Elämänhallinta, Motivaatio, Ohjaus, Opiskelu, Stressi

Aika harvoin kuulee opiskelijoiden avoimesti puhuvan siitä, että ei ole motivaatiota opiskella. Sen ääneen sanominenhan voi paljastaa jotakin kertojastaan – onko hän ajautunut väärälle alalle tai onko hän muutoin jotenkin hukassa? Asian syvällisempi tarkastelu paljastaa, että motivaation kadottanut opiskelija saattaa kuitenkin olla kaikesta huolimatta kiinnostunut opiskelusta valitsemallaan alalla ja haluaa edelleen jatkaa opintojaan. Siksi tilanne voi olla hämmentävä ja itsellekin osin hämärän peitossa, eikä todellakaan jaettavissa ainakaan puolitutuille. Joskus jopa asian tunnistaminen itsellään voi olla vaikeaa.

Miksi motivaatiota tarvitaan opiskelussa? Eikö ilmankin pärjää? Motivaatio on voimaa ja energiaa, jonka avulla voimme suorittaa haluamiamme asioita. Energiaa tarvitaan, jotta ylipäätään mikään onnistuisi. Jos opiskelumotivaatio heikentyy, se voi ilmoittaa itsestään mitä erilaisimpina tunteina tai tunteettomuutena. Eräs opiskelija kuvaili kokemustaan näin: ”Ei työ ketään tapa, mutta henkinen paine on se kaikkein kuluttavin asia. Se että, jotain PITÄISI tehdä. Ja kun ”to do” -lista vain kasvaa, alkaa se ahdistaa, väsyttää ja stressata.”. Stressi voikin olla motivaation heikentymisen syy ja yhtä lailla seuraus. Suurin osa opiskelumotivaation heikentymistä kartoittavaan tutkimukseen vastanneista yliopisto-opiskelijoista pitikin opiskelustressiä syypäänä motivaationsa heikentymiseen. Muita yleisimmin mainittuja syitä olivat oma saamattomuus, opiskeluun liittyvän kiinnostuksen vähäisyys ja uskonpuute omiin kykyihin.

Ei työ ketään tapa, mutta henkinen paine on se kaikkein kuluttavin asia. Se että jotain PITÄISI tehdä.

Tutkimus toteutettiin Itä-Suomen yliopistossa ja siihen vastasi 218 yliopisto-opiskelijaa, jotka olivat kokeneet motivaationsa heikentyneen jossakin vaiheessa sen hetkisiä opintojaan. Opiskelijoiden mainitsemat syyt motivaation heikentymiselle kiteytettiin seuraaviin osa-alueisiin: opiskelijoiden henkinen jaksaminen, opetuksen ja ohjauksen heikkoudet, opintojen ja opiskelumateriaalien yksipuolisuus, opinnäytetyöhön liittyvät haasteet, terveydelliset syyt ja oman elämän vaikeudet, tukiverkoston heikkous, akateemisen maailman sopimattomuus, opiskelijayhteisön ongelmat, opintoihin liittyvät hankaluudet, omat valinnat ja valmistumisen pelko.

Näiden keskeisten syiden ulottuvuuksia kuvattiin attribuutioteorian avulla. Syyt näyttäytyvät teorian valossa hyvin erilaisina. Esimerkiksi kun tarkastellaan kahta suurinta syytä, opiskelijan henkinen jaksaminen sekä opetuksen ja ohjauksen heikkoudet, voi opiskelija itse vaikuttaa ensiksi mainittuun enemmän kuin jälkimmäiseen. Syiden erilaisten ulottuvuuksien vuoksi on nähtävä, että opiskelijan on vaikea yksin ratkaista opiskelumotivaationsa heikentymistä. On myös hyvä tiedostaa, että oli opiskelijan ilmoittama attribuutio mikä tahansa, on se hänelle hyvin todellinen ja sillä on joka tapauksessa vaikutusta hänen toimintaansa ja valintoihinsa. Tämän vuoksi ongelman selvittelyssä tulee aina lähteä liikkeelle siitä, mikä on opiskelijan attribuutio.

Jos motivaatio opinnoissa heikentyy, saattaa sillä olla joskus hyviäkin seurauksia.

Mitä sitten on tehtävissä, jos opiskelumotivaatio heikentyy? Kaikille opiskelijoille on tärkeää oppia opiskelumotivaatiota ylläpitäviä taitoja, kuten itselle sopivan opiskelutavan ja -tahdin opetteleminen ja sopeutuminen tietynlaiseen keskeneräisyyteen opintojen ollessa kesken. Yhtä lailla on tärkeää saada onnistumiskokemuksia. Kaikesta huolimatta osa opiskelijoista tarvitsee motivaation ylläpitämiseen ohjausta ja tukea. Opiskelijaa voidaan parhaiten tukea siten, että vahvistetaan hänen itsetietoisuuttaan, itsemääräämistään ja omaehtoisuuttaan. Omiin opintoihin liittyvät valinnat ja päätöksenteko kuuluvat opiskelijalle.

Jos motivaatio opinnoissa heikentyy, saattaa sillä olla joskus hyviäkin seurauksia. Nimittäin tällaisen vaikean kokemuksen läpikäyminen on kasvattavaa – kokemus voi johtaa esimerkiksi itselle sopivamman alan löytämiseen tai siihen, että näkee uudella tavalla oman alansa tärkeäksi ja motivoituu opiskelemiseen uudelleen.

Entä jos motivaation heikentyminen osuu omalle kohdalle? Tässä ehdotelma, kuinka silloin voi toimia:

  • Tiedosta että motivaatio on heikentynyt.
  • Listaa paperille, mitkä syyt ovat johtaneet motivaatiosi heikentymiseen.
  • Mieti onko sinun mahdollista vaikuttaa löytämiisi syihin ja miten. Voit hyödyntää arvioinnissasi kuvausta opiskelumotivaation heikentymiseen johtaneista syistä yliopisto-opiskelijoiden mukaan.
  • Tiedosta että kokemus voi olla vaikea, ja se kuuluu asiaan. Silti koettu umpikuja voi olla näennäinen.
  • Pyri aktiivisesti löytämään mahdollisia ratkaisumalleja tilanteeseen, mutta vältä äkkinäisiä päätöksiä.
  • Jos motivaatio ei ala kohentua omin keinoin, hae tukea esimerkiksi opinto-ohjaajalta, opintopsykologilta, opettajalta, läheisiltä tai opiskelukavereilta. Vertaisryhmän perustaminenkin voi olla avuksi, jos motivaation puute kestää pidempään.

Facebookista löydät myös Opiskelumotivaatio-tukiryhmän. Ryhmä sopii aivan kaikille opiskelijoille, jotka kaipaavat tsemppausta opiskeluun.

Anna-Maija Vuorela


Kirjoittaja on jyväskyläläinen kasvatustieteen maisteri aikuiskasvatustieteen alalta ja ammatillinen opettaja, jonka intohimo on Suomen luonto ja sen tarjoamat vaikuttavat hetket.

Avainsanat: ,

2 vastausta aiheeseen “Opiskelumotivaatio – mitäs jos sen kadottaa?”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *