Hoppa till innehåll

Socialitet och sociala färdigheter

Att vara social är annat än att ha sociala färdigheter

Att vara social och att ha sociala färdigheter är olika saker. Att vara social betyder att man har ett sådant temperamentsdrag att man njuter av andras sällskap, föredrar det framom ensamhet och söker sig till andras sällskap. Sociala färdigheter innebär i sin tur inlärda färdigheter att klara sig i sociala situationer. På dessa sidor hittar du mångsidig information om att vara social och om sociala färdigheter.

För en social människa är det viktigt att få uppmärksamhet, tacksamhet och respekt av andra. Därför är sociala människor ibland känsliga för kritik och för trycket från omgivningen att vara likadan som andra.

Att vara social kan också kallas att vara sällskaplig, eftersom en social människa njuter av andras sällskap och vill hellre söka andras sällskap än vara ensam.

Att vara social betyder att man har ett sådant temperamentsdrag att man njuter av andras sällskap.

Att vara social betyder också att man har ett sådant temperamentsdrag att man har ett starkt behov av att fästa sig emotionellt vid andra människor och upprätthålla långvariga, emotionella människorelationer. För vissa sociala människor är det ändå mera typiskt att upprätthålla en stor men lättare bekantskapskrets.

Mindre sociala människor är gärna ensamma, är självständigare och inte intresserade av att ständigt träffa nya människor.

De sociala färdigheterna utvecklas hela tiden

Sociala färdigheter betyder förmåga att umgås med andra. Att vara social och att ha sociala färdigheter kan vara oberoende av varandra: människan kan vara helt beroende av andras sällskap men oförmögen att komma överens med dem. Å andra sidan kan människan vara begåvad men ovillig att umgås med andra.

Sociala färdigheter är inte ärftliga såsom temperamentsdragen. Intresse för människor garanterar inte sociala färdigheter utan de måste man lära sig skilt.

De sociala färdigheterna utvecklas i stor utsträckning:

 • genom modellinlärning och genom erfarenheter
 • genom information och fostran från föräldrar och lärare
 • på basis av responsen.

Lärande och social interaktion utvecklar de sociala färdigheterna genom hela livet.

Sociala färdigheter betyder förmåga att umgås med andra.

Det är frågan om sociala färdigheter till exempel då vi träffar människor och börjar samtala med dem, eller då vi fattar mod för att bli bekant eller vän med någon. Till de sociala färdigheterna hör också att arbeta med likställda och i grupper, och kommunikationsfärdigheter.

Socialt begåvade personer agerar naturligt både i bekanta och i mera främmande situationer. De beter sig väl, känner till de sociala normerna och uppför sig inte hotfullt mot andra.

Öva dina sociala färdigheter

Sociala färdigheter kan övas och utvecklas också i vuxen ålder. Det är bra att minnas att färdigheterna utvecklas så småningom.

Avsaknaden av sociala färdigheter ha följande orsaker:

 • Personen har inte undervisats tillräckligt i sociala färdigheter och har inte haft tillräckligt bra förebilder att lära sig färdigheter av.
 • Psykologiska problem hindrar utvecklingen av färdigheter. Till exempel depression, social ångest, ensamhet, alkoholism eller schizofreni leder ofta till störningar i de sociala relationerna och gör det svårare att tillägna sig sociala färdigheter.
 • Sressfaktorer i omgivningen kan göra det besvärligt att tillägna sig sociala färdigheter.
 • Traumatiska upplevelser i livet och olika stressproducerare kan göra att man drar sig tillbaka från människorelationer, och då förblir de sociala färdigheterna bristfälliga.
 • Problemen med sociala färdigheter kan bero på förändringar i den sociala miljön och på att man inte, såsom tidigare, fått bekräftelse på sitt beteende.

Gå igenom och öva sociala situationer

Sociala färdigheter kan övas och utvecklas. Till exempel färdigheter i samband med samtalande och lyssnande kan förbättras genom att fästa uppmärksamhet på det egna beteendet i interaktionssituationer.

Fundera för din egen del på till exempel följande frågor:

 • Kommer jag ihåg att presentera mig för nya människor?
 • Svarar jag på hälsningar och frågor som framförts till mig?
 • Lyssnar jag på de andra som talar och ger jag muntur åt dem?
 • Ser jag min samtalspartner i ögonen medan jag talar?
 • Visar jag att jag lyssnar på min samtalspartner?
 • För jag fram mina egna åsikter under samtal?
 • Kommer jag alltid ihåg att säga tack, förlåt, var så god?

Sociala färdigheter kan övas och utvecklas.

De sociala färdigheterna utvecklas när självkännedomen förbättras. Man kan lära sig att identifiera och uttrycka sina egna känslor och tankar. Till exempel att identifiera egna rädslor och sätta dem i olika sammanhang hjälper dig ur situationer som vållar besvikelse.

Identifiering av de egna känslorna utgör också en grund för identifiering av andras känslor. Övningar i Nyytis Livskunskapskurs kan användas till hjälp för att öka sin självkännedom och att identifiera sina egna känslor.

Du kan be om respons på dina sociala färdigheter av närstående människor. Med dem kan du öva situationer som finns i listan på frågor, och till exempel att be om hjälp och att erbjuda hjälp, be om anvisningar och att visa självsäkerhet.


Läs mera

Nyytis livskunskapsmaterial (på finska)

Föreningen för Mental Hälsa i Finland, sociala färdigheter (på finska)

Kalliopuska, M. 1995. Sosiaaliset taidot. Edita.

Kauppila, A. R. 2005. Vuorovaikutus ja sosiaaliset taidot. PS-kustannus.

Keltikangas-Järvinen, L. 2010. Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot. WSOY.