Hoppa till innehåll

Motion

Motion har en positiv inverkan på själen, hälsan och välbefinnandet. För många som kämpar med stress är motion ett viktigt sätt att ladda upp sig. På dessa sidor hittar du information om motionens betydelse och dess positiva effekter.  Motionärens motto är inte utan anledning ”En sund själ i en sund kropp” dvs ”Mens sana in corpore sano”.

Motion:

 • piggar upp
 • ger mer energi
 • förbättrar koncentrationsförmågan
 • hjälper att förebygga nedstämdhet
 • stärker självkänslan.

Redan några motionspass per vecka förbättrar allmänkonditionen, muskelkraften och balans- och koordinationsförmågan. Ett utmärkt sätt att ta hand om sig och sitt välbefinnande är att röra sig i naturen.  I bra kondition orkar du och står bättre ut med stressituationer som arbetet åstadkommer. Motion är avkopplande och hjälper dig samtidigt att somna. Likson njutningsmedel frigör den livet från stress men på ett hälsosammare sätt.

För många som kämpar med stress är motion ett viktigt sätt att ladda upp sig.

Motion upprätthåller hälsan

En kropp i god kondition är motståndskraftig mot många sjukdomsalstrare. I god kondition tål vi bättre stress, vårt minne fungerar och vi är också på många andra sätt aktivare.  Sömnbrist, stress och ensidig kost försvagar funktionen hos kroppens försvarsmekanismer till exempel mot infektionssjukdomar. Regelbunden livsrytm bidrar till att upprätthålla hälsan.

Välbefinnandet som motion åstadkommer baserar sig på fysiologin. Vår hjärna producerar så kallade lyckohormoner: endorfiner och enkefaliner. De hindrar bland annat smärtimpulserna att komma fram och ökar känslan av välbefinnande.

Redan några motionspass per vecka förbättrar allmänkonditionen, muskelkraften och balans- och koordinationsförmågan.

Det är skäl att minnas att motionen skall anpassas till den egna psykiska och fysiska situationen. För en stressad person lämpar sig lugn motion och stretching – inte för påfrestande träning. Undvik hård motion 2-3 timmar före läggdags. Motionen är rätt dimensionerad när den känns njutbar också efter träningen. Motionen skall vara sådan att den ger njutning och glädje.

Motionens positiva effekter

Motionen är bevisligen ett av de bästa sätten att sköta välbefinnandet och hälsan. Dess positiva effekter sträcker sig till väldigt många olika områden. Det är också viktigt att vara måttlig när man motionerar.

Motionens positiva effekter:

 • stimulerar hjärnverksamheten och tankearbetet
 • förebygger hjärt- och kärlsjukdomar, och sänker blodtrycket
 • förbättrar syreupptagningsförmågan och motståndskraften
 • förstärker lederna och förbättrar deras funktion
 • förstärker benbyggnaden och förebygger osteoporos
 • håller ryggsjukdomar borta
 • hålller vikten under kontroll
 • ökar kontrollen över den egna kroppen och ökar självkänslan
 • höjer humöret och ökar vitaliteten
 • förebygger eller lindrar nedstämdhet och ångest
 • minskar stress och spänning
 • gör det lättare att somna
 • förbättrar studieprestationerna
 • hjälper att hitta nya vänner och höjer den sociala kompetensen.

Man kan bli beroende av motionen

Man kan också bli beroende av motion i synnerhet om motionen är tvångsartad, återkommande och påfrestande. Till exempel anorektiker motionerar så. De som motionerar tvångsmässigt kan få abstinenssymtom, när de inte har möjlighet att genomföra den dagliga motionen.

Symtomen kan vara:

 • rastlöshet och koncentrationssvårigheter
 • ångest och spänning
 • skuldkänslor
 • huvudvärk och andra kroppssmärtor.

Måttlig motion skadar inte friska människor. Fel genomförd motion ökar risken för olyckor och handikapp. Risken växer om man inte tar hänsyn till hälsotillståndet eller allmänkonditionen eller om man går in för att träna alltför hårt.  Det lönar sig att pröva på olika motionsformer för att hitta en motionsform som är lämplig för en själv. För någon lämpar sig dans, för andra gym och en tredje tycker om rullskridskoåkning. Hur vill du motionera?

Det lönar sig att pröva på olika motionsformer för att hitta en motionsform som är lämplig för en själv.


Läs mera

Nyytis livskunskapsmaterial

Studerandenas Idrottsförbund rf (OLL)

UniSport

UKK-instituutti (information om hälsomotion, på finska)