Hoppa till innehåll

Missbruk och beroenden

Droglänken
Droglänken är Finlands populäraste webbtjänst om droger och beroenden. Tjänsten är avsedd för droganvändare och deras anhöriga samt alla som är intresserade av information om droger.

A-klinikstiftelsen
Riksomfattande vårdtjänster för personer som lider av missbrukar- och beroendeproblem, och deras närstående.

Dopinglinkki (Dopinglänk)
Dopinglinkki är en informations- och rådgivningstjänst om dopningsmedel som grundar sig på medicinskt kunnande. Syftet med tjänsten är att genom upplysningsarbete minska på användningen av dopningsmedel och hälsoproblem som orsakas av dem. Tjänsten har utarbetats av A-klinikstiftelsen i samarbete med Finlands Antidopingkommitté ADK och Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf är verksam i hela landet och arbetar med att främja hälsosamma levnadsvanor hos hela befolkningen. Arbetet omfattar alla, från barn och unga till människor i arbetslivet samt pensionärer. EHYT erbjuder metoder, information och hjälp för alla åldrar och grupper som grund för sunda levnadsvanor. Förutom alkohol-, tobak- och drogförebyggande verksamhet, arbetar EHYT med att förebygga spelrelaterade skadeverkningar.

Fri från Narkotika rf
Fri från narkotika rf är en politiskt och religiöst obunden riksomfattande frivillig- och medborgarorganisation för förebyggande drogmissbrukararbete. Väbbsidan endast på finska.

Kannabis.eu
Information och redskap som stöder i att minska eller avsulta cannabisbruk.

Pelirajat’on Målet med Sosped stiftelsens Pelirajat’on är att med hjälp av kamratstöd öka välmåendet hos personer som lider av spelproblem samt deras närmaste.

Peluuri Peluuri erbjuder stöd, rådgivning och information i alla frågor som gäller spelproblem. Du kan t.ex.  ringa Peluuris hjälplinje eller använda Peluuris självhjälpsverktyg!

Pelituki e-rådgivning är en mötesplats för alla som funderar över spelande eller nätanvändning. E-rådgivningen erbjuder tips och handledning gällande hantering av spelande samt sociala medier / nätanvändning. Pelituki E-rådgivning erbjuds på svenska via Teams måndagar 11- 12:30 och onsdagar 16- 17:30 varannan vecka.

Sluta Röka Linjen är en svensk webbsida med information för den som vill sluta röka.

Sveps erbjuder individuell handledning och hjälper dig att skapa och upprätthålla en kontakt med missbrukarvården, identifiera dina behov och hjälper dig om det känns oklart var du skall börja. Uppsökarna på SVEPS kan även delta i möten vid behov och finns med som stöd så länge som du tycker det behövs. Kontakten är kostnadsfri, frivillig och förbinder dig inte till något. Sveps uppsökare är till för dig som bor eller studerar i huvudstadsregionen i åldern 16–28.