Hoppa till innehåll

Studier vid högskola

För de flesta framskrider studierna och livet i samband med dem utan problem men många råkar ut för svårigheter av olika slag och olika grad. Efter gymnasiet eller yrkesskolan har en del turen att komma in till just den bransch de vill. Andra börjar studierna i en bransch som varit det andra eller tredje alternativet.

När man mottagit studieplatsen kan man känna sig förväntansfull, nyfiken och spänd, eller också helt utmattad, ångestfylld och ha nerverna på helspänn. Den egna vardagen och livet måste organiseras på nytt. Man måste

  • skaffa sig bostad
  • finansiera studierna
  • bekanta sig med studieorten och den egna högskolan.

Livet förändras på många sätt

När studierna börjar händer det ofta att man flyttar bort från barndomsorten och de flesta vännerna från skoltiden. Ofta tar man inte heller med sig fritidsintressena till studieorten.

Den egna vardagen och livet måste organiseras på nytt.

I de ungas liv medför högskolestudierna sina egna utmaningar och anpassningskrav. Nya upplevelser och utmaningar följer också med utvecklingsskedet som de unga eller unga vuxna lever i. Man borde hitta en grundval för hela resten av livet: arbetskarriären, sitt eget liv och sina människorelationer.

Många klarar lätt allt, utan att behöva fundera på saken. Men ibland kräver förändringarna mera arbete, överväganden och tidvis också stöd från andra och hjälp från yrkesutbildade personer.

Studierna kan vara överraskande annorlunda

Högskolestudier kräver mera än tidigare förmåga att:

  • fatta beslut
  • sköta sina studier och se till att de framskrider
  • välja för sig lämpligt studiesätt och studieplan, och för sig intressanta ämneskombinationer.

Från klassens primus till genomsnittsstuderande

Var du klassens primus i skolan eller åtminstone en av de bästa eleverna? Det är möjligt att du nu måste finna dig i att vara genomsnittsstuderande.

Det är inte alls självklart att man får de högsta vitsorden, och läsande och pluggande garanterar inte toppoäng. Man måste kunna välja det man läser, gestalta helheter och lagbundenheter, utvärdera det man läst och hört och bilda sig en egen uppfattning om dem. Den egna uppfattningen skall man kunna försvara och motivera. Självkänslan och uppfattningen om sig själv som elev sätts på prov.

Den som eftersträvar fullkomlighet kan hamna in i en ond cirkel. Livet kan begränsas till att man bara studerar och lever bara från en tent till följande. Utmattning, ångest och sömnstörningar kan bli vardagliga. Man mår illa men vet inte riktigt orsaken. Man tappar glädjen i studierna och nyfikenheten i lärandet.

Lär dig att ta det lugnt ibland, att vara nådig mot dig själv och godkänn att tiden och krafterna inte alltid räcker till för allt.

Flyttning hemifrån kan förändra livet

När man börjar studera måste man ofta flytta hemifrån till en annan ort. Förändringen är verkligen stor i en ung människas liv och den kan leda till kraftiga känsloreaktioner. Oftast är det frågan om ångest, trötthet, omväxlande humör, depression, sömnstörningar och känsla av ensamhet.

Flyttning hemifrån är en psykologisk process. Ofta måste den unga avstå från barndomshemmets automatiska service, såsom klädvård, mat och städning. Uttrycksformerna av föräldrarnas kärlek, omsorgen och hemmets trygghet ändras. Den unga måste själv klara av vardagsrutinerna och -funktionerna utan sina föräldrar.

Flyttning hemifrån är en psykologisk process.

Ensamboende och självständighet kan ge upphov till frihetsglädje men de kan också ge ångestkänslor och kännas skrämmande. Det är inte ovanligt att man har sömnstörningar och mår dåligt i början av sitt självständiga liv.

Du kan känna dig bättre om du

  • samtalar med dina vänner eller studiekamrater
  • använder dig av SHVS:s eller hälsocentralens tjänster
  • kontaktar högskolepastorn eller studierådgivningspsykologen.

En lösning som ibland fungerar är att man flyttar ihop med sina kompisar. Det är ändå bra att minnas att ingen av dessa lösningar betyder att den unga misslyckats eller är dålig. Det är frågan om att vara annorlunda och man utvecklas på olika sätt.

Det man känner när man frigör sig från barndomshemmet är också tecken på möjligheten att växa och utvecklas. Unga som blir vuxna lär känna sig själv och upplever att de kan och förmår självständigt sköta sina angelägenheter och sina studier.

Gå ihop med partnern?

Det ångestproblem som eventuellt ensamboende kan åstadkomma kanska löses genom att man flyttar ihop med sin partner. Men det är inte nödvändigtvis så.

Det är frågan om att vara annorlunda och man utvecklas på olika sätt

Livet känns lättare när man bor ihop med någon, man kan dela på ansvaret för vardagliga frågor. Ihopflyttning kan motiveras med ekonomiska och andra praktiska orsaker men i bakgrunden kan också ligga rädsla och ångest inför självständigheten. Då är det risk för att samlevnaden ger upphov till ett beroendeförhållande och bromsar upp självständighetsutvecklingen som hör till åldern. Parförhållandet blir kanske inte en jämlik människorelation som kan växa och utvecklas.

Lyckligtvis är livet inte rätlinjigt. Även om rädsla och ångest för ensamhet skulle ligga bakom ihopflyttandet kan parförhållandet bli synnerligen varaktigt och lyckligt. Före det slutgiltiga beslutet om att flytta ihop är det ändå skäl att stanna upp och lyssna på sig själv och tala med sin partner.