Generell

I samband med kommunalvalet publicerar vi en serie blogginlägg, i vilka riksdagspartiernas politiska studentorganisationer tar ställning till mentalvårdspolitiken. Nyyti vill öka samhällsdebatten kring psykisk hälsa och på så sätt främja röstningsaktiviteten. Du kan bekanta dig med Nyytis kommunalvalsmålsättningar här. På sidan hittar du också en närmare tidtabell för valet.

Utmattning, distansstudiedagar som drar utill långt in på kvällen och en växande känsla av ensamhet. Ska det föreställa den bästa tiden i livet, studietiden? Studerandenas välbefinnande är i kris och situationen kräver kraftfulla åtgärder. 

Välbefinnandet är en grundförutsättning för att studierna ska framskrida smidigt. Därför måste man i vårt samhälle satsa på de studerandes välbefinnande och psykiska hälsa både strukturmässigt och attitydmässigt. 

Det får inte vara så att man väntar för länge med att söka hjälp eller helt låter bli av rädsla för de tabun som är förknippande med psykisk ohälsa. Psykiska hälsoproblem måste systematiskt lyftas fram som likvärdiga med de fysiska hälsoproblemen. 

När psyket rubbas eller den fysiska hälsan krånglar, ska det vara naturligt för en studerande att söka hjälp inom studerandehälsovården. Det var i sig en enorm likabehandlingsreform att även studerande vid yrkeshögskolor började omfattas av SHVS, det går inte att förneka. För att verkligen kunna tjäna sitt syfte måste det emellertid finnas tillräckliga resurser som garanterar att servicen räcker till åt alla studerande utan alltför långa kötider. 

I praktiken innebär det bl.a. att antalet studiepsykologer bör höjas till en tillräcklig nivå vid varje högskola. Alla högskolestuderande bör erbjudaett första besök hos studiepsykologen när studierna inledsTerapigarantin skulle garantera snabbare hjälp för problem med den psykiska hälsan. Studerandehälsovården bör erbjuda tjänster året runt, eftersom de psykiska hälsoutmaningarna inte heller rör sig i samma cykler som läroanstalternas lov. 

Den psykiska hälsan bör emellertid också stödjas på annat sätt än med medicinska åtgärder. Det kunde vara värt att överväga att utvidga hobbygarantin till att även gälla högskolestuderande. I högskolorna kunde motionsverksamhetsidén förverkligas i form av hobbyverksamhet som stödjer de studerandes välbefinnande. Begreppet hobby ska förstås i en vid bemärkelse så att man beaktar de studerandenas olika intressen. 

Betydelsen av sociala kontakter har fått en framhävd betydelse i samband med att den explosionsartade ökningen av distansstudier. Då man inte träffar varandra i samband med studierna uppstår ingen känsla av gemenskap, vilket försvagar motivationen och det psykiska välbefinnandet. Högskolorna borde skapa strukturer som stödjer den sociala gemenskapen och som är möjliga även via distanskontakter. Den största rollen och ansvaret då det gäller att skapa en känsla av gemenskap och att det finns någon som bryr sig finns hos var och en av oss. Vi kan vara vänner även på distans. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *