Hjälp

Hjälp


På dessa sidor hittar du information om hjälpande parter som ger stöd, hjälp och råd för olika livssituationer.

Hjälpande parter:

Akuta krissituationer

Hälsovård

Ekonomi och boende

Kyrkans arbete i skolor

Våld i nära relationer (på finska)

Mental hälsa

Missbruk och beroenden

Parförhållande och familj

Sexualitet och sexuell hälsa

Studier och karriärplanering