Hoppa till innehåll

Livskompetens

Livskompetens innebär tillit till att man själv kan styra och hålla ihop sitt liv. Till god livskompetens hör att man värderar sig själv och att man å andra sidan har en realistisk uppfattning om sina egna önskemål och möjligheter.

Motgångar, besvikelse och problem som hör till livet kan rubba känslan av livskompetens.

Om du har en god livskompetens

 • upplever du livet som meningsfullt och viktigt
 • kan du ägna dig åt frågor som kan uppfylla dina mål
 • mår du bra och tar hand om dig själv
 • blir du inte stressad och kräver inte för mycket av dig själv
 • klarar du av motgångar och svåra livssituationer.

När livskompetensen sviktar

Allt går inte alltid som planerat. Motgångar, besvikelse och problem som hör till livet kan rubba känslan av livskompetens. Största delen av uppskakande situationer människorna råkar ut för är sådana man inte själv kan påverka.

Exempel på svåra och ofta överraskande livssituationer är

 • en närstående människas död
 • man bli offer för våld
 • akut sjukdom
 • an förlorar sitt arbete
 • parförhållandet upphör.

Också ekonomiska frågor och samhällets förväntningar har stor betydelse för möjligheterna att behärska livskompetensens. Många saker kan vi inte ändra men vi kan godkänna dem.  Ibland kräver man för mycket av sig själv. Rädslan för att bli på efterkälken, intensiva studier och krav på framgång kan leda till att livskompetenskänslan viker undan. Tilliten och självaktningen och en realistisk syn på de egna målen försvinner. Livet blir ensidigare och hälsan kan äventyras.

Livskompetens innebär tillit till att man själv kan styra och hålla ihop sitt liv.

När livskomptetenskänslan försvagas på grund av motgångar och problem kan följden bli till exempel

 • sömnstörningar
 • allmän olust
 • depression eller ångest
 • trötthet eller utmattning
 • överdriven alkoholkonsumtion.

Mot bättre livskompetens

Du kan förbättra din livskompetens och ditt orkande på många sätt:

 • Sov tillräckligt, ät regelbundet och motionera lagom.
 • Gör saker som får dig på gott humör.
 • Öka din självkännedom och på så sätt din självkänsla.
 • Lär dig att acceptera dig själv som du är.
 • Koncentrera dig på dina starka och goda sidor.
 • Lär dig att göra val och beslut.
 • Lär dig att uttrycka din vilja.
 • Sök dig till sådana människor som stöder dig.
 • Fantisera och ställ upp mål för dig själv.

Det skall vara måtta i allt och att ställa kraven på en själv i relation till rådande omständigheter och egna resurser är bra rättesnören för livskompetensen.


Läs mera

Bekanta dig också med Nyytis livskunskapsmaterial (på finska)

Katajainen, A., Lipponen, K. & Litovaara, A. 2006. Voimavarat käyttöön. Gummerus.
Keltikangas-Järvinen L. 2008 Temperamentti, stressi ja elämänhallinta. WSOY.