Hoppa till innehåll

Mål 

Bakom våra personliga mål, finns alltid drömmarbehov och värderingar. Mål kan delas in i långsiktiga framtidsplaner eller kortsiktiga mål. När vi arbetar mot våra mål, är det viktigt att vara tålmodig och skonsam mot oss själva. Framförallt när de är riktade mot våra tankar, beteenden eller livsstil. Det kan ta lång tid att uppnå våra uppsatta mål och ibland behöver vi göra snedsteg, eller ta steg bakåt, för att sedan kunna ta oss framåt. 

Vägen mot våra egna mål 

Tips för att uppnå mål: 

  • Fundera på ditt huvudmål och hur det hänger ihop med dina värderingar. Försök att beskriva det så noggrant du kan genom att anteckna. 
  • Dela upp ditt huvudmål i mindre mål, d.v.s. delmål. 
  • Belöna dig själv utöver när du lyckats, även för goda försök. 
  • Du är mästaren över ditt liv, men du kan ändå be och ta emot stöd, för att närma dig dina mål. 
  • Acceptera överraskande förändringar och motgångar som en del av livet. Försök att se dem som lärotillfällen. 

Lagom mängd planering är bra. Försök att lösa en sak åt gången och även då, små steg i taget. På så sätt blir de stora och långsiktiga målen realistiska och uppnåbara. Känns det svårt att komma igång? Gör stegen ännu mindre. 

Ibland blir det ändå inte som vi tänkt oss. Det är vanligt att vi stöter på motgångar, men ge inte upp! Se över din plan igen, gör nödvändiga förändringar och fortsätt framåt. 

Var tålmodig och snäll mot dig själv. Förändringar kan ta lång tid och kräva flera övningstillfällen. Påminn dig själv om att du är tillräcklig precis som du är.