Hoppa till innehåll

Stresshantering

Stresshantering är sätt och metoder som hjälper oss att hålla stressen på en god nivå, så att dess följder inte stör oss. I stresshantering kan du fokusera på att:  

 • påverka situationen som orsakar stress
 • påverka ditt egna tankesätt 
 • öka dina egna resurser och minska på stressens följder.

Besegra den stressande situationen  

Börja med det enkla. Om orsaken till stressen är att du är utomhus för lite eller inte vilar tillräckligt, ändra din dygnsrytm. Ibland gäller förändringarna något större, som att byta studieplats eller -inriktning. Prioritera och fundera vad som krävs för en förändring.  

Ofta har stress att göra med en specifik situation, till exempel med att hålla ett föredrag. När du stöter på den stressande situationen flera gånger, får du viktiga erfarenheter om hur du kan klara av situationen. Du kan också låta bli att gå in i stressande situationer som inte är nödvändiga.  

Träna dina tankar 

Du kan öva dig på att förändra dina tankar hjälp av olika tekniker 

 • Tro inte att du är sämre än andra. 
 • Stanna upp och bedöm situationen i lugn och ro: identifiera dina egna gränser och resurser. 
 • Var snäll mot dig själv. Var nöjd med det du åstadkommit. 
 • Överge för stora krav. Var snällare mot dig. 
 • I stället för att älta och oroa dig, sök konkreta lösningar på situationen. 
 • Sträva efter att acceptera det som redan hänt och se framåt. 
 • Kom ihåg att världen inte går under av små bekymmer. Det är förståeligt och acceptabelt att göra misstag. 
 • Tro på din egen förmåga att hantera stress och påverka ditt liv.

Minimera följderna av stress – öka dina resurser  

Tidshantering är ett bra sätt att handskas med stress

Prova följande tips: 

 • Planera din tidsanvändning noggrant. 
 • Fråga dig själv: ”Vad är relevant och i vilken ordning behöver allt göras?” 
 • Ställ upp långtids- och korttidsmål. Gör en tidtabell med små steg för att uppnå respektive mål. 
 • Prioritera dina uppgifter. Stryk onödigt arbete och be andra om hjälp. 
 • Reservera tid för trevliga saker som du tycker om.

Utnyttja också dina människorelationer när du är stressad 

 • Ta emot stöd om någon erbjuder det. 
 • Tala om stressen med familj och vänner. 
 • Sök dig till andra trots att du inte alltid har lust. 
 • Håll dina egna gränser och låt inte andra köra med dig. Var bestämd. 

A och O är att ta hand om dig själv i vardagen 

 • Håll igång rytmen i vardagen och dina bekanta rutiner. 
 • Motionera på ett sätt du tycker om. 
 • Sov tillräckligt. 
 • Ät hälsosamt och regelbundet. 
 • Använd alkohol bara med måtta. 
 • Gör sådant som är trevligt och får dig att må bra. 
 • Lägg till naturelement i din vardag. 
 • Skäm bort dig själv. 
 • Slappna av varje dag.