Elämänhallinta, Opiskelukyky, Päihteet, Riippuvuus

Mikä motivoi sinua opiskelussasi? Tuntuuko, että olet löytänyt alasi ja opiskelu on luontaisesti motivoivaa, vai tarvitsetko polulle ripoteltuja porkkanoita? Oletko pohtinut, palkitsetko itseäsi riittävästi opiskelusuorituksistasi, ja millaisilla keinoilla sen teet?

Opiskeluaika on kokonaisuudessaan kuormittavaa aikaa: ulkoiset ja sisäiset odotukset saattavat kasvaa, opiskelutaidot korostuvat, tehtävälista pursuta, stressin sieto ja sen hallintakyky haastetaan, elämän- ja arjenhallintataidot joutuvat koetukselle. Näissä tilanteissa on äärimmäisen tärkeää punnita keinot, joilla rentoudutaan, palaudutaan ja huolehditaan omasta jaksamisesta arjessa.

Päihteet osana opiskelijaelämää?

Stereotyyppisesti päihteiden käyttö on nähty opiskeluarjesta irrottautumisen ja rentoutumisen keinona. Sen tuomat positiiviset vaikutukset yhteenkuuluvuuden ja ryhmään kuulumisen tunteesta ovat yleisesti tunnettuja, onhan alkoholilla estoja alentava ja itsevarmuutta lisääviä vaikutuksia. Siitä huolimatta opiskeluaikaisella päihteiden käytöllä voi olla nurjakin puolensa. Opiskeluaikainen bile-elämä vaikuttaa nimittäin kykyyn suoriutua opinnoista. Myöhään valvotut illat haastavat jaksamisen, sillä pienikin alkoholimäärä heikentää unen laatua. Virkeillä ja levänneillä aivoilla uuden oppiminen käy kerta kaikkiaan kätevämmin. Puhumattakaan krapulan vuoksi alentuneesta opiskelukyvystä tai kännimokailun aiheuttamista häpeän ja syyllisyyden tunteista. Päihteiden käytöllä ei ole todettu olevan pitkäaikaisia positiivisia vaikutuksia kuormituksen keventämisessä. Eli päihteiden tuottaman hetkellisen helpotuksen vaikutuksella ei pitkälle pötkitä.

Pahimmassa tapauksessa bile-elämän houkuttavuus voi johtaa koukuttavuuteen ja sitä kautta lisätä ongelmia niin opiskelussa kuin muussakin elämässä. Koukuttavaksi päihteiden käyttö muuttuu silloin, kun tilanne ei ole itsellä enää hallinnassa. Silloin päihteet valtaavat alaa muilta tekemisiltä, ja käyttö on pakonomaista tai vaikuttaa asioiden tekemättä jättämiseen ja aiheuttaa haittoja itselle tai muille. Erityisen huolestuttavaa on, jos päihteiden käytöstä tulee ainoa stressin purkamisen keino tai tapa paeta tukalaa ja pahaa oloa.

Itse ei aina edes huomaa päihteiden käytöstä aiheutuvia haittoja ja riskejä tai tule ajatelleeksi, kuinka yleisiä ne oikeastaan ovatkaan. Tuorein juomatapatutkimus kertoo, että kaikesta juodusta alkoholista 78% liittyy riskikulutukseen. Riskikulutus tarkoittaa, että juoman juoneella henkilöllä on kokonaiskulutuksensa osalta kohonnut riski tai juomistilanteessa on ylitetty humalariskeille alistava viiden annoksen määrä.

Maailma muuttuu ja opiskelijakulttuuri sen mukana

Siitä huolimatta, että päihteiden käytön voidaan katsoa kuuluvan opiskelijaelämään, yhä useampi korkeakouluopiskelija jättää päihteet kokonaan käyttämättä tai käyttää niitä vähintäänkin järkevästi. Vuonna 2016 tehdyn korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen mukaan alkoholia käyttämättömien yliopisto-opiskelijoiden määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2000.

Päihteitä kyllä käytetään, mutta ne ovat yhä harvemmin toiminnan keskiössä. Enenevässä määrin kiinnitetään huomiota siihen, millainen sija päihteille ja niiden käytölle annetaan, sekä siihen, kuinka opiskeluyhteisöstä voidaan tehdä moninaisuutta huomioiva, saavutettava ja turvallinen. Pohditaan keinoja, joilla voitaisiin tarjota tärkeitä sosiaalisia kokemuksia ilman, että päihteitä tarvitaan voiteluaineena. Näiden seikkojen toteutuminen vaatii koko opiskeluyhteisön yhteistä keskustelua ja sitoutumista. Opiskelijakulttuurin muuttamisen erityisessä avainasemassa ovat tuutorit ja muut opiskelija-aktiivit sekä opiskelija- ja ylioppilaskunnat. Heidän toimintatapansa muokkaavat vahvasti vallalla olevaa käsitystä opiskelijakulttuurista nyt ja tulevaisuudessa.

KUPLA -hanke korkeakouluyhteisöjä tukemassa  

Nuoret aikuiset toivovat, että päihteistä keskusteltaisiin enemmän ja tätä keskustelua tulisi heidän mielestään käydä erityisesti oppilaitoksissa (Preventiimi 2017). Tähän vastatakseen Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ja Nyyti ry ovat lyöneet hynttyyt yhteen. Yhteisessä KUPLA -hankkeessa (2018-2020) opiskelijat ovat keskeisessä roolissa päihdekulttuurin uudistajina. Hanke tukee korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä, vahvistaa korkeakouluyhteisöjen valmiuksia päihdehaittojen ehkäisyyn sekä edistää yhteisöllistä ja saavutettavaa opiskelukulttuuria. Hankkeessa järjestetään näistä aiheista koulutusta tuutoreille, opiskelijajärjestöaktiiveille, tapahtumien järjestäjille sekä oppilaitosten henkilöstölle.

KUPLA -hankkeeseen, toteutustapoihin ja siinä tuotettaviin materiaaleihin voit tutustua tarkemmin hankkeen verkkosivuilla http://kupla-hanke.fi/

Testaa alkoholin käyttösi riskit täällä.

Päihteiden liikakäytön aiheuttamiin ongelmiin on saatavilla apua. Voit tutustua apua tarjoaviin tahoihin täällä https://www.nyyti.fi/opiskelijoille/loyda-apua/paihteet-ja-riippuvuudet/

Noora Paakki


Kirjoittaja ajattelee ikuisen oppimisen pitävän ajatuksen juoksun virkeänä ja uskoo palapelien kokoamisen mieltä huoltavaan voimaan. Koulutustaustaltaan kirjiottaja on ammatillinen opettaja ja sosionomi (YAMK).

Avainsanat: , ,

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *