Hoppa till innehåll

Sociala färdigheter 

Interaktion kräver specifika färdigheter. Att ställa frågor, presentera oss själva, lyssna – är exempel på interaktionsförmåga. Vi behöver dessa färdigheter för att kunna ta hand om vardagliga saker. Det hjälper också vid större beslut och lösningar i livet, som att hitta ett jobb eller påbörja ett förhållande.  

Sociala färdigheter går att öva  

Eftersom det är frågan om färdigheter, kan dessa övas på genom hela livet. Om du upplever en social situation utmanande, kan du genom övning stärka din förmåga att agera i sådana situationer. Säkerhet och lättsamhet i interaktionen kommer med mycket repetition, övning och erfarenhet. 

Dessutom kan vi i nya livssituationer, som att börja studera eller jobba, behöva öva på våra sociala färdigheter på nytt. 

Det finns många olika sociala färdigheter 

Våra sociala färdigheter kommer i uttryck i hur vi agerar i både bekanta och i främmande situationer med andra människor. Vi använder våra färdigheter till exempel när vi:  

 • träffar människor och börjar prata med dem 
 • arbetar i grupp 
 • frågar om råd
 • lyssnar 
 • ger och tar emot komplimanger 
 • uttrycker vår egen åsikt 
 • visar medkänsla för den andre 
 • tar något svårt till tals

Att vara social är annat än att ha sociala färdigheter  

En del av oss människor trivs naturligt i sociala situationer. Vi tar aktivt kontakt med människor, är pratsamma och vi kan kalla oss sociala eller sällskapliga. Det kan också vara så att vårt medfödda temperament är socialitet och som hjälper oss att agera smidigt i situationer. 

Socialt temperament är ändå inte samma sak som sociala färdigheter. Vi alla behöver öva på våra sociala färdigheter. Till exempel kan den av oss som är väldigt utåtriktad och social, behöva öva på att lyssna. Samtidigt kan den blyga och tysta av oss ha utmärkta sociala färdigheter och interaktionsförmåga. 

Övning stärker vår interaktionsförmåga 

Vi kan öva på våra färdigheter tillsammans med bekanta personer genom diskussion eller konkret öva på specifika sociala situationer. Övning hjälper oss att känna oss mer bekväma i den verkliga situationen. 

Ett bra sätt att öva på våra sociala färdigheter är att granska andras beteenden. På vilket sätt kommer de till situationen? Vad säger de? Hur reagerar de på andra människor? 

Hur fungerar du i sociala situationer? 

Du kan emellanåt stanna upp och fundera över vilket intryck av dig själv, du ger åt andra. Ditt ansikte, sätt att tala och attityd påverkar det första intrycket som vi får av varandra. 

Vi kan genom vårt beteende ge en bild av att vi inte är intresserade av andra och att vi hellre är ensamma. Då kommer inte de andra att närma sig oss och interaktionen förblir vagt. De kan tro att vi inte vill prata nu. 

Saker att uppmärksamma: 

 • Kommer jag ihåg att presentera mig själv inför nya människor? 
 • Svarar jag på hälsningar och frågor riktade mot mig? 
 • Lyssnar jag på de andra som talar, ger jag taltur? 
 • Ser jag min kompis i ögonen när vi talar till varandra? 
 • Lyfter jag fram mina egna åsikter i en diskussion? 
 • Kommer jag ihåg att säga tack, förlåt och varsågod? 
 • Kan jag uttrycka mina gränser och säga nej?

Du kan också fundera över hur det egna måendet påverkar ditt sätt att integrera med andra. När du själv mår dåligt, är det lätt att misstolka situationer. Till exempel att de andra beteer sig undvikande eller dåligt mot dig, även om inte det är sant. Eller kan du som irriterad uttrycka dig själv på ett oönskat sätt. 

Alltid fungerar inte en interaktionssituation 

I interaktion med andra, sker misstag och motgångar som vi inte kan undvika, eftersom de hör till livet. Ingen av oss lyckas jämt, hittar alltid de rätta orden eller hanterar våra känslor på bästa sätt i en situation. 

Men genom att uppskatta oss själva, kommer vi vidare i situationen. Nu har vi också samlat på oss mer erfarenhet. Tröstsamt är det att de andra minns inte lika mycket av situationen som vi själva gör. 

Även konflikter och motsägelser hör till vår interaktion. Lyckligtvis har vi möjligheter att återvända till en situation i efterhand. Om något någon sagt gör oss fundersamma, kan vi be om klarhet. Ibland är det frågan om missförstånd. Det är lönsamt att våga reda ut sådana situationer, så att vi inte fastnar i dessa negativa upplevelser. 

Låt inte någons oförskämda beteende avskräcka dig. Människors attityd beror nödvändigtvis inte alls på dig. Det kan hända att personen själv har beskymmer, som gör att de kan bete sig ilsket och inte verka intresserad. 

Läs mer