Jaksaminen, Opiskelu, Vaikuttaminen, Yleinen

Julkaisemme kuntavaalien yhteydessä blogisarjan, jossa eduskuntapuolueiden poliittiset opiskelijajärjestöt ottavat kantaa mielenterveyspolitiikkaan.  Haluamme Nyytissä lisätä yhteiskunnallista keskustelua mielenterveydestä ja näin osaltamme lisätä äänestysaktiivisuutta. Nyytin kuntavaalitavoitteisiin voi tutustua täällä. Sivulta löydät myös vaalien tarkemman aikataulun.

Uupumusta, iltaan asti venyviä etäopiskelupäiviä ja alati kasvavaa yksinäisyyttä. Tämäkö sitä elämän parasta aikaa, opiskeluaikaa? Opiskelijoiden hyvinvointi on kriisissä, eikä tilanne korjaannu ilman järeitä toimia.

Hyvinvointi on opintojen sujuvuuden ja etenemisen perusedellytys. Tämän vuoksi opiskelijoiden hyvinvointiin ja mielenterveyteen on yhteiskunnassamme panostettava sekä rakenteellisesti että asenteellisesti.  

Ei voi olla niin, että avun hakeminen viivästyy tai jää kokonaan pois mielenterveyteen liittyvien tabujen pelossa. Mielenterveydelliset asiat on systemaattisesti nostettava samalle viivalle fyysisen terveyden kanssa.  

Kun mieli järkkyy tai fyysinen hyvinvointi reistailee, on opiskelijan luontevaa hakea apua vaivaansa opiskelijaterveydenhuollosta. YTHS:n laajeneminen myös ammattikorkeakouluopiskelijoille oli itsessään valtava yhdenvertaisuusuudistus, sitä ei ole kiistäminen. Palvellakseen kuitenkin todella tarkoitustaan, on sille turvattava riittävät resurssit, joilla varmistetaan palveluiden riittävyys kaikille opiskelijoille ilman kohtuuttomia  jonotusaikoja.  

Käytännössä tämä tarkoittaa mm. seuraavaa. Opintopsykologien määrä nostetaan riittävälle tasolle jokaisessa korkeakoulussa. Kaikille korkeakouluopiskelijoille tarjotaan kouluuntulotarkastuskäynti yhdessä opintopsykologin kanssa. Terapiatakuun käyttöönotolla mielenterveysongelmiin saa apua nopeammin. Opiskelijahuoltopalveluita on tarjolla ympärivuotisesti mielenterveyden haasteet eivät myöskään kulje samassa syklissä oppilaitosten loma-aikojen kanssa.  

Mielenterveys on kuitenkin paljon muutakin kuin lääketiedettä. Harrastustakuun laajenetaminen koskemaan myös korkeakouluopiskelijoita voisi olla harkitsemisen arvoinen ajatus. Korkeakoululiikuntatoiminnan ajatusta voitaisiin soveltaa korkeakouluharrastustoiminnaksi opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisen näkökulmasta. Harrastus -käsite olisi ymmärrettävä laajasti niin, että siinä huomioidaan opiskelijoiden erilaiset mielenkiinnonkohteet. 

Sosiaalisten suhteiden merkitys on korostunut etäopintojen lisääntyessä räjähdysmäisesti. Kontaktiopetuksen vähäisyydestä johtuen yhteisöllisyyden kokemus jää vähäiseksi, mikä vaikuttaa heikentävästi motivaatioon ja henkiseen hyvinvointiin. Korkeakoulujen on luotava yhteisöllisyyttä tukevia rakenteita, jotka mahdollistuvat myös etäyhteyksin. Välittäjien yhteisöjen synnyssä suurin rooli ja vastuu on kuitenkin meillä jokaisella. Ollaan ystäviä toisillemme myös erään. 

Eveliina Leskelä


Kirjoittaja toimii Keskustaopiskelijat ry puheenjohtajana

Avainsanat: , , ,

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *