Hoppa till innehåll

Våld i nära relationer

Förbundet för mödra- och skyddshem

  • Mödrahemmen hjälper barn och familjer som lever i svåra och otrygga förhållanden. Utöver detta arbetar de för att förebygga familjevåld.
  • Skyddshemmen hjälper i situationer där det förekommer våld i nära relationer, främst när det p.g.a. våld, hot eller rädsla är omöjligt eller farligt att stanna hemma.

Kommunernas socaljourer hjälper när behovet av socialservice är brådskande. Kontaktuppgifterna finns på nätsidan för kommunens socialtjänst. Stöd fås även från hälsocentraler och familjerådgivningar.

Våldtäktskriscentralen Tukinainen

  • erbjuder stöd och handledning till personer som utsatts för sexuellt våld och/eller utnyttjande samt till deras närstående
  • Till serivicen hör bl.a. gratis krisjour och juristjour

Brottsofferjourens (RIKU) uppgift är att förbättra brottsoffrets, hans eller hennes närmastes och vittnens ställning genom att påverka och producera stödtjänster.

Landsomfattande kristelefon

  • Mieli – Psykisk Hälsa Finland rf:s svenskspråkiga kristelefon erbjuder samtalsstöd för personer i svåra livssituationer eller till deras närstående. Samtalen tas emot av professionella krismedarbetare och utbildade frivilliga stödpersoner. Kristelefonen är öppen för alla oberoende av kön, ålder eller boendeort. Målsättningen är att kunna hjälpa vid svåra situationer samt att förhindra självmord. De jourhavande hjälper den som ringer att hitta alternativ och metoder för att underlätta situationen, stärka de egna resurserna och lösa problemen.
  • Telefonjouren finns på numret 09 2525 0112 och är öppen må, ons kl. 16-20. Ti, to och fre kl. 9-13.

POLISEN, Besöksförbud (Lähestymiskielto)

Maria-Akatemian päivystävä puhelin  erbjuder en riksomfattande telefonjour på finska och svenska (Avoin linja) för kvinnor som använder våld eller som är rädda för att använda våld.

Nettiturvakoti hjälper alla parter i närrelationsvåldet. På nätsidan finns bl.a. information om hur man kan identifiera våld samt hur man ska söka hjälp.

Monika-naiset är en nättjänst för kvinnor med invandrarbakgrund som upplevt våld eller hot om våld

Röda Korsets skyddshus för unga välkomnar alla 12–19-åriga ungdomar med små eller lite större bekymmer i sitt liv – t.ex. i familjen eller i skolan.Till skyddshuset kan man komma för att tala och vid behov får man en tillfällig övernattningsplats i huset.