Hyppää sisältöön

Parisuhde tavoitteena

Parisuhde vaatii seurustelukumppanin, mutta aina itselle sopivan seuran löytäminen ei ole helppoa. Seurustelukumppanin voi kuitenkin löytää monesti mieluisista paikoista, joissa itse viihtyy. Kiinnostumme helposti ihmisistä, jotka ovat saman henkisiä, pitävät samoista asioista ja tuntuvat tutuilta. Yhteinen kiinnostuksen kohde auttaa alkuun. Rakkaus voi löytyä ensisilmäyksellä, mutta myös pitkän tutustumisen kautta. Ei ole olemassa yhtä tapaa aloittaa seurustelu- tai parisuhde.

Mistä rohkeutta tehdä aloite?

Moni pitkään sinkkuna ollut kokee toisiin ihmisiin tutustumisen vaikeaksi ja pelottavaksi. Joillekin tutustuminen on helppoa, mutta suhteiden syventäminen tuntuu haastavalta. Pelko torjutuksi tulemisesta voi olla suuri.

Oma kokemattomuus voi nostaa aloitteen tekemisen kynnystä entisestään ja lisätä epävarmuuden tunteita. Jos aiempia seurustelukokemuksia on vähän tai ei lainkaan, voi olla vaikea tietää, kuinka toisiin tutustutaan. Tutustumista ja aloitteen tekemistä ei kuitenkaan voi oppia kirjoista. Kokemus ja harjoitteleminen yrityksen ja erehdyksen kautta opettavat usein parhaiten.

Aloitteen tekeminen jännittää ja pelottaa monia. Treffeille pyytämiseen tai oman kiinnostuksen ilmaisemiseen liittyy aina riski torjutuksi tulemisesta. Monesti voikin tuntua houkuttelevammalta odottaa, että toinen osapuoli tekisi aloitteen. Vaarana kuitenkin on, ettei kiinnostuksen kohdekaan uskalla lähestyä.

Vain vuorovaikutuksessa tutustuu

Ihmisiin ei tutustu vain tarkkailemalla heitä. Tarkkailemalla toista ei voi tietää, sopiiko hänen kanssaan yhteen ja millainen toinen on suhteessa. Liian pitkään tarkkailu ja toisen ihailu kaukaa voi päinvastoin luoda harhakuvitelmia, jotka eivät pidä paikkansa. Silloin elää helposti haavemaailmassa, ja kynnys aloitteen tekemiseen voi nousta edelleen.

Treffeistä ei aina seuraa jatkoa. Kumpi tahansa voi tulla tulokseen, että ei olekaan kiinnostunut toisesta – myös treffien ehdottaja.

Opettele sietämään pakkeja

Uskallus kohdata pakkeja ja epäonnistumisia on välttämätöntä tutustuessa ihmisiin. Kannattaa opetella myös sietämään hylkäämistä. Syy ei ole aina hylätyssä; joskus ajoitus on väärä, henkilö seurustelee tai on juuri eronnut. Aina henkilökemiat eivät toiveista huolimatta kohtaa.

Mitä useammin uskaltaa ottaa riskin ja ilmaista tunteitaan, sitä todennäköisemmin saa jossain vaiheessa vastakaikua tunteilleen. Torjutuksi tuleminen voi johtua monista syistä, jotka eivät johdu aina omasta käyttäytymisestä. Pakkien saaminen ei ole osoitus omasta huonommuudesta tai arvottomuudesta. Silloinkin kun kiinnostus ja ihastuminen eivät ole molemminpuolista, ihmiset ovat usein otettuja siitä, että he ovat muiden silmissä kiinnostavia.

Treffit – ole oma itsesi

Tapaamisen voi sopia esimerkiksi kahvilaan, elokuviin tai ravintolaan. Toiminta, vaikkapa keilaaminen, luisteleminen tai kävely voi purkaa liikaa jännitystä.

Vinkkejä treffeille:

  • Pukeudu treffeille siististi ja tilanteeseen sopivasti – valitse asu, jossa tunnet olosi kotoisaksi.
  • Tule ajoissa paikalle.
  • Ole kohtelias ja myönteinen. Kuuntele, nyökkää ja ole kiinnostunut.
  • Katso silmiin kun puhut.
  • Vaikket keksisi aina puheenaiheita, hymyileminen kertoo siitä että pidät toisesta.
  • Ole mahdollisimman pitkälle oma itsesi. Kun tuot avoimesti esiin omia kiinnostuksen kohteitasi ja suhtaudut itseesi myönteisesti, sinustakin on helppo pitää.
  • Voit miettiä etukäteen asioita, joita haluat kysyä treffikumppaniltasi ja kuinka paljon haluat kertoa itsestäsi.
  • Muista, että jännittäminen on luonnollista ja kertoo siitä, että tapaaminen on sinulle tärkeä.
  • On tärkeää osata kertoa jotain asioita elämästäsi, kiinnostuksen kohteistasi tai unelmistasi. Moni voi kuitenkin säikähtää, jos avautuu ensimmäisillä tapaamiskerroilla liian paljon tai kertoo hyvin syvällisiä asioita elämästään. Tasapaino löytyy usein kokeilemalla ja harjoittelemalla.

Joissain kulttuureissa miesten odotetaan maksavan naisenkin osuuden laskusta. Suomessa käytännöt ovat tasa-arvoisempia. Treffeillä molemmat osapuolet maksavat yleensä oman osuutensa. Halutessasi voit tarjota treffikumppanillesi illan kustannukset. Monesti tällainen tarjoaminen vastaanotetaan positiivisena yllätyksenä. On kuitenkin hyvä muistaa, että tarjoaminen ei velvoita toista osapuolta sitoutumaan suhteeseen.

Vinkkejä paikoista, joista kumppanin voi löytää

Seurustelukumppani – ja sitä kautta myös parisuhde – voi löytyä ystävien tai tuttavien kautta. Ystävien ystävät ovat useimmiten tutustumisen arvoisia, sillä heillä on todennäköisemmin samoja kiinnostuksen kohteita kuin ihan tuntemattomilla. Käy siis ystäviesi järjestämissä juhlissa tai kaveriporukalla ulkona.

Kumppani voi löytyä harrastusten kautta. Monesti samanhenkisiä ihmisiä löytyy paikoista, joissa itsekin viihdyt. Kiinnostavan toiminnan kautta voi löytyä yhteisiä puheenaiheita ja mukavaa tekemistä.

Käy paikoissa, joissa sukupuolijakauma on painottunut eduksesi. Jos etsit miestä, voit miettiä, millaisissa paikoissa miehet viettävät vapaa-aikaansa. Naisia etsivä voi selvittää, millaisissa tapahtumissa naiset yleensä viihtyvät.

Käy opiskelijoille tarkoitetuissa tapahtumissa. Opiskelijoille on olemassa paljon erilaisia harrastusjärjestöjä ja toimintaa, jonka kautta voi tutustua ja viettää aikaa toisten opiskelijoiden kanssa.

On monia erilaisia mahdollisuuksia löytää seurustelukumppani. Käytä mielikuvitustasi, mene mukaan uusiin tapahtumiin, tilaisuuksiin ja menoihin. Luota itseesi ja persoonaasi. Voit herättää viehättävän henkilön huomion lukuisilla tavoilla. Riittää, kun olet oma itsesi.

Kokemukset ja harjoitteleminen yrityksen ja erehdyksen kautta opettavat usein parhaiten

Muualla verkossa

Tietoa parisuhteesta – Väestöliitto

Tietoa seksuaalisuudesta – Väestöliitto

ANNA PALAUTETTA

Herättikö lukemasi sinussa ajatuksia? Vastasiko se odotuksiasi? Saitko tietoa ja tukea tilanteeseesi? Anna meille palautetta nimettömällä verkkokyselyllä. Arvostamme mielipidettäsi!