Hoppa till innehåll

Lycka och glädje

Glädje och andra positiva känslor ger kraft och främjar välbefinnandet. Glädje, skratt, positivt tillstånd och positiva känslor frigör energi, möjliggör nyskapande, främjar lärande och öppnar kanaler för problemlösning. Glada människor får mycket mera till stånd.

Glädje uppstår av vardagliga små saker:

 • livets flyt och umgänge med människor
 • naturens skönhet och god mat
 • uppmärksamhet och tack
 • leende och blinkning med ögat i förbigående
 • att ligga på bastulaven
 • att kura ihop sig under täcket och läsa en bok.

Lyckan är en individuell fråga. En del är glada och lyckliga över de minsta saker medan andra kräver mycket för att pressa fram ett leende.

Är du lycklig eller olycklig?

Upplevelsen av lycka beror på många saker: känner du dig frisk, välmående och får du stöd av närstående människor som du kan anförtro dig åt och som du kan tala med om allting i ditt liv.

Lyckan påverkas av

 • goda, nära och långvariga människorelationer
 • respons, hjälp och emotionellt stöd från andra människor: leende, tack, en godkännande blick eller en liten glimt i ögonvrån som säger att man lagt märke till dig.

 Glädje uppstår av vardagliga små saker.

Kartlägg dina källor till glädje och lycka

Uppgift: Skriv upp under en vecka allt som du känner välbehag av.

 • Skriv om saker, händelser och dina sinnesstämningar.
 • Utvärdera om en vecka vad som ger dig mest välbefinnande.
 • Plocka ut 5–10 saker som gett dig mest välbefinnande och betygsätt dem.

Fundera på om du oftare kan göra sådant som ger dig välbefinnande.

Saker som ger välbefinnande och glädje kan vara mycket enkla, till exempel att man

 • skrattar och får andra att skratta, ler mot andra
 • ser på vackra landskap eller djur, andas frisk luft
 • njuter av friden och tystnaden
 • latar sig i solen, kopplar av och gör ingenting
 • sover bra på natten och klär på sig rena kläder
 • lyssnar till musik och läser en bok, kör bil
 • glädjer sig för familjen eller vänner
 • väntar på en glad tilldragelse och tänker på trevliga människor
 • planerar för framtiden och sätter sig in i saker såsom planering av semester
 • ordnar ett evenemang och arbetar självständigt
 • förklarar en sak tydligt
 • lyckas, lär sig något nytt och utför ett arbete väl
 • får eller ger andra en komplimang
 • umgås med familjen eller vänner och tillbringar tid i glada människors sällskap
 • andra visar intresse för vad du säger
 • anses vara charmig
 • ser på människor eller samtalar öppenhjärtigt med dem
 • blir omtyckt av andra eller säger andra att man tycker om dem
 • umgås med en kär människa, ger kyssar
 • har framgång i sällskapslivet och tar ett glas i gott sällskap
 • bekantar sig med andra människor och på begäran hjälper andra
 • träffar gamla vänner.

Läs mera

Läs mera om känslor i Nyytis material om liv skunskap(på finska).

Ojanen, Markku. 2001. Ilo, onni, hyvinvointi. Kirjapaja.

Pietarinen, Juhani. 1995. Ilon filosofia, Spinozan käsitys aktiivisesta ihmisestä. Ylipistopaino.

Räikkönen, Katri & Nurmi, Jari Erik (toim.) 1995. Persoonallisuus, terveys ja hyvinvointi.