Hoppa till innehåll

Tidshantering

Få kontroll över din tidsanvändning

Tidshantering handlar om förmågan att organisera användningen av vår egen tid. Målet är att kunna använda största delen av tiden till sådant som är viktigt och meningsfullt för oss. Bra tidshantering betyder inte att man hela tiden försöker få mer och mer gjort så effektivt som möjligt.

Tidshantering är en färdighet 

Tidshantering är en färdighet som går att träna upp. Vi alla har samma mängd timmar per dygn, men det som skiljer oss åt, är sättet och förmågan att hantera den angivna tiden. Sträva efter att uppnå dina mål på så sätt, att du också har tid för att bara vara, utan stress eller utmattning. Genom att ta kontroll över vår tidsanvändning, ökar vår självrespekt och självkänsla. 

Tidshantering väcker mycket känslor. Ett vanligt exempel är känslor av otillräcklighet och skuld, när vi inte hinner göra det vi planerat eller vill. Konstant brådska och stress leder till utmattning och känslan av att bara finnas till för alla andra. Då är det viktigt att stanna upp och fundera över vår tidsanvändning. 

Tidshanteringens främsta utmaning är prokrastinering, att man skjuter upp viktiga saker till ett senare tillfälle. I dessa fall, är det svårt att komma igång, även fast man är medveten om att uppgiften är viktig och måste slutföras.  

Tips för tidshantering 

 • Granska din tidsanvändning. Vad använder du din tid på? Anteckna under ett par dagar – var ärlig! Observera tidstjuvar, sådant som din tid gick åt till, när du borde ha gjort något annat. 
 • Använd en kalender (en pappersversion eller en elektronisk) för att planera din tid. 
 • Var trogen till dina värderingar. Låt dig inte agera impulsivt eller styras av tillfälliga begär.
 • När du vill ha något nytt, måste du också kunna avstå från något annat. Vad skulle du kunna avstå från just nu? 
 • Gör en lista över sådant som är viktigt för dig. Kontrollera att de överensstämmer med dina mål. 
 • Innan du ger dig in i något, stanna upp och fundera. Våga säga nej till andra människors förväntningar och förfrågningar. 
 • Flexibilitet i tidsanvändningen ger dig svängrum. 
 • Öva dig på att vara närvarande i just denna stund. 
 • Upprätthåll självdisciplin. Tidshantering kräver att du kan skjuta upp omedelbar och tillfällig njutning och tillfredställelse. 
 • Kom ihåg att livet är mer än prestationer. Reservera tid för att bara vara och ta det lugnt. 
 • Var inte för sträng mot dig själv – ingen orkar få lika mycket gjort varje dag.

Tidsanvändningen är något att fundera över, när vi vill reda ut vad tiden går åt till. Då planerar vi våra egna handlingar och tar ansvar för oss själva. Det centrala är att fokusera på det relevanta och att vara medveten om vad vi strävar efter. 

Vad är tidshantering? Tips på självhantering och förbättra dina färdigheter – video på Nyytis Youtube (på Finska)