Hyppää sisältöön

Kuntavaalit 2021

Nyytin kuntavaalitavoitteet 2021

1. Apua tarvitsevaa nuorta ja opiskelijaa ei saa jättää odottamaan – mielenterveysongelmiin on saatava tukea läheltä ja nopeasti.

Miten? Varmistetaan arkiympäristöjen, kuten koulujen ja oppilaitosten riittävät resurssit ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön ja varhaiseen tukeen. Turvataan saavutettavat matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut. Otetaan käyttöön terapiatakuu.

Miksi? Mielenterveysongelmat ovat yleisin nuorten ja nuorten aikuisten opiskelu- ja työkyvyttömyyden syy. Ongelmien varhainen tunnistaminen ja nopeasti annettu apu tarkoituksenmukaisilla ja vaikuttavilla menetelmillä ehkäisee ongelmien vaikeutumista ja ylläpitää toimintakykyä.

2. Mielenterveystaitoja tulee vahvistaa läpi koko koulutuspolun – mielenterveystaidot vahvistavat hyvinvointia, lisäävät psyykkistä joustavuutta ja auttavat selviytymään vaikeina aikoina.

Miten? Varmistetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön osaaminen mielenterveystaitojen opetuksessa. Turvataan lapsille, nuorille ja opiskelijoille oikeus saada opetusta ja ohjausta mielenterveys- ja tunnetaidoissa.

Miksi? Ammattilaisten mielenterveysosaamisen lisäämisellä on merkittäviä positiivisia seurauksia oppilaiden ja opiskelijoiden arjessa. Mielenterveystaidot osana opetusta ja ohjausta läpi koulupolun toimivat tehokkaana mielenterveyttä lisäävänä toimenpiteenä.

3. Mielenterveyteen voi vaikuttaa äänestä mielenterveyttä tukevan elinympäristön puolesta.

Miten? Äänestäminen on tehokkain tapa saada nuoret ja opiskelijat näkymään kunnan päätöksenteossa.

Miksi? Osallistuminen yhteisiin asioihin vahvistaa omaa osallisuuden kokemusta, jolla puolestaan on suora yhteys hyvinvoinnin kokemukseen.

 

Tukea, taitoja ja osallisuutta – Lisää mielenterveyttä ja hyvinvointia!

 

Somemateriaalit

Lataa tavoitteista tehdyt sosiaaliseen mediaan soveltuvat materiaalit käyttöösi:

Vaalien aikataulu

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021.

Ennakkoäänestys kotimaassa 26.5.–8.6.2021 ja ulkomailla 2.–5.6.2021.

Lue vaalien aikatauluista ja muusta tarkemmin.

 

Lisätietoja

Annu Komulainen, vaikuttamisen asiantuntija

annu.komulainen@nyyti.fi

Juulia Tikkanen, korkeakouluharjoittelija

juulia.tikkanen@nyyti.fi

Anastasia Lukina Macnab, korkeakouluharjoittelija

anastasia.lukina.macnab@nyyti.fi

 

Mielellä on väliä!

#Mielenterveys

#Kuntavaalit2021