Hoppa till innehåll

Prokrastinering 

Prokrastinering skapar stress

Det är vanligt att vi i olika sammanhang skjuter upp saker vi borde göra. Det är normalt och behöver inte vara något allvarligt. Men när det sker upprepade gånger och det känns svårt att kontrollera, kan det vara frågan om prokrastinering. Specifikt för prokrastinering, är att det skapar stress och ökar ångest. Ju längre tid det går, desto svårare är det att komma igång med det man skjutit upp. Även fast man är medveten om att uppgiften är viktig och måste slutföras. 

 Vi har olika tendens till att skjuta upp saker: för en del är det svårt att komma igång med ett skriftligt arbete, andra har svårigheter med att läsa till ett prov. En tredje tycker att det är jobbigt att prata i telefon och har därför svårt att göra nödvändiga kontakttaganden. Även trevliga saker kan vara svårt att påbörja, då vi kan känna oss osäkra och rädda för att misslyckas. 

 När är det frågan om prokrastinering? 

 Prokrastinering är när: 

  • Vi återupprepande gånger skjuter upp samma saker.
  • Vi blir ångestfyllda när vi inte får saker gjorda. 
  • Vi gör allt annat än det vi borde göra, vilket leder till att det relevanta skjuts upp. T.ex. väljer vi att istället städa, träna, vänta på inspiration e.t.c. 

Prokrastinering skiljer sig från lathet, då det tillför stress och ångest. Lathet däremot skapar njutning. 

Varför skjuter vi upp saker? 

 Den vanligaste orsaken till prokrastinering, är att vi människor typiskt genomgår en kamp mellan långsiktig belöning (som att bli färdig med sitt examensarbete) och kortsiktig tillfällig belöning (att göra något roligt). Ofta vinner den tillfälliga tillfredsställelsen. Vi prioriterar saker och uppgifter som är roliga och snabba, som att kolla på Youtube-videor. På så sätt fylls våra dagar ofta av små och snabba uppgifter som resulterar i snabb belöning. 

Dessutom motiveras vi av uppgifter som garanterar att vi lyckas. Ju större utmaning, desto svårare är det att komma igång. Det kan handla om osäkerhet och rädsla att misslyckas och därför väljer vi sådant, som får oss att känna oss lyckade.  

Nästan alla skjuter upp saker

Forskning visar att 90% av amerikanska studenter upplever att de inte får saker gjorda och ungefär hälften, lider av det. Nästan en tredjedel av befolkningen säger att prokrastinering orsakar obehagliga känslor. Vår tendens att undvika saker, har inget att göra med vårt minne eller intelligens. 

Prokrastinering är vanligare bland högskolestudenter än hos resten av befolkningen. Påverkande faktorer är frihet i studier, stora uppgifter som kräver koncentration, kritisk omgivning och att hjälp och respons inte alltid finns tillgängligt. 

Mer på webben