Hoppa till innehåll

Sexualitet

Sexualitet är en naturlig del av oss alla som är ständigt närvarande i vår kropp, våra känslor och i våra tankar. Sexualitet är en väsentlig del av mänskligheten hela livet ut. Redan som bebis, har vi sexualitet genom att vara i vår kropp, känna igen våra behov och sökandet efter tillfredsställe. 

I puberteten förstärks och utvecklas vår sexualitet. Den förändras till intresse och erotisk lust gentemot andra människor. Sexualiteten varar livet ut också när vi är gamla, även om den ser ut på olika sätt. 

Sexualitet är sexuell utveckling, biologiska kön, upplevda kön, sexuell läggning, social könsidentitet och den medförande roll och förökning. Även våra egna kroppsliga upplevelser och uppfattningen och känslan av vår egen kropp, är sexualitet. Sexualitet är mer än enbart sex. Det handlar mer om att vara än att göra, mer känslor, upplevelser och tankar än prestation.  

Bekantskap med vår egen sexualitet tar tid 

Det kan ta tid att lära känna och acceptera våra olika sidor av sexualiteten. Vår egen kropp och dess upplevelser och reaktioner blir inte alltid bekanta i ungdomen. Ibland förstår vi att granska och lyssna på dessa senare i livet, när det finns tid och utrymme för detta. Funderingar och frågor om vår sexuella läggning kan dyka upp i tidig ungdomstid, vid gränsen till vuxenlivet eller i senare vuxenlivet. 

Även frågor om vårt eget kön kan dyka upp mycket tidigt. Upplevelser av att känna sig som ett annat kön än sitt biologiska, eller inte känna igen oss i någotdera av könen, leder ofta till starka känslor och processer. Vid behov av hjälp angående vår sexualitet, kan vi söka oss till professionell hjälp. 

Sexualitet på vårt sätt 

Vårt sexuella beteende lär vi oss i familjen och genom den kulturella socialisationen. Det vi lärt oss i vår egen familj och kultur, påverkar vår uppfattning av vad som är bra och accepterat, men också det som är skamfullt och fel. Därför varierar våra sexuella vanor och hur vi vill och kan uttrycka vår sexualitet. Vi alla har rätt till att skapa vårt eget tillfredsställande sexliv och leva det på vårt sätt. 

Vi förverkligar vår sexualitet antingen ensamma, eller tillsammans med en partner. Olika sätt kan vara smekning, samlag, självtillfredsställelse, fantasier och känslor i sömnen. 

Oerfaren och orolig 

Oerfarenhet i sällskapande och i sexuella relationer kan vara oroande och ångestfyllt. Det kan kännas som att vi är den enda som inte har erfarenhet av kyssar, sex eller av förhållanden överlag. När vi jämför oss med andra bekanta, våra vänner eller med det vi ser på sociala medier, kan vi uppleva yttre förväntningar och press. 

 Ingen av oss ska behöva dejta, sällskapa eller ha sex endast för vanans skull eller utifrån andras förväntningar. Det är viktigt att komma ihåg att alla unga och unga vuxna inte är så erfarna som de säger. 

Att ta hand om sexualiteten är en del av välbefinnandet 

Relationer och sexualitet berikar vårt liv. Det är dock viktigt att fundera på när en relation och sexuellt förverkligandet bidrar till vårt välmående. Vi kan ställa oss själva frågor som: Hurdana relationer vill jag ha? Hur vill jag förverkliga min sexualitet? Respekterar jag mina önskningar och behov, eller låter jag mina gränser överskridas? 

I relationer och i sex, är viktigt att sätta egna gränser och hålla fast vid dem. Gränserna skyddar oss från besvikelse och hjälper oss att leva i harmoni med oss själva, våra val och värderingar. Gränser skyddar även vår hälsa: användning av kondom skyddar oss från könssjukdomar och även annat preventinmedel mot oönskade graviditeter. Att ta hand om sexualiteten är en del av välbefinnandet. 

 Läs mer