Hoppa till innehåll

Kännetecken för sociala färdigheter

Sociala färdigheter består av många delområden. Enligt Liisa Keltikangas-Järvinen beror definitionen av sociala färdigheter på tidsperioden och kulturen. Vissa egenskaper kan ändå anses vara sociala färdigheter oberoende av tid och kultur.

Sociala färdigheter kommer fram i hur man kan analysera interaktionssituationer och vilka lösningsmodeller man använder för att avgöra konflikter.

I de sociala färdigheterna ingår bland annat:

 • empati – förmåga att leva sig in i andra människors situationer och förstå deras känslor och känslornas betydelse
 • sympati, som innebär att andra människors upplevelser väcker emotioner såsom medlidande och medkänsla
 • finkänslighet och social känslighet.

Till de sociala färdigheterna hör dessutom en etisk och en moralisk dimension. I de sociala färdigheterna som en människa tillägnat sig kommer fram förmågan att värdesätta och respektera

Skalan av sociala färdigheter

De sociala grundfärdigheterna är förmåga att:

 • presentera sig själv och andra
 • lyssna
 • inleda ett samtal och upprätthålla det
 • fråga och be om råd
 • intervjua andra på ett ledigt sätt
 • framföra och motta komplimanger
 • be om hjälp.

Utvecklade sociala färdigheter är förmåga att:

 • ansluta sig till och arbeta i en grupp
 • ge anvisningar
 • följa med undervisning
 • be om ursäkt
 • göra intervjuer
 • påverka andra och visa beslutsamhet
 • skapa vänskapsförhållanden och vara samarbetsvillig.

Sociala känsloförmågor är förmåga att:

 • upptäcka egna och andras känslotillstånd och att namnge känslotillstånd
 • vara empatisk
 • uttrycka känslor och tillgivenhet
 • förstå andras känslor och känslotillstånd
 • uttrycka vrede och rädsla
 • möta och hantera andras vrede och rädsla.

Andra sociala interaktionsfärdigheter är förmåga att:

 • be om lov
 • betjäna
 • dela med sig till andra och hjälpa andra
 • förhandla och ha beredskap att lyckas i svåra diskussioner
 • kunna förhålla sig till mobbning och våld
 • undvika andras problem
 • hantera anklagelser och orättvisor
 • hantera grupptryck
 • fatta beslut i sociala situationer
 • hantera uteslutning och ensamhet
 • förlora
 • klara sig i förvirrande situationer
 • få popularitet och påverka positivt
 • reagera på övertalning
 • visa intresse för andra människor
 • uppvisa social jämlikhet.

De mest krävande sociala färdigheterna är betjäningsfärdigheter, förståelse för andras känslor och känslotillstånd, konsten att förlora och att visa beslutsamhet dvs assertivitet.