Hyppää sisältöön

KUPLA-hankkeen koulutukset

TAPAHTUMAKOULUTUKSET OPISKELIJAJÄRJESTÖAKTIIVILLE

Opiskelijoiden moninaisuuden huomioon ottavaa ja yhteisöllistä opiskelijakulttuuria voi rakentaa järjestämällä monipuolisia ja houkuttelevia tapahtumia, joihin kaikkien on helppo ja mukava osallistua.

Tapahtumakoulutukset ovat suunnattuja kaikille opiskelijatapahtumia järjestäville – opiskelija- tai ylioppilaskuntien tapahtumavastaaville, opiskelijayhdistysten tapahtumavastaaville ja asiasta kiinnostuneille opiskelijatoimijoille. Koulutus jakaantuu neljään teemakokonaisuuteen, joita voidaan käyttää joko osissa tai kokonaisuutena.

KUPLA_saavutettavuus_tapahtumanjarjestamisessa (1)

KUPLA_tapahtumaturvallisuus (1)

KUPLA_tapahtumaviestinta (1)

KUPLAn_tapahtumakonseptipaja (1)

TUUTORIKOULUTUKSET

Tuutorina mahdollistat sen, että uusi opiskelija kokee olevansa tervetullut opiskeluyhteisöön ja helpotat tutustumista muihin opiskelijoihin. Tunne ryhmään ja yhteisöön kuulumisesta sujuvoittaa opinnoissa alkuun pääsemistä ja on keskeinen opiskeluhyvinvointia ylläpitävä tekijä. Siksi on tärkeää jo ennen uusien opiskelijoiden saapumista miettiä, millä keinoilla voit tuutorina tukea hyvää ilmapiiriä sekä ryhmään kuulumisen tunnetta ja huomioida esimerkiksi opiskelijoiden erilaiset elämäntilanteet ja odotukset opiskelijaelämää kohtaan.

Tuutorikoulutukset ja materiaalit on tarkoitettu opiskelijatuutoreiden ja tuutoreita kouluttavien tahojen tueksi. Koulutus on suunniteltu kokonaisuudeksi, joka aloitetaan koulutuksesta 1. Tuutorin rooli ja joka päättyy osioon 6. Päihteiden rooli opiskeluyhteisössä. Koulutusosioita on kuusi ja niitä voidaan käyttää myös yksittäisinä koulutuskokonaisuuksina tai niiden materiaalia voi yhdistellä ja muokata.

Koulutusten lisäksi voit käyttää Osaava tuutori – opiskelijatuutorin tehtäväkirjaa tuutoroinnin suunnittelun, toteuttamisen ja raportoinnin apuna.

Suomeksi

1_Tuutorin_rooli

2_Tuutoritoiminnan_suunnittelu

3_Tuutorin_ryhmanohjaustaidot_ryhmaprosessi_ja_turvallinen_ilmapiiri

4_Moninaisuuden_huomioiminen_ja_inklusiivisuus_tuutoritoiminnassa

5_Opiskelukyky_ja_mielen_hyvinvointi

6_Paihteiden_rooli_opiskeluyhteisossaKupla_Tuutorin_opas_A4

In English

1_The_tutors_role

2_planning_tutoring_activities

3_Group_process_safe_atmosphere_and_tutors_group_guiding_skills

4_Acknowledging_diversity_and_inclusiveness_in_tutoring

5_Study_ability_and_mental_well-being

6_Role_of_substances_in_study_community

På svenska

1_Tutorns_roll

2_Planering_av_tutor_verksamheten

3_Tutorns_grupphandledningsfardigheter_grupp_processen_och_en_trygg_atmosfar

4_Mangfald_och_inkludering_i_tutorverksamheten

5_Studieformaga_och_psykisk_halsa

6_Rusmedlens_roll_i_studiegemenskapen

 

Tältä sivulta löydät kaikki KUPLAn tuottamat materiaalit.