Ihmissuhteet, Yhteisöllisyys

Syksy on varmasti haastanut meitä kaikkia löytämään uusia tapoja työskennellä ja järjestämään erilaisia tapahtumia. Tämä näkyy myös ammattikorkeakouluissa, joissa aloittaa syksyisin ja keväisin tuhansia opiskelijoita. On tärkeää, että uusille opiskelijoille (eli fukseille) pyritään luomaan heti ensimmäisillä viikoilla turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunne, ja tässä tuutorit ovat erittäin tärkeässä roolissa. Tutoreiden tehtävinä on muun muassa ryhmäyttää uudet opiskelijat, olla heille tukena ensimmäisen lukukauden aikana ja järjestää heille erilaisia tapahtumia ja aktiviteettaja.

Millaista on ollut tuutorointi uudenlaisessa tilanteessa?

Uusien opiskelijoiden tutorointi ja perehdyttäminen on sujunut meillä Laurea Hyvinkään kampuksen tuutoreilta tilanteeseen nähden hyvin, ainakin yleisesti ottaen. Meillä Hyvinkään kampuksella on tänä syksynä toiminut 5 tuutoria ja aloittelevia opiskelijoita on ollut ennätysmäärä. Olemme saaneet todella paljon tukea lehtoreilta ja kampuksellamme toimivasta kampustiimiltä.

Laurea on ottanut hyvän linjauksen sen suhteen, että ensimmäisen vuoden opiskelijoille oli suotu mahdollisuus saapua kampukselle fyysisesti orientaatioviikoille ja opintojaksoille. Myös sää suosi meitä alkusyksystä. Nämä seikat helpottivat meidän tutoreiden toimintaa, sillä pystyimme järjestämään fukseille ohjelmaa ulkona, kuten fuksiaispiknikkiä ja varjofuksiaiset.

Erilaiset viestintä- ja somekanavat ovat nousseet isoon rooliin myös: Teimme eri koulutusalojen fukseille omat WhatsApp-ryhmät ja yhden yhteisen Facebook-ryhmän. Näissä ryhmissä olemme informoineet fukseja heitä koskevista ajankohtaisista asioista ja pyrkineet tukemaan heitä vastaamalla heitä askarruttaviin kysymyksiin.

Vaikka moni asia on mennyt hyvin, niin meillä on ollut myös haasteita matkassa: Haastavaa on ollut järjestää loppusyksylle tapahtumaa ja aktiviteettia alati muuttuvien rajoitusten takia. Myös mukautuminen nopeasti vaihtuviin aikatauluihin ja järjestelyihin on tuottanut haasteita ja tänä syksynä onkin ollut tärkeää, että taskusta löytyy aina varasuunnitelma ja reilusti luovuutta matkassa.

Meidän tutoreidenkin on täytynyt sovittaa omat muuttuneet aikataulumme ja opiskelumme tutoroinnin ohessa ja sekin on tietenkin ollut aina pieni haaste. Onneksi tutorporukkamme on toiminut joustavasti ja olemme pystyneet paikkaamaan toisiamme näissä tilanteissa.

Yhteisöllisyyden ylläpitäminen etänä ei ole mahdotonta

Vaikka tutoreina olemme kokeneet välillä riittämättömyyden tunnetta esimerkiksi fuksien tukemisessa ja aktiviteettien järjestämisessä, niin olemme saaneet toiminnastamme positiivista palautetta fukseilta ja lehtoreilta. Sekin kertoo onnistumisesta, että olemme saaneet tämän syksyn hyvän määrän fukseja ilmoittautumaan tutortoimintaan mukaan.

Yhteisöllisyyden luominen ja ylläpitäminen etänä saattaa kuulostaa haastavalta, muttei ole mahdotonta: ryhmäyttämällä pienissä ja vaihtuvissa ryhmissä voi saada aikaan uusia kontakteja ja tuttavia. Myös erilaisten etätapahtumien järjestäminen esimerkiksi Zoomin tai Teamsin välityksellä on hyvä tapa ylläpitää yhteisöllisyyttä.

Tsemppiä kaikille.

Laurean tutorit


Dan Nguyen, Suvi Nieminen, Johanna Rantanen, Helmi Virolainen, Minttu Uurinmäki

Avainsanat: , ,