Hjälp

Hjälp


På denna sida hittar du information om olika aktörer som erbjuder hjälp för studerande och unga vuxna i olika utmanande livssituationer. Det viktigaste är att du inte blir ensam med ditt bekymmer. Det finns hjälp när du behöver det!

Hjälpande aktörer:

Akuta krissituationer

Mental hälsa

Hälsovård

Ekonomi och boende

Studier och karriärplanering

Våld i nära relationer 

Missbruk och beroenden

Parförhållande och familj

Sexualitet och sexuell hälsa

Kyrkans arbete i skolor

 

Här får du tips på fler hjälpande aktörer som är verksamma på finska!