Hoppa till innehåll

Hur klarar man sig med ensamheten?

Det finns inte bara ett rätt sätt att bryta ensamheten. Det är bra att känna sig själv och kunna de medel som lämpar sig. Var och en väljer sin egen väg att bli av med ensamheten.

Ensamheten kan ibland kännas smärtsam och deprimerande. Man kan också skämmas över den och kanske försöker dölja den för andra. Ett viktigt steg framåt är ändå att godkänna sin egen situation sådan den är, utan att underskatta eller förstora upp det hela.

Var med där det händer!

Ofta får du tankarna bort från din ensamhet när du beger dig ut och deltar i olika evenemang. Även om känns svårt att lämna hemmet kan det ha en positiv inverkan på humöret. Genom att delta i aktiviteter kan du se saker i ett positivare ljus och får tankarna bort från ensamheten.  Der finns säkert en massa intressanta evenemang och intressen som du kan delta i. Även om nya intressen inte genast skulle föra med sig nya vänner känner man tillfredsställelse bara av att delta.

Det finns olika slags evenemang, till exempel:

• studentorganisationernas verksamhet
• idrottsutövning
• förenings- och organisationsverksamhet
• handarbets- och snickerihobbyer
• musikintressen.

En möjlighet är att anmäla sig till olika gemenskapers och organisationers frivilligverksamhet. Du kan bli frivillig på din egen hemort, enligt dina egna intressen och mål. I frivilligverksamheten kan du delta i viktigt arbete som gör att du känner dig betydelsefull.

Det är bra att känna sig själv och kunna de medel som lämpar sig.

Ibland kan det kännas alltför svårt eller ångestfyllt att delta i evenemang som känns obehagliga eller som är nya. Det är viktigt att lyssna på sig själv om vilka steg man är redo att ta. Om det känns svårt att delta i evenemang eller att tala med obekanta kan det vara klokt att handla försiktigare och respektera sig själv.

Bryt störande och negativa tänkesätt

Bakom ensamheten kan ligga upplevelser av att bli övergiven eller avvisad, i värsta fall till och med mobbning. Det är förståeligt att sådana upplevelser gör det svårare att bli bekant med nya människor. Man börjar lätt fundera på ”varför man inte duger för andra”. Ibland kan ett sådant tänkesätt ”bli på” och då börjar man tro att det är något fel på en själv.

Då och då är det bra att bryta låsta och negativa tänkesätt. Ibland kan det vara bra att stanna upp och fundera på om man själv har sådana förhandstankar eller verksamhetsmodeller som kanske gör det svårare att få kompisar.

Att acceptera ensamhet som en del av livet

Det är naturligt att man behöver människor och vänner nära sig men ibland kan ensamhetskänslan lätta när man kan acceptera den som en del av livet. Ännu lättare blir det om man lär sig att njuta av ensamhetens goda sidor.
Enligt psykologen Vesa Nevalainen börjar man övervinna ensamheten i och med att man identifierar och accepterar sin ensamhet. Många problem eller frågor blir lättare att lösa om man accepterar dem som en del av livet, som egenskaper bland många andra.

”Att tolerera” ensamhet

Många tycker att det är lättare att utstå ensamhet under dagtid när man vet att andra människor arbetar och studerar. Ensamhetskänslorna är ofta starkast på kvällarna och veckosluten då människorna är lediga. Ensamheten kan kännas extra svår när man efter en livlig dag kommer hem och blir ensam med sina tankar.

Man kan lära sig att tolerera ensamhet. Varje människa måste tillbringa olika långa tider ensam. Det lönar sig inte att tvångsmässigt fly undan ensamheten eller dölja den till exempel med för mycket sysselsättning. Ibland är det bra att reflektera över sina tankar och öva sig i att vara ensam.

Ibland kan ensamhetskänslan lätta när man identifierar och accepterar sin ensamhet.

Om ensamheten känns svår, sök hjälp

Experthjälp behövs när man mår dåligt av ensamhet.  Ibland kan upplevelserna av ensamhet vara så starka att de försvårar det dagliga livet. Då är det bra att söka utomstående hjälp.  Ensamhet kan ha samband med upplevelser av depression och värdelöshet, som det är skäl att söka hjälp för. Hjälp kan du få av
• läkare
• hälsovårdare
• psykolog
• psykoterapeut
• högskolepastor
• tutor.

Det är viktigt att man inte mår dåligt ensam alltför länge. Ofta kan samtalshjälp av utomstående öppa nya perspektiv och hjälpa att komma vidare.


Läs mera

Nedan hittar du källor till detta avsnitt och annan litteratur och tilläggsuppgifter om ensamhet.

Heiskanen, T. & Saaristo, L. (toim.) 2011. Kaiken keskellä yksin. PS-kustannus.

Keltikangas-Järvinen, Liisa. 2008. Hyvä itsetunto. WSOY.

Keltikangas-Järvinen, Liisa 2008. Temperamentti – ihmisen yksilöllisyys. WSOY.

Mattila, Juhani. 2005. Ujoudesta, yksinäisyydestä. WSOY.

Nevalainen, V. 2009. Yksinäisyys. Edita.

Saari, J. 2010. Yksinäisten yhteiskunta. WSOY.