Hoppa till innehåll

Temperament

Temperamentet avser de typiska beteendedragen som skiljer personen från andra. Med andra ord är temperamentet människans individuella sätt att handla.

Redan i ett tidigt skede kan man upptäcka skillnader mellan individer, till exempel i:

  • sättet att uttrycka känslor
  • koncentrationsförmågan
  • hur lätt man blir störd
  • aktiviteten
  • sättet att reagera på nya situationer och nya människor.

Personligheten baserar sig på temperamentet

Temperamentet är en uppsättning relativt bestående, medfödda anlag och färdigheter. De utvecklas senare till människans personlighet.

Utvecklingen av personligheten påverkas också av:

  • barnets uppfostran
  • samhällets förväntningar
  • kulturnormer och värderingar.

Temperamentsdragen uppstår innan miljön hinner påverka dem. Personligheten i sin tur utvecklas till följd av interaktion mellan temperamentsdragen och miljön.

Temperamentsdragen framhävs i olika situationer

Temperamentet kommer alltid till uttryck i olika situationer. Omgivningen ställer vissa förväntningar som ett visst slags temperament passar eller inte passar för.

Temperamentet är en uppsättning relativt bestående, medfödda anlag och färdigheter.

Temperamentsdrag kan som sådana inte definieras som goda eller dåliga utan de beror alltid av omgivningen. Ett visst temperamentsdrag är i ett sammanhang positivt, i ett annat negativt. Ibland kan draget vara till hjälp, en annan gång orsaka problem.

Känn dig själv och ditt eget temperament

Kännedom om det egna temperament ger bättre självkännedom och en grundval för en stark identitet och därmed kontroll över sitt eget liv. Kännedom om temperamentet hjälper att förstå varför en människa upplever vissa saker på ett visst sätt.

När någon upplever en sak som stressande och skrämmande, kan en annan vara helt lugn och sansad. Om man förstår denna skillnad är det lättare att:

  • göra situationen lämpligare för sig själv
  • ändra på sitt eget beteende så det lämpar sig för situationen.

Lika viktigt är att ibland godkänna sig själv utan tryck att förändra sig själv eller sitt liv.

Temperamentet berättigar inte att bete sig hur som helst

Kännedom om temperamentet hjälper att förstå varför vi är olika. Det berättigar ändå inte att bete sig hur som helst. Temperamentet är ett individuellt anlag, en färdighet eller stil. Även om anlaget består genom livet, påverkar utveckling, uppfostran och lärande dess innehåll och hur det kommer till uttryck.

Kännedom om temperamentet hjälper att förstå varför vi är olika.

Temperamentet beskriver inte innehållet i handlandet och det betyder inte beslutsfattande eller omdöme ”på högre nivå”. Mellan medfött temperament och medvetet självstyrt beslutsfattande finns en skillnad som eliminerar möjligheten att människan kan motivera vilket som helst beteende med sitt temperament. Människor som bli lätt irriterade kan inte hjälpa det, men de kan lära sig att låta sin hat gå ut över något annat än sina medmänniskor, till exempel idrottande.

Benägenhet och konsekvens är alltså olika saker – benägenheten uppstår av dig själv, beteendet kan man själv påverka.


Läs mera

Keltikangas, L. 2008. Temperamentti, stressi ja elämänhallinta. WSOY. Helsinki.

Keltikangas, L. 2006. Temperamentti ja koulumenestys. WSOY. Helsinki.

Keltikangas, L. 2004. Temperamentti, ihmisen yksilöllisyys. WSOY. Helsinki.