Hoppa till innehåll

Ensamhet

Ensamhet berör de flesta människor i något skede av deras liv. Oftast uppfattas ensamhet som avsaknad av nära människor, vilket kallas för social ensamhet. Å andra sidan kan också de som ser ut att ha en massa människor omkring sig uppleva i sitt inre smärtsam, emotionell ensamhet – känsla av att sakna nära människorelationer.

Ensamheten kan vara sporadisk, den kan ha samband med vissa situationer. Ensamheten kan också vara permanent och förekomma i många livssituationer. Ensamheten kan också vara en positiv resurs. Den kan erbjuda möjlighet till att slappna av i lugn och ro med sig själv och sina tankar. Ensamhet är lika viktigt som samvaro. Det är viktigt att lära sig att trivas med ensamheten.

Ensamhet är lika viktig som samvaro.

Många upplever ensamhetskänslan som något problematiskt och hoppas på lindring. Hos några lättar ensamheten med tiden när livssituationerna förändras. Andra berörs djupare av ensamheten och en del av människorna är tvungna att bära på ensamhetskänslan hela sitt liv.

På dessa sidor hittar du information om:

  • orsaker till ensamhet
  • medel att bryta ensamheten
  • utveckling av vänskap
  • möjligheter att hitta vänner
  • ensamheten som en del av livet
  • när det lönar sig att söka hjälp
  • litteratur och källor till tilläggsinformation om ensamhet.

Det finns många orsaker till ensamhet

Det finns inte bara en enskild orsak eller förklaring till ensamhet. Upplevelsen av ensamhet har ofta många orsaker och de kan variera hos olika människor och i olika skeden av livet. Nedan beskrivs ett antal situationer och upplevelser i vilka många människor erfar känslor av ensamhet.

Förändrad livssituation

Människan erfar ofta ensamhet när livssituationen förändras. Ensamheten framhävs ofta i unga vuxnas liv då det samtidigt sker flera stora förändringar i livet, såsom att man

  • frigör sig från sina föräldrar och sin barndoms familj
  • inleder sina studier
  • flyttar bort hemifrån till en ny studiemiljö.

Känslorna av ensamhet kan också förstärkas av att ett parförhållande upphör och att man länge varit singel. En del kan känna sig ensamma i början av ett sällskapsförhållande eller i ett nytt livsskede i samboförhållande eller äktenskap.

Övergången till ett nytt skede i livet medför många slags utmaningar. När man flyttar till en ny ort kan man bli tvungen att lämna många gamla kompisförhållanden och skapa nya sociala nätverk ur ”tomma intet”. Det kan kännas oroväckande att ta ansvar för sitt eget liv. Osäkerhet för framtiden kan öka ensamheten.

Människan erfar ofta ensamhet när livssituationen förändras.

Studiekulturen och självständiga studier

Högskolestudierna betonar starkt individuella prestationer och självständigt arbete. I många branscher är inte heller studiegruppen lika sammansvetsad som i grundskolan eller gymnasiet. Bara drygt hälften av de studerande upplever att de tillhör någon grupp i anslutning till studierna.

Många bor ensamma

Till den finländska kulturen och speciellt studiekulturen hör ett stort alkoholbruk. Om man vill undvika situationer med alkohol kan man lätt hamna utanför sociala händelser. Detta kan öka känslan av att vara ensam och utanför. Många utsätts för diskriminering då de tackar nej till alkohol.

Mobbning

De som blir mobbade kan ännu i vuxen ålder ha problem med att få kompisar. Mobbning kan lämna smärtsamma sår. Ännu efter att mobbningen upphört kan det vara svårt att lita på människor. Man är rädd för att knyta vänskapsförhållanden.

Upplevelserna av att bli ensam känns tråkiga. Detta ökar lätt cynismen och misstron mot att man själv kunde uppleva något positivt om man blir vän med någon. Mobbade börjar lätt skylla sig själv och kan också senare i livet tro att de inte duger som kompis åt någon. Det kan vara svårt att lita på andra människor och man kan känna sig rädd för att knyta vänskapsförhållanden. Då kan det hända att man själv får en passiv roll.

Ibland har mobbningsupplevelser lämnat så djupa sår att man har svårt att ensam komma över dem. Då lönar det sig att uppsöka samtalshjälp till exempel av en psykolog eller psykoterapeut.

Upplevelser från barndomen

Enligt vissa teorier ligger orsakerna till ensamhet i barndomens tillgivenhetsförhållanden. Om man som barn inte fått uppleva tillräckligt mycket närhet eller ofta blivit avvisad, kan det också som vuxen kännas svårt att skapa nära vänskapsrelationer.  Man måste i barndomen ha känt sig trygg också som ensam för att senare i livet kunna känna ensamheten som en positiv kraft.

Blyghet

Ända från födseln har människorna olika temperament. För en blyg människa kan det vara svårare att bekanta sig med nya människor och att skapa nya sociala relationer. De som har ett utåtriktat temperament lyckas bättre.  Det är viktigt att känna till och godkänna sitt eget temperament. Blyga människor behöver inte bli mer sociala. Däremot kan de blyga fundera på vilka enkla och naturliga sätt att få kontakt med andra människor som finns för dem. E-post, sms och webbdebatter kan göra det lättare att kommunicera och att berätta om sina egna känslor.

Man kan öva upp sina sociala färdigheter. Det är också viktigt att behandla sig själv skonsamt och tillåta sig att vara blyg. Blygheten är också en resurs och den hindrar eller försvårar inte nödvändigtvis knytandet av förhållanden. Blygheten kan också vara till nytta och fördel. Blyga människor anses vara mera empatiska, trevliga och tillförlitliga än andra.  Det är viktigt att man godkänner sig själv just sådan man är – då godkänner också andra dig lättare.

Det är viktigt att känna till och godkänna sitt eget temperament.