kuunnellen. Lue lisää itsetuntemuksesta, tunteista ja tarpeista.

Kestävässä suhteessa kumppanit ovat onnellisia yhdessä ja kumpikin erikseen.

Muutokset kuuluvat suhteeseen

Seurustelu ja parisuhde alkaa usein siitä, että pari kokee voimakkaan rakastumisen tunteen. Alkuvaihetta kutsutaan symbioottiseksi vaiheeksi. Tämä on tarpeellinen yhteisen pohjan luomiselle, mutta sen kuuluu väistyä aikanaan. Symbioosista irtaantuminen voi olla parisuhteen ensimmäisiä kriisejä, varsinkin jos se tapahtuu kumppaneilla eri aikaan.

Symbioosista irtautuminen tarkoittaa oman erillisyyden löytämistä parisuhteessa. Erillisyys tarkoittaa sitä, että tietää kuka on, mitä haluaa ja tarvitsee ja mitä ei halua. Erillisyys tarkoittaa myös sitä, että tunnistaa omat tunteensa, ilmaisee niitä sekä tunnistaa, missä menee omat rajat.

Symbioottisen vaiheen jälkeen parisuhde asettuu uuteen uomaan, jossa tärkeäksi tulee erillisyyden löytäminen yhdessä olemisen rinnalla.

Parisuhde on jatkuvasti muuttuva ja näitä muutoksia selvittelevien kumppanien liitto. Kun suhteeseen tulee pettymyksen ja vieraantumisen kausia, on kyettävä näkemään myös erillisyyden tärkeys.

Ristiriitojen ratkaiseminen sekä odotusten ja todellisuuden kohtaaminen vaikuttavat olennaisesti suhteen onnistumiseen. Kumppanuus on lopulta realistista rakastamista – suhde, jossa kaksi tasa-arvoista aikuista kunnioittavat toisiaan, yhteyttään ja erillisyyttään.

Parisuhde haastaa

Parisuhteeseen liittyy monia tehtäviä. Haasteita voi tulla, kun pitää

 • irtaantua lapsuuden perheestä ja sitoutua suhteeseen
 • rakentaa yhteisyys ja intiimiys niin, että molemmat säilyttävät oman erillisyytensä ja yksityisyytensä
 • luoda ja kokea me-henkeä ja yhteisyyttä
 • löytää kahdenkeskisiä hetkiä ja läheisyyttä omien harrastusten ja ystävien lisäksi
 • säädellä läheisyyden ja erillisyyden määrää alistumatta ja elämättä toisen ehdoilla
 • kohdata vastoinkäymiset ja käsitellä muutokset niin, että ne lujittavat suhdetta sen hajottamisen sijaan
 • ilmaista vapaasti tunteitaan ja mielipiteitään pelkäämättä hylätyksi tulemista
 • kunnioittaa ja arvostaa toisen ja omaa seksuaalisuutta
 • ylläpitää miellyttävää seksielämää
 • säilyttää huumori ja mielenkiinto
 • huolehtia suhteesta ja panostaa siihen
 • saada ja antaa lohdutusta ja rohkaisua
 • säilyttää romantiikka ja unelmat
 • kohdata kumppanuus ja vanhemmuus.

Suhde etenee, kun selviytyy vastoinkäymisistä ja haasteista. Samalla turvallisuus ja luottamus suhteessa lisääntyvät. Näin toisen osapuolen kasvaminen ja muuttuminen ei muodostu liian suureksi uhkaksi. Molemmilla on lupa kasvaa ja kehittyä itsenään.

Muualla verkossa

Tietoa parisuhteesta – Väestöliitto

Parisuhde – vaiheesta vaiheeseen – MIELI Suomen Mielenterveys ry

Tietoa seksuaalisuudesta – Väestöliitto

Anna palautetta

Herättikö lukemasi sinussa ajatuksia? Vastasiko se odotuksiasi? Saitko tietoa ja tukea tilanteeseesi? Anna meille palautetta nimettömällä verkkokyselyllä. Arvostamme mielipidettäsi!