Hoppa till innehåll

Relationer 

Relationer utgör vårt sociala nätverk. Socialt nätverk betyder inte att vi känner så många människor som möjligt eller ständigt skapar nya kontakter, utan att vårt sociala nätverk består av människor och relationer som är betydelsefulla för oss själva.  

”Relationer – vårt egna nätverk av människor” 

Nätverket ser annorlunda ut för oss alla. Det kan inkludera personer från familjen, skolan eller hobbyer, men också grannar eller ett bekant kassabiträde. Det sociala nätverket behöver inte vara särskilt brett och omfatta dussintals människor. Det viktigaste är att vi själva är nöjda med vårt nätverk. 

Alltså finns det inte ett enda riktigt socialt nätverksideal som vi alla bör sträva efter. Vi är individuella även i detta avseende. För någon av oss, räcker några nära kontakter och för andra, är det viktigt att ha ett stort antal relationer på olika nivåer, både djupare och ytligare. 

För att vårt nätverk ska stödja välbefinnandet, måste det ge oss glädje och energi. Det skulle vara bra att ha sådana människor i nätverket, som vi kan vända oss till vid behov. 

Relationer förändras 

Vårt sociala nätverk förändras oundvikligen. En gammal nära vän kan bli en avlägsen bekant och en medarbetare kan komma oss närmare än våra egna släktingar. Det är naturligt att en del av relationerna i nätverket kommer att bestå genom livet och andra försvinner. Detta beror på att våra livssituationer förändras. Att en relation avslutas, kan bero på att det som tidigare förenat våra vänner, inte känns lika betydelsefullt längre, eller att en flytt till en annan ort försvårat och förminskat kommunikationen.  

Fastän vårt sociala nätverk kommer att förändras, kräver det aktivt underhåll. Att upprätthålla kommunikationen kräver aktivitet även från oss. Finns det någon i ditt sociala nätverk som du inte varit i kontakt med på länge? Hur skulle det kännas att skicka ett meddelande till denna person? 

Passar nätverket dig? 

Vårt sociala nätverk kan också vara olämpligt eller skadligt för oss själva. Motsägelsefulla eller ensidiga relationer, där endast vi själva är den som ger, förbrukar våra resurser och utmattar oss. Vi kan förbättra våra relationer och vårt välmående genom att tala om svårigheterna eller vid behov, ta avstånd från personen. 

Ett bristfälligt socialt nätverk ökar också känslan av ensamhet. Ibland är det bra att fråga oss själva, vilka relationer är vi nöjda och missnöjda över. Vad skulle jag vilja tillägga i mitt sociala nätverk? Vilka nuvarande relationer skulle jag vilja närma mig och vad skulle jag minska? 

Be om hjälp från människorna i ditt nätverk 

Våga utnyttja ditt sociala nätverk i utmanande livssituationer. När vi inte mår bra, kan vi börja undvika andra och bli tystare än vanligt. Antingen vill vi vara ensamma, eller så vill vi inte belasta andra. I svåra livssituationer är det ändå viktigt att hålla kontakten till sina nära. Med dem kan vi prata om de saker vi har på hjärtat. Vi kan också då få medkänsla och konkret stöd. Någon annans närvaro och att någon lyssnar, hjälper. 

Läs mer