Hoppa till innehåll

Stress

Stress kan vara bra eller skadligt  

Stress hör tidvis till vardagen och våra studier. Det är alldeles normalt, rentav oundvikligt. Stress har en god sida: ett visst mått av stress hjälper oss att få saker gjorda. Det viktiga är att stressen inte blir för stor eller håller i sig för länge. Emellanåt behöver man stressfria, lugna dagar när man inte jäktar med studieuppgifter.  

För mycket stress hör emellertid inte till en bra vardag – åtminstone inte långa tider åt gången. För mycket stress får vardagen att kännas tung och tröttande. Det är viktigt att vi lär oss att känna igen symptom på stress och utmattning i tid och öva olika sätt att lindra stressen.  

Hotfulla och överansträngande situationer stressar  

Stress uppstår när vi upplever att vår förmåga och våra färdigheter inte räcker till eller att vi måste pressa oss till bristningsgränsen. Det finns mycket som kan orsaka stress, som: 

 • ständig brådska 
 • förändringar i människorelationer och livssituation 
 • ensamhet och brist på sociala relationer 
 • brist på stöd 
 • ekonomiska problem 
 • orimliga krav och tidtabeller 
 • en ansträngande livsstil

Ibland kan också positiva saker som ett nytt förhållande eller att bli utexaminerad, vara stressande. Stress är mycket personligt. Sådant som stressar vissa av oss, kanske inte berör andra alls. En del av oss blir också lättare stressade än andra. Till exempel våra personlighetsdrag, temperament och vår livssituation påverkar hur vi upplever stress. Stressen blir ofta värre om vi eller andra har för höga förväntningar, eller ställer för höga krav. 

Tillfällig stress ökar handligskraften 

När vi är ivriga och koncentrerar oss på det vi gör, är vi vårt bästa jag. Bra stress gör oss färdiga att handla, ger energi och hjälper oss att koncentrera oss. Om vi inte känner någon stress alls, kan det hända att vi inte får något gjort. Stressen berättar också vilka saker som är viktiga för oss. Därför stressar de oss! 

Det viktigaste är att avgöra om vi är stressade tillfälligt eller ständigt. Kortvarig stress orsakar i allmänhet inga problem – den får oss att göra vårt bästa. Långvarig stress kan däremot vara skadlig på många sätt. 

Känn igen en överdriven stress 

Det lönar sig att lära sig känna igen symptomen på för mycket stress, eftersom då kan vi kan ta tag i den innan pressen blir för stor. Lär dig att lyssna på dig själv, eftersom stressymptomen är olika för olika människor. Typiska symptom är till exempel: 

 • Olika fysiska symptom, såsom huvudvärk, muskelspänning och -smärta, hjärtklappning, yrsel, magbesvär eller -smärta 
 • Känslomässiga symptom, som irritation, ångest, gråtmildhet, nyckfullhet, nedstämdhet 
 • Symptom som syns i beteendet, bland annat sömnstörningar, tillbakadragenhet, otålighet, nervositet och rastlöshet, sölande 
 • Symptom som påverkar tänkandet, som koncentrationssvårigheter, pessimistiska tankar, svårigheter att ta beslut, ökad självkritik, minnesstörningar.

Långvarig stress kan orsaka svåra hälsoskador, som hjärtsjukdomar, svår depression, högt blodtryck samt trötthet och sömnstörningar. Sök vid behov professionell hjälp från hälsovården.  

Läs mer