Hälsovård


Universitets- och högskolestuderande

SHVS – Studenternas hälsovårdsstiftelse
SHVS tillhandahåller tjänster inom allmän hälsa, mental hälsa och tandvård för universitetsstuderande. Du kan anlita SHVS:s tjänster om du är universitetsstuderande som studerar för grundexamen och har betalat din medlemsavgift till en studentkår som hör till SHVS:s verksamhetsområde.

SHVS:s hälsodatabank
SHVS:s guider och affischer

Alla andra studerande

Studieorten är ansvarig för hälsovården. Tilläggsinformation om hälsovårdstjänsterna får du hos din egen skola och hos den närmaste hälsocentralen.