Hoppa till innehåll

Hur vet att valt bransch?

Hur vet jag att jag valt rätt bransch?

Det här är en fråga som sysselsätter nästan allas tankar i något skede av studierna. Man är inte alltid säker på att det här är min bransch eller att just de här studierna leder till en arbetskarriär som jag drömt om. Det viktigaste är att leva i harmoni med sig själv och att godkänna sina avgöranden.

Många har börjat fundera på sin studiebransch redan i yrkesskolan eller gymnasiet. Man har varit tvungen att fatta ett beslut senast när man sökt till högskolan. Kunde jag själv välja fritt eller påverkades jag av föräldrarnas yrke, släktens traditioner eller kompisarna? Var det här en bransch som jag bara råkade komma in i? För en del kan valet av studieområde vara lätt, rentav självklart. Andra känner rädsla inför karriärvalet eller kan i flera år brottas med en osäker känsla medan studierna fortskrider.

Godkänn de val och beslut du gjort

Stödet hemifrån och från föräldrarna kan vara mycket varierande. En del uppmuntras att studera. Andra uppmanas att genast börja arbeta. Ofta kan familjen ha önskemål och förväntningar om val av studieområde.

Det viktigaste är ändå att du själv godkänner de avgöranden du gjort eller ställts inför. Det är inte heller en dålig lösning att följa andras råd, bara man är medveten om och godkänner det.

Bra tidpunkter för övervägande av egna val är:

  • början och slutet av terminerna
  • utexamineringsskedet och uttagningen av betyg.

Det finns många alternativa val och sätt att fatta beslut om dem. Inget beslut är bra eller dåligt som sådant. Besluten är individuella och olika, viktiga för väljaren själv. Huvudsaken är att du kan leva i harmoni med dig själv och godkänna de val du gjort.

Ibland lönar det sig att diskutera om sina val

När man överväger och brottas med olika saker är det frågan om intellektuella, kulturella och sociala frågor och om att fatta egna beslut och godkänna dem. Det är bra att dryfta sina val med någon annan. Då klarnar de bättre också för en själv. Till exempel en Arbets- och näringstjänsternas yrkesvaltjänster kan vara till hjälp i övervägandet.