Hoppa till innehåll

Från ungdom till vuxenliv

Från ungdom till vuxenliv

Människan övergår efter pubertetsålderns tillväxt och kraftiga förändringar genom ungdomen till vuxenlivet. Identiteten uppstår som ett resultat av en lyckad genomgång av ungdomsskedet och dess avgöranden. Med hjälp av identiteten är man klar att bli ställd inför vuxenlivets ansvar, anpassningar och utfästelser samt besvikelser, förluster och motgångar.

Tidsperioden för övergången från ungdom till vuxenliv kan kallas skedet för utvecklandet av socialisation och jaget, ibland också tiden när man omfattar ett etiskt synsätt.

Identiteten uppstår som ett resultat av en lyckad genomgång av ungdomsskedet och dess avgöranden.

Övergången från ungdomens olika skeden till det följande och till vuxenlivet kan ske nästan obemärkt. Människor kan erfara stor tillfredsställelse och glädje över att ha lyckats och att livet går bra. Livsupplevelserna hittills faller på plats.

Övergången till vuxenliv kan vara en djupt rörande upplevelse

Frigörelsen från ungdomstiden kan också höra samman med vemod, längtan och till och med sorg. Övergången kan kännas svår även om det inte finns märkbara orsaker. Man kan känna sig kraftlös och besviken. Unga vuxna kan erfara att deras ideal slås i spillror och drömmar inte uppfylls. Smärtan kan vara upprivande och till och med yttra sig som fysiska symtom.

Människorelationerna kan undergå stora förändringar. Det kan vara utmanande att finna sin egen livsstil. Det är inte alltid lätt att identifiera sina egna resurser och vad de räcker till. Ofta är det svårt att finna sätt att påverka i anslutning till sitt eget inre liv. Övergången kräver anpassningsförmåga och inlärning av nya färdigheter.

Kännetecken för vuxenlivet

I övergångsskedet till vuxenlivet blir det aktuellt att man:

  • ställs inför ändringar i levnadssättet, till exempel mänskliga relationer och livstil och eventuellt när man grundar familj
  • begrundar sina egna värden, attityder, sin livsåskådning och världsbild
  • frigör sig från föräldrarna
  • godkänner sin egen sexualitet
  • planerar karriär och avlägger yrkesexamen
  • tar ansvar för sin egen ekonomi
  • integrerar sig i samhället.

Drömmar och ideal är starkt närvarande när den unga som blir vuxen söker sig själv, sin individualitet och kontakt med andra människor och omvärlden. Egna värden och etiskt tänkande finslipas och får innehåll när man lever, experimenterar och ifrågasätter.

Oro för framtiden, för sig själv och för frågor som är större det egna livet är tecken på att ett nytt slags ansvar uppstår – vuxenlivet. Omvärlden och dess händelser blir allt viktigare. Arbetsliv och familj gör att man fäster sig vid samhället och livsrytmen förändras.

En känsla som det begynnande vuxenlivet medför är känslan av begränsning. För första gången i sitt liv kan människan kollidera med att de egna förmågorna, kunskaperna och tiden är begränsade. Därmed utvecklas också självkänslan och det egna beteendet kan lättare inriktas enligt de egna möjligheterna.


Läs mera

Furman, B. 1997. Ei koskaan myöhäistä saada onnellinen lapsuus. WSOY. Juva.

Bekanta dig också med Nyytis livskunskapsmaterial (på finska)