Hoppa till innehåll

Ångest

Alla av oss människor upplever någon gång ångest. Vi kan inte undvika ångesten helt, eftersom den har i uppgift att varna oss om farliga situationer och motivera oss att lösa vardagliga problem. Ångesten kan variera kraftigt i både varaktighet och intensitet.  

Ångest hör emellanåt till livet 

Emellanåt upplevd ångest hör till våra allas liv. När ångesten för något specifikt ökar (till exempel tentaångest), ökar även pressen för att lösa det (plugga till tentan). Vi kan också tänka att ångestkänslan motiverar oss att göra något åt saken. 

Ångest skiljer sig från rädslan på så sätt att rädsla ofta förknippas med en konkret sak eller situation. Vid ångest är det svårare att namnge vad känslan beror på. Det har mer att göra med vårt inre liv: det är en reaktion på en vag, avlägsen och till och med oigenkännlig fara. 

Från mild scenskräck till okontrollerbar ångest 

Ångest kan variera mycket i både varaktighet och intensitet: från minuter till år och från mild nervositet till panikattack. Till exempel kan nervositet vid uppträdande stöda en god prestation och utlöses när uppträdandet är över. 

Kraftig och okontrollerbar ångest ökar däremot inte vår handlingsförmåga eller motiverar oss att göra förändringar, utan tvärtom. Till exempel att du känner så kraftig ångest för den kommande tenten, att du inte ens kan påbörja pluggandet.  

Ångest kommer i uttryck på många olika sätt och påverkar oss holistiskt 

 • oro 
 • inre rastlöshet 
 • nervositet 
 • vag rädsla 
 • känsla av skräck och panik 

Tecken på ångest 

 Känslor  

 • orealistisk och orimlig stark rädsla 
 • irritation och ilska 
 • spänning och nervositet
 • otålighet 
 • förvirrning 

Tankar 

 • oro om det förflutna och framtiden 
 • övertänkande 
 • koncentrationssvårigheter 
 • minnesproblem 
 • svårigheter med att göra val
 • livlighet och avbrott i tankar
 • drömmar som man kommer ihåg 
 • känsla av alienation 
 • rastlöshet

Kropp 

 • hjärtklappning och snabb puls 
 • tyngd och spänningar i bröstet 
 • avslutad, ökad eller ytlig andning 
 • känsla av att kvävas 
 • magproblem och illamående 
 • rodnad
 • darrningar 
 • sömnsvårigheter
 • olika smärtor

Handling 

När är det frågan om ångest och när om ångestsyndrom? 

Gränsen mellan normal ångest och ångestsyndrom som påverkar vardagen och livet avsevärt, är mycket suddig. Vi kan tala om ångestsyndrom när ångesten är orimligt intensiv och okontrollerbar i förhållande till situationen. Tecken på ångestsyndrom är: 

 • långvarig ångest 
 • så pass kraftig ångest att det begränsar handlingsförmågan 
 • ångesten påverkar arbetet, studierna eller på övriga livet och relationerna 

Vanligaste ångestsyndrom är rädsla för sociala situationer, panikångest, rädsla för offentliga platser, allmän ångestsyndrom och tvångssyndrom. Ångestsyndrom är relagivt vanliga psykiska sjukdomar och en uppskattning är att 4-5% av befolkningen är drabbade. Du kan få hjälp för din ångest från till exempel studenthälsovården. 

Läs mer