Hoppa till innehåll

Hälsovård

Universitets- och högskolestuderande

SHVS – Studenternas hälsovårdsstiftelse
SHVS tillhandahåller tjänster inom bl.a. mental hälsa för universitetsstuderande. Du kan anlita SHVS tjänster om du är universitets- eller högskolestuderande som avlägger grundexamen och har betalat studentkårens medlemsavgift.

SHVS:s hälsodatabank
Oroar du över din hälsa? Du hittar information och egenvårdsanvisningar i hälsodatabanken.