Hoppa till innehåll

Motion

Motion har en positiv inverkan på själen, hälsan och välbefinnandet. För många av oss som kämpar med stress är motion ett viktigt sätt att ladda upp sig. På dessa sidor hittar du information om motionens betydelse och dess positiva effekter. Motionärens motto är inte utan anledning ”En sund själ i en sund kropp” d.v.s. ”Mens sana in corpore sano”. 

 Motion: 

 • piggar upp 
 • ger mer energi 
 • förbättrar koncentrationsförmågan 
 • hjälper att förebygga nedstämdhet 
 • stärker självkänslan. 

Redan vid några motionspass per vecka, förbättras allmänkonditionen, muskelkraften och balans- och koordinationsförmågan. Ett utmärkt sätt att ta hand om oss och vårt välbefinnande är att röra sig i naturen. Med bra kondition orkar vi och står bättre ut med stressituationer som arbetet orsakar. Motion är avkopplande och hjälper oss samtidigt att somna. Likson njutningsmedel, frigör den livet från stress men på ett hälsosammare sätt. 

Motion upprätthåller hälsan 

En kropp i god kondition är motståndskraftig mot många sjukdomsalstrare. I god kondition tål vi bättre stress, vårt minne fungerar och vi är också på många andra sätt aktivare. Sömnbrist, stress och ensidig kost försvagar funktionen hos kroppens försvarsmekanismer till exempel mot infektionssjukdomar. Regelbunden livsrytm bidrar till att upprätthålla hälsan. 

Motion förbättrar välbefinnandet och baserar sig på fysiologin. Vår hjärna producerar så kallade lyckohormoner: endorfiner och enkefaliner. De hindrar bland annat smärtimpulserna att komma fram och ökar känslan av välbefinnande. 

Det är viktigt att komma ihåg att motionen skall anpassas till den egna psykiska och fysiska situationen. Om du är stressad, passar lugn motion och stretching – inte för påfrestande träning. Undvik hård motion 2-3 timmar före läggdags. Motionen är rätt dimensionerad när den känns njutbar också efter träningen. Motionen skall vara sådan att den ger njutning och glädje. 

Positiva effekter av motion 

Motion har bevisat sig vara ett av de bästa sätten att sköta välbefinnandet och hälsan. Dess positiva effekter sträcker sig till väldigt många olika områden. Det är också viktigt att vara måttlig när vi motionerar. Positiva effekter av motion: 

 • Stimulerar hjärnverksamheten och tankearbetet. 
 • Förebygger hjärt- och kärlsjukdomar, och sänker blodtrycket. 
 • Förbättrar syreupptagningsförmågan och motståndskraften. 
 • Förstärker lederna och förbättrar deras funktion. 
 • Förstärker benbyggnaden och förebygger osteoporos. 
 • Håller ryggsjukdomar borta. 
 • Hålller vikten under kontroll. 
 • Ökar kontrollen över den egna kroppen och ökar självkänslan. 
 • Förbättrar humöret och ökar vitaliteten. 
 • Förebygger eller lindrar depression och ångest. 
 • Minskar stress och spänning. 
 • Gör det lättare att somna. 
 • Förbättrar studieprestationerna. 
 • Hjälper att hitta nya vänner och höjer den sociala kompetensen. 

Beroende av motion 

Vi kan också bli beroende av motion i synnerhet om motionen är tvångsartad, återkommande och påfrestande. Till exempel personer med anorexi kan motionera så. Om vi motionerar tvångsmässigt, kan vi få abstinenssymtom när vi inte har möjlighet att genomföra den dagliga motionen. 

Symptom: 

 • rastlöshet och koncentrationssvårigheter 
 • ångest och spänning 
 • skuldkänslor 
 • huvudvärk och andra kroppssmärtor. 

Måttlig motion skadar inte friska människor. Fel genomförd motion ökar risken för olyckor och handikapp. Risken växer om vi inte tar hänsyn till hälsotillståndet eller allmänkonditionen eller om vi går in för att träna alltför hårt. Det är värt att prova på olika motionsformer för att hitta en motionsform som är lämplig för oss själva. För någon lämpar sig dans, för andra gym och en tredje tycker om rullskridskoåkning. Hur vill du motionera? 

Läs mer