Hoppa till innehåll

Sömn

Vi behöver ta hand om vår sömn, eftersom den är viktig för vårt dagliga ork. Även om det kan vara svårt för oss studeranden att följa en regelbunden dagsrytm, skulle det vara bra, eftersom det förebygger sömnproblem. 

Det vi gör under vår vakna tid, påverkar vår sömnkvalité. Om du vill förbättra din egen sömnkvalité, var uppmärksam på dina dagliga handlingar, så som kost, motion och vila. 

Sömn är grunden för vårt välbefinnande 

Tillräcklig sömn av god kvalitet är viktigt för lärandet och det kreativa tänkandet. Vårt sömnbehov är individuellt, men en vuxen behöver cirka 7-8 timmar sömn per natt. Det viktigaste är att vi känner oss utvilade på morgonen och energiska under dagen. Sömn är viktigt eftersom:  

  • kroppens styrka återhämtas från olika fysiska påfrestningar
  • hjärnan laddar sina energilageroch bearbetar dagens händelser
  • Sömn förbättrar också immuniteten. Sömnenhelar, så densom är sjuk måste sova mycket

Studerandet kan kännas som ett evigt presterande: långa studiedagar och sena nätter av självständiga uppgifter. Studiedagarna kan sakna en regelbunden rytm. Många av oss studeranden jobbar vid sidan av studierna – ofta även skiftarbete kvällar eller nätter. Det kan också kännas som att en student och tillräcklig sömn är en omöjlig ekvation, d.v.s. inte går ihop. 

Vid förebyggandet av sömnproblem, skulle det ändå var bra att stäva mot en regelbunden dags- och sömnrytm. Alltså ha regelbundna läggdags- och uppstigningstider varje dag – även under ledigheten. Då hålls vår inre klocka inom vår tidtabell: när det är dags att lägga oss och när det är dags att gå upp. 

Du kommer väl ihåg att vårt sinne också behöver återhämtning efter ett krävande hjärnarbete (som en tenta eller ett examensarbete). Små avslappnande stunder under studieledigheten stödjer god sömn! 

Den dagliga aktiviteten påverkar sömnen  

Sömn och vakenheten påverkar varandra. Därför är det för sömnens skull betydelsefullt vad vi gör under vår vakna tid. Om du vill förbättra din sömnkvalitet, granska även hur dina dagar ser ut.  

Hinner du gå igenom dina tankar? Hur vi bearbetar våra tankar och känslor under dagen har en stor betydelse för vår sömn. När vi inte bearbetar dessa under dagen och de fastnar i våra tankar, gräver de sig fram under natten.  

Lösningen på detta kan vara en orosstund. Tänk och skriv ner sådant som snurrar i dina tankar. Fundera över hur du kan påverka på din oro. När vi delar vår oro med någon annan som våra vänner, hjälper det. 

Innehåller din dag motion? När vi rör oss regelbundet, förbättras vår sömnkvalitet, insomningsförmåga och vår dagliga energi. Det i motion som påverkar vår sömn positivt, har antagits vara muskeltröttheten och den mentala avslappningen.  

Vilken rytm har du när du äter? Om vi äter för lite eller fastar, kan hungern avbryta vår sömn och vi fryser lättare. Samtidigt kan en allt för tung mat innan läggdags påbörja vår matsmältningsprocess, som håller oss vakna och försämrar sömnkvalitén. 

Kom också ihåg att vi bör låta bli att fylla alla våra dagar endast med arbete. Försäkra dig om att dina dagar också innehåller lugnare stunder utan press och prestation. För hektiska dagar kan orsaka insomningssvårigheter. 

Tillfällig sömnlöshet är normalt 

Stressiga eller svåra situationer som stör sömnen, är en del av alla våra människors liv. Då utvecklar vi sömnskuld. Detta är en normal reaktion av det som pågår i våra liv eller av en förändring och det är inget vi behöver oroa oss för. Tillfällig sömnlöshet tillhör oss alla i något skede av livet. 

Det är vanligt att den tillfälliga insomnin börjar oroa oss. Tankar som ”jag kommer inte att somna ikväll” eller ”jag kommer att misslyckas som trött imorgon”, snurrar i huvudet. Då skulle det vara bättre att tänka ”jag kommer att somna” eller ”jag klarar mig en dag med lite mindre sömn”. Oftast korrigeras en tillfällig sömnlöshet relativt snabbt. Ett par nätter med mindre, eller ingen sömn alls, är inte farligt. 

Långvarig sömnlöshet kräver vård 

När sömnlösheten är långvarig och pågår i flera veckor, är det frågan om en sömstörning. Sömnlöshet är missnöje med mängden eller kvaliteten på sömnen. Det viktigaste vid definieringen av sömnlöshet, är vår upplevelse av den – upplever du själv att du lider av sömnlöshet? Sömnlöshet tar sig i uttryck oftast:  

  • återupprepade insomningssvårigheter 
  • sömn som avbryts ofta av olika skäl 
  • för kort eller dålig sömn, även om det skulle vara möjligt att sova 

Former av sömnlöshet kan förekomma ensamma, eller på ett sådant sätt att den som drabbats, lider av alla egenskaper. Om sömnlösheten är ihållande, bör du söka hjälp från vårdpersonal.  

Läs mer