Hoppa till innehåll

Separation

När vi inte längre klarar av att gemensamt lösa stora kriser eller oenigheter, tar vårt förhållande slut. Det finns meningsskiljaktigheter som inte kan lösas. Sådana är till exempel avsevärda personliga skillnader och livserfarenheter eller personliga egenskaper som är svårt, eller omöjligt att ändra på.  

Att utrycka och få kärlek är viktigt för att klara vardagen i ett förhållande. Vi mår inte bra i en relation där vi inte känner oss accepterade i den andras sällskap, eller inte får kontakt med vår partner. Om förhållandet saknar värme och närhet, kan en separation vara den enda lösningen. 

Faktorer som förutspår separation är bland annat att vi:  

 • Ser den andra som alltigenom dålig 
 • Föraktar vår partner 
 • Blir tillbakadragande och tappar våra känslor 

Alla relationer fungerar inte och varje partner är inte den rätta. Det kan ändå vara svårt att besluta om en separation, trots att vi inte är nöjda med nuläget. 

Separation kräver lyhördhet  

Det är viktigt att lyssna på våra egna känslor när vi överväger att avsluta ett förhållande. Du kan ställa dig dessa frågor: 

 • Är min partner nummer ett för mig? 
 • Respekterar vi varandra? 
 • Står vi varandra nära? 
 • Har vi gemensamma drömmar, planer och mål? 
 • Klarar vi av att lösa våra problem? 
 • Kan vi tillsammans stå ut med det som vi inte kan ändra på? 

 Om svaret på ovanstående frågor blir ”nej”, måste vi ärligt gå igenom följande frågor: 

 • Har jag lust att försöka ändra på svaren till frågorna till ja-svar? 
 • Är jag redo att arbeta för parförhållandet och är den andra parten också redo och villig till det. 

När vi funderar på att avsluta ett förhållande, måste vi överväga vad vi går och inte går med på. Var och en av oss känner igen situationer, där vi nöjer sig med mindre än vi vill. Ärlighet mot oss själva även i svåra situationer är grunden för självrespekt. 

Om vi nöjer oss med ett otillfredsställande förhållande lurar vi oss båda. Om vi inte hyser äkta respekt och kärlek för den andra, stjäl vi ”kärlekstid” av den andra. I stället för att hela tiden fundera på om relationen är sådan vi önskar oss, lönar det sig att vara ärlig och avsluta den. 

Separation gör ont 

Vid separation kan vi tvingas att skilja oss från vår älskade, kanske vår bästa vän, gemensamma vänner och kanske även det gemensamma hemmet. Dessutom kan vi behöva släppa tanken om en gemensam framtid och gemensamma drömmar. 

Om många års missnöje oväntat kommer till ytan, kan det vara en chock för den andra. En oväntad diskussion om separation, kan väcka känslor av bitterhet och kännas att vi blivit bedragna. Det kan vara svårt att förstå varför den andra vill skiljas, varför kärleken bara tog slut. 

Ofta är det svårt att ange en specifik orsak till att förhållandet upphör. Det kan vara så att den av oss som vill skiljas, inte kan själv heller motivera beslutet. Ibland kan det vara svårt att tala om de verkliga orsakerna till att relationen tog slut, eftersom vi vill bespara den andra på smärta och förolämpningar. 

En plötslig separation kan orsaka obegriplig smärta, framförallt om vi själva vart med helhjärtat. Därför är det viktigt att fundera på hur vi avslutar förhållandet. Ett förhållande kan alltid avslutas med respekt och kommunikation. Båda borde ha en möjlighet att tala om våra egna känslor, även om vi är oense i själva frågan. 

Vi klarar av separationen 

Vi klarar av en separation även om smärtan i början kan vara ofantlig. Separationen är inte en enskild händelse, utan en process där vi skiljs från något som varit viktigt för oss. Det kan ta lång tid att acceptera och att återhämta oss från detta. 

När chocken har lagt sig, behöver vi tid till att sörja och bearbeta händelserna. För att klara av separationen är det viktigt att bearbeta känslor som sorg, besvikelse, rädsla, vrede, skuldkänslor och övergivenhet. 

Förlusten kan också bearbetas: 

 • genom att dela med dig dina tankar till vänner eller andra närstående människor 
 • i olika grupper 
 • genom att skriva om dina känslor och tankar.

En separation kan vara en lärdom och en personlig utvecklingsprocess som lär oss en massa nytt om oss själva. När vi känner igen våra beteendemönster, kan vi kanske förstå varför förhållandet tog slut och i bästa fall utveckla ett bättre och mer hållbart förhållande i framtiden. Bearbetning av separationen utvecklar vår självkännedom. 

Läs mer