Hoppa till innehåll

Ensamhet

Ensamhet berör de flesta av oss människor i något skede av livet. Ensamheten kan vara sporadisk, den kan ha samband med vissa situationer. Ensamheten kan också vara permanent och förekomma i många livssituationer. För några av oss lättar ensamheten med tiden när livssituationerna förändras. Andra berörs djupare av ensamheten och en del av oss människor är tvungna att bära på ensamhetskänslan genom hela livet.  

Ofrivillig eller frivillig ensamhet?  

Ensamheten kan också vara en positiv resurs. Den kan erbjuda möjlighet till att slappna av i lugn och ro med sig själv och sina tankar. Ensamhet är lika viktigt som samvaro. Det är viktigt att lära sig att trivas med ensamheten.  

Det är skillnad på frivillig och ofrivillig ensamhet. Ensamhet kan vara påtvingande och ångestframkallande. Men ensamheten kan också vara en positiv resurs. Den kan erbjuda möjlighet till att slappna av i lugn och ro med sig själv och sina tankar. Ensamhet är lika viktigt som samvaro. Det är viktigt att lära sig att trivas med ensamheten. 

Det finns många orsaker till ensamhet 

Det finns inte bara en enskild orsak eller förklaring till ensamhet. Upplevelsen av ensamhet har ofta många orsaker och de kan variera hos olika människor och i olika skeden av livet. Nedan beskrivs ett antal situationer och upplevelser i vilka många människor erfar känslor av ensamhet.  

Förändrad livssituation  

Vi människor upplever ofta ensamhet när livssituationen förändras. Ensamheten framkommer ofta i våra unga vuxnas liv, då det samtidigt sker flera stora förändringar i livet, såsom att vi 

  • frigör oss från våra föräldrar och vår barndoms familj. 
  • inleder våra studier. 
  • flyttar bort hemifrån till en ny studiemiljö.

Övergången till ett nytt skede i livet medför många slags utmaningar. När vi flyttar till en ny ort kan vi bli tvungna att lämna många gamla kompisförhållanden och skapa nya sociala nätverk ur ”tomma intet”. Det kan kännas oroväckande att ta ansvar för vårt eget liv. Osäkerhet för framtiden kan öka ensamheten. 

Känslorna av ensamhet kan också förstärkas av att ett parförhållande upphör och att man länge varit singel. En del kan känna sig ensamma i början av ett sällskapsförhållande eller i ett nytt livsskede i samboförhållande eller äktenskap.  

Studiekulturen och självständiga studier  

Högskolestudierna betonar starkt individuella prestationer och självständigt arbete. I många branscher är inte heller studiegruppen lika sammansvetsad som i grundskolan eller gymnasiet. Bara drygt hälften av oss studerande upplever att vi tillhör någon grupp i anslutning till studierna.   

Många bor ensamma  

Till den finländska kulturen och speciellt studiekulturen tillhör en stor alkoholanvändning. Om vi vill undvika situationer med alkohol, kan vi lätt hamna utanför sociala händelser. Detta kan öka känslan av att vara ensam och utanför. Många av oss utsätts för diskriminering då vi tackar nej till alkohol.  

Brister i samspel  

Brist på förmåga att agera i sociala situationer, kan ibland skapa en negativ spiral som kan leda till ensamhet. Brist på viktiga interaktionsfärdigheter, som att uppmärksamma och lyssna på andra, eller till och med påbörja en konversation, gör det svårt att kommunicera med andra människor och knyta kontakter. Om vi inte fått öva i olika sociala situationer, kan vi inte heller utveckla vår sociala kompetens. Då är det möjligt att vi hamnar i denna spiral av ensamhet.  

Mobbning  

De av oss som blir mobbade kan ännu i vuxen ålder ha problem med att få kompisar. Mobbning kan lämna smärtsamma sår. Ännu efter att mobbningen upphört, kan det vara svårt att lita på människor. Vi är rädda för att knyta vänskapsförhållanden. 

Upplevelserna av ensamheten känns tråkiga. Detta skapar lätt en misstro till att det är möjligt att vi kan få vänner. Vi börjar lätt skylla på oss själva och kan också senare i livet tro att vi inte duger som kompis åt någon. Det kan vara svårt att lita på andra människor och vi kan känna oss rädda för att knyta vänskapsförhållanden. Då kan det hända att vi själva antar en passiv roll. 

Ibland har mobbningsupplevelser lämnat så djupa sår att vi har svårt att bearbeta dem. Då lönar det sig att uppsöka samtalshjälp, till exempel av en psykolog eller psykoterapeut. 

Upplevelser från barndomen 

Enligt vissa teorier ligger orsakerna till ensamhet i barndomens uppväxtförhållanden. Om vi som barn inte fått uppleva tillräckligt mycket närhet eller ofta blivit avvisade, kan det också som vuxen kännas svårt att skapa nära vänskapsrelationer. Vi måste i barndomen ha känt oss trygga också ensamma, för att senare i livet kunna känna ensamheten som en positiv kraft. 

Personlighetsdrag som blyghet  

Ända från födseln har vi människor olika temperament. För oss blyga människor kan det vara svårare att bekanta sig med nya människor och att skapa nya sociala relationer. De av oss som har ett utåtriktat temperament lyckas bättre. Det är viktigt att känna till och acceptera vårt eget temperament. Som blyg behöver vi inte bli mer sociala. Däremot kan vi fundera på vilka enkla och naturliga sätt att få kontakt med andra människor som finns för oss. E-post, sms och webbdebatter kan göra det lättare att kommunicera och att berätta om våra egna känslor. 

Vi kan öva upp våra sociala färdigheter. Det är också viktigt att behandla oss själva skonsamt och tillåta oss att vara blyga. Blygheten är också en resurs och den hindrar eller försvårar nödvändigtvis inte knytandet av förhållanden. Blygheten kan också vara till nytta och fördel. Blyga människor anses vara mera empatiska, trevliga och tillförlitliga än andra. Det är viktigt att vi accepterar oss själva just sådana vi är – då accepterar också andra dig lättare. 

Läs mer