Hoppa till innehåll

Berusningsmedel 

Berusningsmedel är en del av flera stundentevenemang  

Traditionellt introduceras nya studenter till alkoholkulturen i studentgemenskapen redan från början av sina studier. Användningen av berusningsmedel under studietiden kan till exempel handla om att söka lindring från studiestress, en känsla av tillhörighet, gemenskap bland studiekompisarna eller känsla av gemenskap i allmänhet.  

Å andra sidan, finns det idag fler och fler alternativa aktiviteter och hobbyer än droganvändning, tillgängliga för studenter. Enligt den nuvarande trenden, märks det att studenternas alkoholkonsumtion har börjat minska något och 9% av universitetsstudenterna är nyktra. (YTSH 2016: University Student Health Survey).  

Berusningsmedel påverkar studieförmågan 

Substansmissbruk har konsekvenser på flera aspekter av livet. Användningen påverkar åtminstonde hälsan, ekonomin och våra sociala relationer. Användningen av alkohol under studietiden har också en stark effekt på förmågan att studera. Fester kan hålla på långt in på natten och vi sover lite eller dåligt. Att studera som trött är inte en bra förutsättning för att lyckas. För att inte tala om andra droger som kan påverka även vår kognitiva studieförmåga.  

Oroar du dig för din egen eller någon annans användning av berusningsmedel?  

Påverkade festkvällen tentaresultaten, skippade du grupparbetet eller slarvade du allmänt med dina studier på grund av alkohol- och/eller droganvändning? Om du funderar på ditt eget användande, kan du ta självhjälptester online (länkar längst ner på sidan) för att kartlägga situationen, eller kan du prata med en sjuksköterska på din egen skola. För hjälp med berusningsmedel och överväganden relaterade till dess användning, läs mer på Hjälp på Nyytis webbplats.  

Ibland stöter vi på studiekamrater som vi själva är oroliga för; till exempel tycker vi att de använder för stora mängder alkohol- eller droger. I dessa situationer är det viktigt att vi uttrycker vår oro och med det visar vi att vi bryr oss om den andre. Ibland kan situationen lösas eller klargöras bara genom att ställa frågor som ”Hur mår du på riktigt?” eller ”Hur orkar du?”.  

Läs mer