Hyppää sisältöön

KUPLA-hankkeen koulutusten materiaalit

Päihde- ja pelihaittojen ehkäiseminen ja huolen puheeksi ottaminen on koko korkeakouluyhteisön asia. Mitä varhaisemmassa vaiheessa opiskelijan kanssa otetaan päihteet- ja pelaaminen puheeksi ennen ongelmien syvenemistä, sitä paremmin pystytään vaikuttamaan tilanteeseen.

EHYTin ja Nyytin KUPLA – Opiskelijat päihdekulttuurin uudistajina -hankkeen (2018–2020) tavoitteena oli tukea korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä, vahvistaa korkeakouluyhteisöjen valmiuksia päihdehaittojen ehkäisyyn sekä edistää yhteisöllistä ja saavutettavaa opiskelukulttuuria. KUPLA-hankkeen päätyttyä toiminta jatkuu EHYTissä KUPLA-toimintana.

Tutustu tarkemmin Kupla-hankkeeseen EHYT ry:n sivuilla.

Ilmaiset koulutusmateriaalit

KUPLA-hanke on tuottanut koulutusmallit opiskelijatutoreiden-, opiskelijatapahtumien järjestäjien- ja korkeakoulun henkilöstön kouluttamiseen. Tuutorikoulutusten ja opiskelijatapahtumien järjestäjien koulutukset ovat koulutusohjeineen vapaasti ladattavissa verkkosivuilta. Koulutusten lisäksi hankkeessa on tuotettu tukimateriaaleja korkeakouluyhteisöjen käyttöön

TAPAHTUMAKOULUTUKSET OPISKELIJAJÄRJESTÖAKTIIVILLE

Opiskelijoiden moninaisuuden huomioon ottavaa ja yhteisöllistä opiskelijakulttuuria voi rakentaa järjestämällä monipuolisia ja houkuttelevia tapahtumia, joihin kaikkien on helppo ja mukava osallistua. Tapahtumakoulutukset ovat suunnattuja kaikille opiskelijatapahtumia järjestäville – opiskelija- tai ylioppilaskuntien tapahtumavastaaville, opiskelijayhdistysten tapahtumavastaaville ja asiasta kiinnostuneille opiskelijatoimijoille. Koulutus jakaantuu neljään teemakokonaisuuteen, joita voidaan käyttää joko osissa tai kokonaisuutena.

TUUTORIKOULUTUKSET

Tuutorina mahdollistat sen, että uusi opiskelija kokee olevansa tervetullut opiskeluyhteisöön ja helpotat tutustumista muihin opiskelijoihin. Tunne ryhmään ja yhteisöön kuulumisesta sujuvoittaa opinnoissa alkuun pääsemistä ja on keskeinen opiskeluhyvinvointia ylläpitävä tekijä. Siksi on tärkeää jo ennen uusien opiskelijoiden saapumista miettiä, millä keinoilla voit tuutorina tukea hyvää ilmapiiriä sekä ryhmään kuulumisen tunnetta ja huomioida esimerkiksi opiskelijoiden erilaiset elämäntilanteet ja odotukset opiskelijaelämää kohtaan.

Tuutorikoulutukset ja materiaalit on tarkoitettu opiskelijatuutoreiden ja tuutoreita kouluttavien tahojen tueksi. Koulutus on suunniteltu kokonaisuudeksi, joka aloitetaan koulutuksesta 1. Tuutorin rooli ja joka päättyy osioon 6. Päihteiden rooli opiskeluyhteisössä. Koulutusosioita on kuusi ja niitä voidaan käyttää myös yksittäisinä koulutuskokonaisuuksina tai niiden materiaalia voi yhdistellä ja muokata.

Täältä löydät kaikki KUPLAn tuottamat materiaalit:

Suomeksi

På svenska

In English

Nettitestit: Alkoholinkäytön AuditAlkoholin sosiaaliset vaikutukset & Pelitesti