Hoppa till innehåll

Sexualitet och sexuell hälsa

Seta rf
Setas målsättning är ett samhälle där alla är likvärdiga och har samma möjligheter och där varje individ kan må bra oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

  • Kompetenscentrum för könsmångfald (tidigare Transstödcentrum) fungerar som en specialenhet inom Seta som erbjuder psykosociala stödtjänster och rådgivning för transpersoner, ickebinära och intersexuella, samt deras närstående.

Våldtäktskriscentralen Tukinainen

  • erbjuder stöd och handledning till personer som utsatts för sexuellt våld och/eller utnyttjande samt till deras närstående
  • Till serivicen hör bl.a. gratis krisjour och juristjour