Hoppa till innehåll

Kyrkans arbete i skolor och övriga läroanstalter

Kyrkans läroanstaltspersonal

Kyrkan samarbetar med grundskolor, gymnasier, yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor, universitet och vuxenutbildningscentraler. Läroanstaltsprästerna arbetar bl.a. för att främja elevernas, studerandenas, lärarnas och den övriga personalens andliga, psykiska och sociala välmående.

Du kan vända dig till en studentpräst i alla frågor om livet eller i vilka som helst bekymmer du vill dela med någon. Närmare information om studentpräster nära dig får du från din egen läroanstalt.